Partner: R.E. Śliwa


Recent publications
1.Nowak Z., Nowak M., Pęcherski R., Potoczek M., Śliwa R.E., Numerical Simulations of Mechanical Properties of Alumina Foams Based on Computed Tomography, JOURNAL OF MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURES, ISSN: 1559-3959, DOI: 10.2140/jomms.2017.12.107, Vol.12, No.1, pp.107-121, 2017
Abstract:

The aim of this paper is to apply the results of microtomography of alumina foam to create a numerical model and perform numerical simulations of compression tests. The geometric characteristics of real foam samples are estimated from tomographic and scanning electron microscopy images. The performance of the reconstructed models is compared to experimental values of elastic moduli. A preliminary analysis of failure strength simulations under compression of alumina foam is also provided.

Keywords:

Alumina open-cell foam, computed tomography microstructure, Young’s modulus, compressive strength of alumina foams

Affiliations:
Nowak Z.-IPPT PAN
Nowak M.-IPPT PAN
Pęcherski R.-IPPT PAN
Potoczek M.-other affiliation
Śliwa R.E.-other affiliation
2.Nowak Z., Nowak M., Pęcherski R.B., Potoczek M., Śliwa R.E., Mechanical properties of the ceramic open-cell foams of variable cell sizes, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, ISSN: 1733-3490, DOI: 10.1515/amm-2015-0333, Vol.60, No.3, pp.1957-1963, 2015
Abstract:

The mechanical properties and numerical model of ceramic alumina open-cell foam, which is produced by the chemical method of gelcasting with different cell sizes (porosities) are presented. Geometric characteristics of real foam samples were estimated from tomographic and scanning electron microscopy images. Using this information, numerical foam model was proposed. A good agreement between the numerical model and the results elaborated from microtomography was obtained. To simulate the deformation processes the finite element program ABAQUS was used. The main goal of this computation was to obtain macroscopic force as a function of applied vertical displacement in compression test.

Keywords:

mechanical properties of foams, alumina open-cell foam, Young modulus, strength of alumina foams

Affiliations:
Nowak Z.-IPPT PAN
Nowak M.-IPPT PAN
Pęcherski R.B.-IPPT PAN
Potoczek M.-other affiliation
Śliwa R.E.-other affiliation
3.Nowak M., Nowak Z., Pęcherski R.B., Potoczek M., Śliwa R.E., On the reconstruction method of ceramic foam structures and the methodology of Young modulus determination, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, ISSN: 1733-3490, DOI: 10.2478/amm-2013-0154, Vol.58, No.4, pp.1219-1222, 2013
Abstract:

In the present paper a finite element model was used to investigate the mechanical properties such as Young’s modulus of open-cell ceramic foam. Finite element discretization was derived from real foam specimen by computer tomography images. The generated 3D geometry of the ceramic foam was used to simulate deformation process under compression. The own numerical procedure was developed to control finite element mesh density by changing the element size. Several numerical simulations of compression test have been carried out using commercial finite element code ABAQUS. The size of the ceramic specimen and the density of finite element mesh were examined. The influence of type and size of finite element on the value of Young’s modulus was studied, as well. The obtained numerical results have been compared with the results of experimental investigations carried out by Ortega [11]. It is shown that numerical results are in close agreement with experiment. It appears also that the dependency of Young’s modulus of ceramic foam on density of finite element mesh cannot be ignored.

Keywords:

foams, 3D image analysis, cellular ceramics, FE modeling, porous alumina, mechanical properties

Affiliations:
Nowak M.-IPPT PAN
Nowak Z.-IPPT PAN
Pęcherski R.B.-IPPT PAN
Potoczek M.-other affiliation
Śliwa R.E.-other affiliation
4.Zieliński T.G., Potoczek M., Śliwa R.E., Nowak Ł.J., Acoustic absorption of a new class of alumina foams with various high-porosity levels, ARCHIVES OF ACOUSTICS, ISSN: 0137-5075, DOI: 10.2478/aoa-2013-0059, Vol.38, No.4, pp.495-502, 2013
Abstract:

Recently, a new class of ceramic foams with porosity levels up to 90% has been developed as a result of the association of the gelcasting process and aeration of the ceramic suspension. This paper presents and discusses original results advertising sound absorbing capabilities of such foams. The authors manufactured three types of alumina foams in order to investigate three porosity levels, namely: 72, 88, and 90%. The microstructure of foams was examined and typical dimensions and average sizes of cells (pores) and cell-linking windows were found for each porosity case. Then, the acoustic absorption coefficient was measured in a wide frequency range for several samples of various thickness cut out from the foams. The results were discussed and compared with the acoustic absorption of typical polyurethane foams proving that the alumina foams with high porosity of 88-90% have excellent sound absorbing properties competitive with the quality of sound absorbing PU foams of higher porosity.

