Partner: T. Chibowski


List of chapters in recent monographs
1.
233
Glinicki M.A., Chibowski T., Seminarium naukowo-techniczne "Podłogi przemysłowe", 6.10.2009, materiały konferencyjne, rozdział: Fibrobetonowe posadzki bezspoinowe - obliczanie i przykłady realizacji, Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, pp.41-48, 2009