Partner: P. Majewski


List of chapters in recent monographs
1.
421
Szczepanik R., Przysowa R., Spychała J., Rokicki E., Kaźmierczak K., Majewski P., Thermal Power Plants, rozdział: Application of blade – tip sensors to blade – vibration monitoring in gas turbines, InTech, pp.157-188, 2012

Patents
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
394709
2011-04-28
BUP 23/12
2012-11-05
Rokicki E., Spychała J., Majewski P., Szczepanik R., Przysowa R., Kaźmierczak K., Dąbrowski W.
Sposób pomiaru prędkości obrotowej oraz drgań koszyczka łożyska
PL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
224361
WUP 12/16
2016-12-30