Partner: Z. Handzel-Powierza


Recent publications
1.Gadaj S.P., Handzel-Powierza Z., Ziemba S., Żukowski S., Rola warstwy wierzchniej w procesach odkształceń i dekohezji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.31, pp.1-33, 1976
2.Handzel-Powierza Z., Siedlaczek J., Zastosowanie emisji akustycznej do badania procesu zniszczenia warstwy wierzchniej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.32, pp.1-11, 1976