Partner: Z. Kozłowski


Recent publications
1.Balcerzak A., Bazior Z., Kozłowski Z., Zautomatyzowany układ do pomiarów ultradźwiękowych w cieczach metodą rezonacyjną (Eggersa), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.17, pp.1-14, 1992
2.Kunert K.A., Kozłowski Z., Badanie ultradźwiękowe usieciowanego polietylenu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.45, pp.1-9, 1977
3.Kozłowski Z., Ultradźwiękowe pomiary w ośrodkach gazowych na częstotliwościach rzędu 1 MHz, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.2, pp.1-11, 1968