Partner: Z. Tucholski


Recent publications
1.Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Tucholski Z., Wiadukt żelbetowy z początków XX wieku - analiza mikrostruktury stuletniego betonu, DROGI I MOSTY, ISSN: 1643-1618, Vol.3, pp.23-37, 2010
Abstract:

W artykule opisano historię wiaduktu Kolei Kaliskiej a także stan zachowania konstrukcji. Omówiono aktualny stanu jakości betonu z wiaduktu sklepionego parabolicznego Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej – najprawdopodobniej jednej z dwóch najstarszych budowli inżynierskich o konstrukcji betonowej na terenie Warszawy. Zamieszczono opis przygotowywania cienkich szlifów betonowych oraz przedstawiono wyniki analizy cienkich szlifów uzyskane za pomocą mikroskopu optycznego do obserwacji mikrostruktury betonu w świetle spolaryzowanym i w świetle ultrafioletowym. Scharakteryzowano rodzaj i wielkość kruszywa (analiza petrograficzna), a także przeprowadzono analizę jednorodności współczynnika wodno-cementowego ocenianą na podstawie rozkładu intensywności barwnika fluoroscencyjnego w świetle UV.

Keywords:

mikrostruktura, cienkie szlify, stuletni beton, wiadukt sklepiony

Affiliations:
Jóźwiak-Niedźwiedzka D.-IPPT PAN
Tucholski Z.-other affiliation