Partner: P. Szeptyński


Recent publications
1.Ostrowska-Maciejewska J., Szeptyński P., Pęcherski R.B., Mathematical foundations of limit criterion for anisotropic materials, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, ISSN: 1733-3490, DOI: 10.2478/amm-2013-0155, Vol.58, No.4, pp.1223-1235, 2013
Abstract:

In the paper a new proposition of limit state criteria for anisotropic solids exhibiting different strengths at tension and compression is presented. The proposition is based on the concept of energetically orthogonal decompositions of stress state introduced by Rychlewski. The concept of stress state dependent parameters describing the influence of certain stress modes on the total measure of material effort was firstly presented by Burzynski. The both concepts are reviewed in the paper. General formulation of a new limit criterion as well as its specification for certain elastic symmetries is given. It is compared with some of the other known limit criteria for anisotropic solids. General methodology of acquiring necessary data for the criterion specification is presented. The ideas of energetic and limit state orthogonality are discussed - their application in representation of the quadratic forms of energy and limit state criterion as a sum of square terms is shown

Keywords:

anisotropy, strength hypothesis, material effort, yield condition, plastic potential, strength differential effect, elasticity, plasticity

Affiliations:
Ostrowska-Maciejewska J.-IPPT PAN
Szeptyński P.-other affiliation
Pęcherski R.B.-IPPT PAN
2.Ostrowska-Maciejewska J., Pęcherski R.B., Szeptyński P., Limit Condition for Anisotropic Materials with Asymmetric Elastic Range, ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INŻYNIERSKIE), ISSN: 0867-888X, Vol.60, No.2, pp.125-138, 2012
Abstract:

In the paper a new proposition of an energy-based hypothesis of material effort is introduced. It is based on the concept of influence functions introduced by Burzyński [3] and on the concept of decomposition of elastic energy density introduced by Rychlewski [18]. A new proposition enables description of a wide class of linearly elastic materials of arbitrary symmetry exhibiting strength differential effect.

Keywords:

linear elasticity, anisotropy, material effort hypotheses, limit state criteria

Affiliations:
Ostrowska-Maciejewska J.-other affiliation
Pęcherski R.B.-IPPT PAN
Szeptyński P.-other affiliation
3.Szeptyński P., Pęcherski R.B., Propozycja nowego kryterium plastyczności dla blach ortotropowych z uwzględnieniem asymetrii zakresu sprężystego, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, ISSN: 0035-9696, Vol.R57, No.4, pp.243-249, 2012
Abstract:

W artykule przedstawiono propozycję nowego kryterium plastyczności dla blach ortotropowych wykazujących różnicę wytrzymałości przy rozciąganiu i ściskaniu. Nowe kryterium bazuje na energetycznym warunku stanu granicznego dla materiałów anizotropowych zaproponowanym przez Rychlewskiego [2] i łączy się z wprowadzoną przez Burzyńskiego [3] koncepcją zależnych od charakteru stanu naprężenia funkcji określających udział poszczególnych składników rozkładu głównego gęstości energii sprężystej w całkowitej mierze wytężenia materiału. Podano specyfikację kryterium dla wszystkich płaskich symetrii sprężystych. Zaprezentowano ogólną metodę pozyskiwania danych niezbędnych do wyznaczenia parametrów kryterium na podstawie wyników prostych prób wytrzymałościowych - rozciągania, ściskania i ścinania. Wskazano na szczególne konsekwencje w opisie deformacji plastycznej blach w przypadku przyjęcia prawa płynięcia plastycznego stowarzyszonego z zaprezentowanym warunkiem plastyczności.

Keywords:

blachy walcowane, anizotropia, asymetria zakresu sprężystego, kryterium plastyczności, hipotezy wytężenia

Affiliations:
Szeptyński P.-other affiliation
Pęcherski R.B.-IPPT PAN
4.Pęcherski R.B., Szeptyński P., Nowak M., An extension of Burzyński hypothesis of material effort accounting for the third invariant of shear tensor, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, ISSN: 1733-3490, Vol.56, No.2, pp.503-508, 2011
Abstract:

The aim of the paper is to propose an extension of the Burzyński hypothesis of material effort to account for the influence of the third invariant of stress tensor deviator. In the proposed formulation the contribution of the density of elastic energy of distortion in material effort is controlled by Lode angle. The resulted yield condtion is analyzed and possible applications and comparison with the results known in the literature are discussed.

Keywords:

Burzyński yield condition, strength differential effect, pressure sensitivity, Lode angle, third invariant of stress tensor deviator

Affiliations:
Pęcherski R.B.-IPPT PAN
Szeptyński P.-other affiliation
Nowak M.-IPPT PAN
5.Nowak M., Ostrowska-Maciejewska J., Pęcherski R.B., Szeptyński P., Yield criterion accounting for the third invariant of stress tensor deviator. Part I. Proposition of the yield criterion based on the concept of influence functions, ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INŻYNIERSKIE), ISSN: 0867-888X, Vol.59, No.4, pp.273-281, 2011
Abstract:

In the paper a new proposition of an energy-based hypothesis of material effort is introduced. It is based on the concept of influence functions introduced by Burzyński [3] and on the concept of decomposition of elastic energy density introduced by Rychlewski [18]. A new proposition enables description of a wide class of linearly elastic materials of arbitrary symmetry exhibiting strength differential effect.

Keywords:

linear elasticity, anisotropy, material effort hypotheses, limit state criteria

Affiliations:
Nowak M.-IPPT PAN
Ostrowska-Maciejewska J.-other affiliation
Pęcherski R.B.-IPPT PAN
Szeptyński P.-other affiliation

Conference abstracts
1.Ostrowska-Maciejewska J., Pęcherski R., Szeptyński P., Matematyczne podstawy warunku granicznego dla materiałów anizotropowych, PLASMET/2012, VIII Seminarium Naukowe Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali, 2012-11-20/11-23, Łańcut (PL), pp.1-3, 2012
2.Szeptyński P., Ostrowska-Maciejewska J., Pęcherski R.B., Extension of The Rychlewski Limit State Criterion Accounting For The Asymmetry of Elastic Range, SolMech 2012, 38th Solid Mechanics Conference, 2012-08-27/08-31, Warszawa (PL), pp.106-107, 2012