Partner: W. Rogoźnicki


Patents
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
392368
2010-09-13
BUP 07/12
2012-03-26
Mikułowski G., Rogoźnicki W., Wiszowaty R.
Zawór płytowy
PL, Adaptronica Sp z o.o.
214668
WUP 08/13
2013-08-30