Keywords:

Sound absorption, Porous materials, Alumina foams

Affiliations:
Zieliński T.G.-IPPT PAN
Potoczek M.-other affiliation
Śliwa R.E.-other affiliation
Nowak Ł.J.-IPPT PAN
5.Potoczek M., Śliwa R.E., Pęcherski R.B., Nowak Z., Nowak M., Modelowanie struktury geometrycznej i wytrzymałości na ściskanie pianek ceramicznych przeznaczonych do infiltracji ciekłymi metalami, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, ISSN: 0035-9696, Vol.R56, No.11, pp.594-598, 2011
Abstract:

Kompozyty metalowo-ceramiczne o strukturze infiltrowanej charakteryzują się unikatową przestrzenną strukturą wzajemnie przenikających się szkieletów fazy metalicznej i fazy ceramicznej. Najczęstszym sposobem wytwarzania tego typu kompozytów jest infiltracja roztopionego metalu do porowatej kształtki ceramicznej. W niniejszej pracy zastosowano piankowe kształtki korundowe (alfa-Al2O3), wytworzone nową metodą otrzymywania ceramiki porowatej, którą jest żelowanie spienionej zawiesiny (ang. gelcasting of foams). W projektowaniu właściwości mechanicznych pianek ceramicznych przeznaczonych do infiltracji roztopionym metalem, a także w badaniach właściwości mechanicznych kompozytów w postaci pianki ceramicznej infiltrowanej metalem powstaje potrzeba odtworzenia struktury ceramicznej szkieletu kompozytu.

Keywords:

Kompozyty metalowo-ceramiczne, pianki ceramiczne, modelowanie, symulacje MES

Affiliations:
Potoczek M.-other affiliation
Śliwa R.E.-other affiliation
Pęcherski R.B.-IPPT PAN
Nowak Z.-IPPT PAN
Nowak M.-IPPT PAN

Conference abstracts
1.Nowak Z., Nowak M., Pęcherski R.B., Potoczek M., Śliwa R.E., Numerical simulations of mechanical properties of alumina foams based on computer tomography, PCM-CMM 2015, 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st Computer Methods in Mechanics, 2015-09-08/09-11, Gdańsk (PL), pp.853-854, 2015
Abstract:

The aim of the paper is to apply the results of microtomography of alumina foam to create the numerical model and perform the numerical simulations of compression tests. The geometric characteristics of real foam samples are estimated from tomographic and scanning electron microscopy images. The performance of the reconstructed models is compared to experimental values of elastic moduli.

Keywords:

Alumina open-cell foam, the computed tomography microstructure, Young modulus, the compressive strength of alumina foams

Affiliations:
Nowak Z.-IPPT PAN
Nowak M.-IPPT PAN
Pęcherski R.B.-IPPT PAN
Potoczek M.-other affiliation
Śliwa R.E.-other affiliation
2.Nowak Z., Nowak M., Pęcherski R.B., Potoczek M., Śliwa R.E., Własności mechaniczne pianek ceramicznych o komórkach otwartych i różnej porowatości, IX Seminarium Naukowe ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ METALI PLASTMET, 2014-11-25/11-28, Łańcut (PL), pp.1-2, 2014
Abstract:

W pracy określono własności mechaniczne i przedstawiono model numeryczny ceramicznej pianki korundowej, otrzymanej metodą żelowania spienionej zawiesiny (gelcasting). Metoda ta pozwala wytwarzać pianki zawierające kmórki o różnej wielkości, a w konsekwencji otrzymywać pianki o różnej porowatości. Wielkości charakteryzujące geometrię rzeczywistych pianek ustalono z wykorzystaniem obrazów tomograficznych 3D oraz obrazów z mikroskopu skaningowego. Informacje te wykorzystano przy opracowaniu modelu numerycznego badanej pianki. Symulacje numeryczne procesów deformacji przeprowadzono z zastosowaniem programu elementow skończonych ABAQUS.

Keywords:

pianki ceramiczne, metoda żelowania, porowatość, symulacje numeryczne procesów deformacji tomografia komputerowa, mikroskopia skaningowa

Affiliations:
Nowak Z.-IPPT PAN
Nowak M.-IPPT PAN
Pęcherski R.B.-IPPT PAN
Potoczek M.-other affiliation
Śliwa R.E.-other affiliation
3.Nowak Z., Nowak M., Pęcherski R.B., Potoczek M., Śliwa R.E., Numerical characterization and estimation of elastic properties of ceramic foams, 7th International Workshop on Dynamic Behaviour of Materials and its Applications in Industrial Processes, 2013-05-08/05-10, Madryt (ES), pp.41-42, 2013
Abstract:

In this work a numerical model of real foam with different cell sizes is presented and its applications are discussed. Geometric characteristics of real foam samples were estimated from tomographic and scanning electron microscopy images. Using this information, numerical foam model was proposed. The examples of generated numerically structures are shown. A good agreement between numerical model and the results elaborated from microtomography was obtained.

