Partner: Z. Bazior


Recent publications
1.Balcerzak A., Bazior Z., Kozłowski Z., Zautomatyzowany układ do pomiarów ultradźwiękowych w cieczach metodą rezonacyjną (Eggersa), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.17, pp.1-14, 1992