Start SUBJECT DEPARTMENT/Head of Department
2011

Zlec. 116 Projektowanie inteligentnych ustrojów konstrukcyjnych

Zlec. 117 Wybrane zagadnienia dynamiki maszyn i konstrukcji w diagnostyce i transporcie

Zlec. 118 Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w robotyce i transporcie miejskim

Zlec. 119 Analiza i kształtowanie klimatu akustycznego środowiska wewnętrznego w budynkach i zewnętrznego w obszarach zabudowanych z trasami komunikacyjnymi

1
MNiSzW
Principal research projects
Department of Intelligent Technologies

Prof. Jan Holnicki-Szulc, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2011

Zlec. 101 Komputerowa analiza niejednorodności struktury kryształów

Zlec. 102 Analiza numeryczna konstrukcji powłokowych

Zlec. 104 Niezawodność i optymalizacja złożonych materiałów i układów konstrukcyjnych

Zlec. 105 Rozwijanie algorytmów numerycznych metod: elementów dyskretnych i elementów skończonych - w kontekście zastosowań wymienionych w harmonogramie

3
MNiSzW
Principal research projects
Department of Computational Science

Prof. Michał Kleiber, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2011

Zlec. 326

1. Badania betonów z dodatkiem popiołów z elektrowni cieplnych z zastosowaniem emisji akustycznej.

2. Badanie własności mechanicznych stopów lekkich o homogenicznej strukturze metodą emisji akustycznej (kontynuacja).

Zlec. 330

1. Ultradźwiękowe pomiary naprężeń zmiennych.

2. Budowa aparatury ultradźwiękowej „baza”.

Zlec. 401 Diagnostyka i kształtowanie właściwości kompozytów cementowych.

Zlec. 402 Doświadczalna analiza degradacji właściwości mechanicznej materiałów konstrukcyjnych pod wpływem długotrwałych obciążeń cyklicznych i stałych.

Zlec. 403 Oddziaływanie wiązki laserowej z materiałem.

4
MNiSzW
Principal research projects
Department of Strength of Materials

Prof. Zbigniew Kowalewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2011

Zlec. 176

1. Matematyczne modele układów biologicznych i ich doświadczalna weryfikacja.

2. Mikroprzepływy; wykorzystanie do produkcji nanomateriałów biologicznych.

Zlec. 178

1. Dynamika i reologia płynów złożonych zawierających cząstki o złożonej strukturze wewnętrznej.

2. Wielocząstkowe oddziaływania hydrodynamiczne mikro-obiektów z powierzchniami międzyfazowymi i ściankami.

3. Wyznaczenie mikrostruktur dla ośrodków dyspersyjnych.

7
MNiSzW
Principal research projects
Department of Mechanics and Physics of Fluids

Prof. Eligiusz Wajnryb, Ph.D., Dr. Habil.
2011

Zlec. 302 Badanie efektów rozchodzenia się fal w ośrodkach biologicznych i w strukturach materiałowych

Zlec. 304

1. Modelowanie skutków wzrostu temperatury na tkanki (kontynuacja)

2. Badanie i modelowanie zmian w tkankach kostnych i chrzęstnych (kontynuacja)

Zlec. 331 Modelowanie przetworników i struktur falowych planarnych

5
MNiSzW
Principal research projects
Department of Ultrasound

Prof. Andrzej Nowicki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2011

Zlec. 126 Termomechanika materiałów wielofunkcyjnych

Zlec. 127 Termografia poczerwieni w badaniach deformacji materiałów i w defektoskopii

Zlec. 128 Badanie zmian własności mechanicznych oraz mikrogeometrii powierzchni warstwy wierzchniej w procesach kształtowania i eksploatacji

Zlec. 131 Modelowanie mikromechaniczne i analiza numeryczna deformacji niesprężystych i ewolucji mikrostruktur w stopach z pamięcią kształtu, metalach odkształcalnych plastycznie oraz warstwach kontaktowych i międzyfazowych

Zlec. 132 Modelowanie i wytwarzanie kompozytów ceramiczno-metalowych

6
MNiSzW
Principal research projects
Department of Mechanics of Materials

Prof. Henryk Petryk, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2011

Zlec. 203 Istotna nieliniowość i symetria w układach polowo-mechanicznych

Zlec. 204 Teoretyczne i doświadczalne badania kształtowania się struktury nanoskopowej polimerów w różnych warunkach termodynamicznych

Zlec. 205 Zastosowania metod optycznych w nanotechnologii - kontynuacja

Zlec. 328 Sensory ultradźwiękowe do badania własności fizycznych materiałów

2
MNiSzW
Principal research projects
Department of Theory of Continuous Media

Prof. Leszek Jarecki, Ph.D., Dr. Habil.
2012

Zlec. 116 Projektowanie inteligentnych ustrojów konstrukcyjnych

Zlec. 117 Wybrane zagadnienia dynamiki maszyn i konstrukcji w diagnostyce i transporcie.

Zlec. 118 Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w robotyce i transporcie miejskim.

Zlec. 119 Analiza i kształtowanie klimatu akustycznego w przestrzeniach ograniczonych.

177
MNiSzW
Principal research projects
Department of Intelligent Technologies

Prof. Jan Holnicki-Szulc, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2012

Zlec. 101 Analiza niejednorodności struktury kryształów.

Zlec. 102 Analiza numeryczna konstrukcji powłokowych.

Zlec. 104 Niezawodność i optymalizacja złożonych materiałów i układów konstrukcyjnych.

Zlec. 105 Rozwijanie algorytmów numerycznych metod: elementów dyskretnych i elementów skończonych - w kontekście zastosowań wymienionych w harmonogramie.

173
MNiSzW
Principal research projects
Department of Computational Science

Prof. Michał Kleiber, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2012

Zlec. 401 Diagnostyka i kształtowanie właściwości kompozytów cementowych.

Zlec. 402

1. Doświadczalna ocena stopnia wyeksploatowania materiałów stosowanych w energetyce pod wpływem obciążeń wywołujących zmęczenie i pełzanie.

2. Doświadczalna i numeryczna ocena wrażliwości charaktertystyk materiałów konstrukcyjnych na prędkość odkształcenia w quasi-statycznym i dynamicznym zakresie obciążenia.

3. Doświadczalna analiza właściwości termomechanicznych wybranych materiałów funkcjonalnych.

Zlec. 403 Oddziaływanie wiązki laserowej z materiałem.

Zlec. 404

1. Ultradźwiękowe badania naprężeń.

2. Badania wybranych materiałów konstrukcyjnych metodami akustycznymi.

3. Badanie własności mechanicznych stopów lekkich o homogenicznej strukturze metodą emisji akustycznej.

4. Budowa aparatury ultradźwiękowej "BAZA".

169
MNiSzW
Principal research projects
Department of Strength of Materials

Prof. Zbigniew Kowalewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
Page 1 of 3