Partner: T. Kurcyk


Recent publications
1.Kurcyk T., Nowacki W.K., Pole temperatury w jednowymiarowym problemie dużych odkształceń termo - sprężysto/lepkoplastycznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.3, pp.1-20, 1980