Partner: P. Flaszyński

Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences (PL)

Conference abstracts
1.Flaszyński P., Doerffer P., Mikułowski G., Holnicki-Szulc J., Numerical Simulations for Transonic Flow in Control Valve, 11th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows, 2013-05-06/06-11, Shenzhen (CN), pp.1-6, 2013
Abstract:

Results of numerical simulations for transonic flow in control valve are presented. The valve is the main part of an adaptive pneumatic shock absorber. Flow structure in the valve domain and the influence of the flow non-uniformity in the valve on a mass flow rate is investigated. Numerical simulation results are compared with experimental data.

Keywords:

pneumatic valve, transonic flow, numerical simulations

Affiliations:
Flaszyński P.-Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences (PL)
Doerffer P.-Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences (PL)
Mikułowski G.-IPPT PAN
Holnicki-Szulc J.-IPPT PAN

Patents
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
415443
2015-12-21
BUP 14/17
2017-07-03
Doerffer P., Flaszyński P., Mikułowski G., Holnicki-Szulc J.
Zespół płyt zaworowych
PL, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
228288
WUP 03/18
2018-03-30