Partner: P. Majewski


List of chapters in recent monographs
1.
421
Szczepanik R., Przysowa R., Spychała J., Rokicki E., Kaźmierczak K., Majewski P., Thermal Power Plants, rozdział: Application of blade – tip sensors to blade – vibration monitoring in gas turbines, InTech, pp.157-188, 2012