Partner: S.J. Hardy


Recent publications
1.Sadowski T., Hardy S.J., Postek E., A new model for the time-dependent behaviour of polycrystalline ceramic materials with metallic inter-granular layers under tension, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, ISSN: 0921-5093, Vol.424, pp.230-238, 2006
2.Sadowski T., Hardy S.J., Postek E.W., Prediction of the mechanical response of polycrystalline ceramics containing metallic intergranular layers under uniaxial tension, COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, ISSN: 0927-0256, Vol.34, pp.46-63, 2005
3.Sadowski T., Hardy S., Postek E., Modelowanie polikrystalicznej ceramiki z warstwami międzyziarnowymi w stanach jednoosiowego rozciągania, Eksploatacja i niezawodność, ISSN: 1507-2711, No.4, pp.79-82, 2004
Abstract:

W pracy przedstawiono model polikrystalicznego materiału ceramicznego, w którym ziarna połączone są poprzez cienkie warstwy o innych własnościach mechanicznych. Powoduje to powstanie niejednorodnych rozkładów deformacji oraz koncentracje naprężeń inicjujące mikrouszkodzenia.

Keywords:

ceramika, mikrouszkodzenia, polikryształy, modele numeryczne

Affiliations:
Sadowski T.-Lublin University of Technology (PL)
Hardy S.-other affiliation
Postek E.-IPPT PAN

Conference papers
1.Postek E., Sadowski T., Hardy S.J., Numerical modelling of mechanical response of a two-phase composite, IUTAM Symposium on Multiscale Modelling of Damage and Fracture Processes in Composite Materials, Lublin University of Technology, 2005-05-23/05-27, Kazimierz Dolny (PL), pp.193-200, 2006
2.Postek E.W., Hardy S.J., Dłużewski P., Stress analysis of a quantum dot region using an elastic anisotropic model, Plasticity 2006, 12th International Symposium on Plasticity and Its Current Applications, 2006-07-17/07-22, Halifax (CA), pp.304-306, 2006
3.Postek E.W., Hardy S.J., Sadowski T., Finite strain behaviour of a polycrystalline ceramic composite with intergranular layers, Plasticity 2006, 12th International Symposium on Plasticity and Its Current Applications, 2006-07-17/07-22, Halifax (CA), pp.205-207, 2006