Start SUBJECT DEPARTMENT/Head of Department
2011

Zlec. 116 Projektowanie inteligentnych ustrojów konstrukcyjnych

Zlec. 117 Wybrane zagadnienia dynamiki maszyn i konstrukcji w diagnostyce i transporcie

Zlec. 118 Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w robotyce i transporcie miejskim

Zlec. 119 Analiza i kształtowanie klimatu akustycznego środowiska wewnętrznego w budynkach i zewnętrznego w obszarach zabudowanych z trasami komunikacyjnymi

1
MNiSzW
Principal research projects
Department of Intelligent Technologies

Prof. Jan Holnicki-Szulc, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2011

Zlec. 101 Komputerowa analiza niejednorodności struktury kryształów

Zlec. 102 Analiza numeryczna konstrukcji powłokowych

Zlec. 104 Niezawodność i optymalizacja złożonych materiałów i układów konstrukcyjnych

Zlec. 105 Rozwijanie algorytmów numerycznych metod: elementów dyskretnych i elementów skończonych - w kontekście zastosowań wymienionych w harmonogramie

3
MNiSzW
Principal research projects
Department of Information and Computational Science

Prof. Michał Kleiber, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2011

Zlec. 326

1. Badania betonów z dodatkiem popiołów z elektrowni cieplnych z zastosowaniem emisji akustycznej.

2. Badanie własności mechanicznych stopów lekkich o homogenicznej strukturze metodą emisji akustycznej (kontynuacja).

Zlec. 330

1. Ultradźwiękowe pomiary naprężeń zmiennych.

2. Budowa aparatury ultradźwiękowej „baza”.

Zlec. 401 Diagnostyka i kształtowanie właściwości kompozytów cementowych.

Zlec. 402 Doświadczalna analiza degradacji właściwości mechanicznej materiałów konstrukcyjnych pod wpływem długotrwałych obciążeń cyklicznych i stałych.

Zlec. 403 Oddziaływanie wiązki laserowej z materiałem.

4
MNiSzW
Principal research projects
Department of Experimental Mechanics

Prof. Zbigniew Kowalewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2011

Zlec. 176

1. Matematyczne modele układów biologicznych i ich doświadczalna weryfikacja.

2. Mikroprzepływy; wykorzystanie do produkcji nanomateriałów biologicznych.

Zlec. 178

1. Dynamika i reologia płynów złożonych zawierających cząstki o złożonej strukturze wewnętrznej.

2. Wielocząstkowe oddziaływania hydrodynamiczne mikro-obiektów z powierzchniami międzyfazowymi i ściankami.

3. Wyznaczenie mikrostruktur dla ośrodków dyspersyjnych.

7
MNiSzW
Principal research projects
Department of Biosystems and Soft Matter

Prof. Eligiusz Wajnryb, Ph.D., Dr. Habil.
2011

Zlec. 302 Badanie efektów rozchodzenia się fal w ośrodkach biologicznych i w strukturach materiałowych

Zlec. 304

1. Modelowanie skutków wzrostu temperatury na tkanki (kontynuacja)

2. Badanie i modelowanie zmian w tkankach kostnych i chrzęstnych (kontynuacja)

Zlec. 331 Modelowanie przetworników i struktur falowych planarnych

5
MNiSzW
Principal research projects
Department of Ultrasound

Prof. Andrzej Nowicki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2011

Zlec. 126 Termomechanika materiałów wielofunkcyjnych

Zlec. 127 Termografia poczerwieni w badaniach deformacji materiałów i w defektoskopii

Zlec. 128 Badanie zmian własności mechanicznych oraz mikrogeometrii powierzchni warstwy wierzchniej w procesach kształtowania i eksploatacji

Zlec. 131 Modelowanie mikromechaniczne i analiza numeryczna deformacji niesprężystych i ewolucji mikrostruktur w stopach z pamięcią kształtu, metalach odkształcalnych plastycznie oraz warstwach kontaktowych i międzyfazowych

Zlec. 132 Modelowanie i wytwarzanie kompozytów ceramiczno-metalowych

6
MNiSzW
Principal research projects
Department of Mechanics of Materials

Prof. Henryk Petryk, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2011

Zlec. 203 Istotna nieliniowość i symetria w układach polowo-mechanicznych

Zlec. 204 Teoretyczne i doświadczalne badania kształtowania się struktury nanoskopowej polimerów w różnych warunkach termodynamicznych

Zlec. 205 Zastosowania metod optycznych w nanotechnologii - kontynuacja

Zlec. 328 Sensory ultradźwiękowe do badania własności fizycznych materiałów

2
MNiSzW
Principal research projects
Department of Theory of Continuous Media and Nanostructures

Prof. Leszek Jarecki, Ph.D., Dr. Habil.
2012

Zlec. 116 Projektowanie inteligentnych ustrojów konstrukcyjnych

Zlec. 117 Wybrane zagadnienia dynamiki maszyn i konstrukcji w diagnostyce i transporcie.

Zlec. 118 Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w robotyce i transporcie miejskim.

Zlec. 119 Analiza i kształtowanie klimatu akustycznego w przestrzeniach ograniczonych.

177
MNiSzW
Principal research projects
Department of Intelligent Technologies

Prof. Jan Holnicki-Szulc, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2012

Zlec. 101 Analiza niejednorodności struktury kryształów.

Zlec. 102 Analiza numeryczna konstrukcji powłokowych.

Zlec. 104 Niezawodność i optymalizacja złożonych materiałów i układów konstrukcyjnych.

Zlec. 105 Rozwijanie algorytmów numerycznych metod: elementów dyskretnych i elementów skończonych - w kontekście zastosowań wymienionych w harmonogramie.

173
MNiSzW
Principal research projects
Department of Information and Computational Science

Prof. Michał Kleiber, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2012

Zlec. 401 Diagnostyka i kształtowanie właściwości kompozytów cementowych.

Zlec. 402

1. Doświadczalna ocena stopnia wyeksploatowania materiałów stosowanych w energetyce pod wpływem obciążeń wywołujących zmęczenie i pełzanie.

2. Doświadczalna i numeryczna ocena wrażliwości charaktertystyk materiałów konstrukcyjnych na prędkość odkształcenia w quasi-statycznym i dynamicznym zakresie obciążenia.

3. Doświadczalna analiza właściwości termomechanicznych wybranych materiałów funkcjonalnych.

Zlec. 403 Oddziaływanie wiązki laserowej z materiałem.

Zlec. 404

1. Ultradźwiękowe badania naprężeń.

2. Badania wybranych materiałów konstrukcyjnych metodami akustycznymi.

3. Badanie własności mechanicznych stopów lekkich o homogenicznej strukturze metodą emisji akustycznej.

4. Budowa aparatury ultradźwiękowej "BAZA".

169
MNiSzW
Principal research projects
Department of Experimental Mechanics

Prof. Zbigniew Kowalewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
Page 1 of 3