Partner: S. Owczarek


Recent publications
1.Owczarek S., Model gęstości energii promieniowania słonecznego na dowolną płaszczyznę. Identyfikacja dla Warszawy, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-41, 1993
2.Bzowska D., Laskowski L., Mioduszewska-Wysocka M., Owczarek S., Wpływ środowiska fizycznego otaczającego budynek na rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i przestrzenne, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-154, 1990
3.Owczarek S., Radło L., Program i przykłady aproksymacji za pomocą wielomianów zwykłych funkcji całkowalnych z kwadratem na odcinku (-1, +1), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.35, pp.1-59, 1985
4.Owczarek S., Wielomianowa postać rozwiązania zagadnień statystyki sprężystych tarcz prostokątnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.17, pp.1-153, 1984
5.Owczarek S., Rozwiązanie zagadnień brzegowych w tarczach prostokątnych metodą szeregów potęgowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.34, pp.1-99, 1976
6.Dzieniszewski W., Jendo S., Marks W., Owczarek S., Wasiutyński Z., O matematycznych metodach optymalizacji konstrukcji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.50, pp.1-229, 1972
7.Owczarek S., Stan naprężeń obrzeża odkształconego w zakresie sprężystym, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.24, pp.1-23, 1969