Keywords:

Alumina open-cell foam, foam with different cell sizes, numerical foam model based on tomographic and scanning electron microscopy images

Affiliations:
Nowak Z.-IPPT PAN
Nowak M.-IPPT PAN
Pęcherski R.B.-IPPT PAN
Potoczek M.-other affiliation
Śliwa R.E.-other affiliation
4.Nowak Z., Nowak M., Pęcherski R.B., Potoczek M., Śliwa R.E., The Compressive Strength of Ceramic Open-Cell Foams with the Variability of Cell Sizes, ICMM3, 3rd International Conference on Material Modelling incorporating 13th European Mechanics of Materials Conference, 2013-09-08/09-11, Warszawa (PL), pp.315-316, 2013
Abstract:

New aeronautic materials are obtained by liquid metal infiltration into a ceramic foam, called a preform. Ceramic preforms are produced by a new method of manufacturing of porous ceramics foams known as gelcasting. Porous ceramics fabricated by this method is characterized by a continuous network of spherical cells interconnected by circular windows. The open porosity due to the presence of windows creates good hydro-dynamical properties for liquid metals infiltration. For better understanding mechanical properties of such composites a numerical model of ceramic foam is needed, see e. g. ref. [1-4]. Geometry of ceramic foams can be generated in two steps. First, the coordinates of the center point of the spherical bubbles and its diameter are produced by PYTHON scripts. The diameters of spherical bubbles were estimated from microtomography and scanning electron microscopy images. On the other hand, the coordinates of the center points are determined in such a way that the bubbles have to intersect with each other. Finally, the intersecting bubbles are subtracted from the bulk block of any shape. Using this information, numerical foam model was proposed and good agreement between numerical model and real foam structure from microtomography was obtained. In this work we present a numerical model of real foam of alumina with different cell sizes and discuss its mechanical properties using several examples. The numerical simulations of uniaxial compression test have been performed. As a result the compressive strength of the investigated foams with porosities changing from 60 to 95 % were determined.

Keywords:

Porous ceramics foams produced by gelcasting, open-cell ceramic foam, the numerical simulations of uniaxial compression test, the compressive strength of alumina foams with porosities changing from 60 to 95 %

Affiliations:
Nowak Z.-IPPT PAN
Nowak M.-IPPT PAN
Pęcherski R.B.-IPPT PAN
Potoczek M.-other affiliation
Śliwa R.E.-other affiliation
5.Nowak M., Nowak Z., Pęcherski R.B., Potoczek M., Śliwa R.E., Ocena mechanicznych właściwości ceramicznej pianki poddanej procesowi infiltracji, OMIS 2013, X Jubileuszowa Konferencja ODKSZTAŁCALNOŚĆ METALI I STOPÓW, 2013-11-26/11-29, Łańcut (PL), pp.1-2, 2013
Abstract:

Celem pracy jest ocena granicznych ciśnień oraz temperatury procesu, dla których proces infiltracji zachodzi bez uszkodzenia pianki w skali makroskopowej. W pracy przedstawiono numeryczny model procesu wypełniania ceramicznej preformy o otwartej strukturze porów. W procesie wypełniania preformy ciekłym metalem lokalny wzrost naprężeń i kruchość materiału powodują pękanie części elementów pianki. Opracowano model numeryczny tego procesu, który zaimplementowano w programie ABAQUS. Dla określenia stanu naprężenia w piance użyto sprzężonej metody CEL (ang. the coupled Eulerian-Lagrangian method) w programie Abaqus/Explicit.

Keywords:

Proces infiltracji ceramicznych pianek ciekłym metalem, ocena granicznych ciśnień oraz temperatury procesu

Affiliations:
Nowak M.-IPPT PAN
Nowak Z.-IPPT PAN
Pęcherski R.B.-IPPT PAN
Potoczek M.-other affiliation
Śliwa R.E.-other affiliation
6.Nowak M., Nowak Z., Pęcherski R., Potoczek M., Śliwa R.E., Opracowanie metody rekonstrukcji struktury geometrycznej i sposobu wyznaczania modułu Younga pianek ceramicznych, PLASMET/2012, VIII Seminarium Naukowe Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali, 2012-11-20/11-23, Łańcut (PL), pp.1-3, 2012
7.Nowak M., Nowak Z., Pęcherski R., Potoczek M., Śliwa R.E., On the Geometry and Compressive Strength of Ceramic Foams, SolMech 2012, 38th Solid Mechanics Conference, 2012-08-27/08-31, Warszawa (PL), pp.174-175, 2012