Start SUBJECT DEPARTMENT/Head of Department
2011

Zlec. 176

1. Matematyczne modele układów biologicznych i ich doświadczalna weryfikacja.

2. Mikroprzepływy; wykorzystanie do produkcji nanomateriałów biologicznych.

Zlec. 178

1. Dynamika i reologia płynów złożonych zawierających cząstki o złożonej strukturze wewnętrznej.

2. Wielocząstkowe oddziaływania hydrodynamiczne mikro-obiektów z powierzchniami międzyfazowymi i ściankami.

3. Wyznaczenie mikrostruktur dla ośrodków dyspersyjnych.

7
MNiSzW
Principal research projects
Department of Biosystems and Soft Matter

Prof. Eligiusz Wajnryb, Ph.D., Dr. Habil.
2012

Zlec. 176

1. Matematyczne modele układów biologicznych i ich doświadczalna weryfikacja.

2. Mikroprzepływy; wykorzystanie do produkcji nanomateriałów biologicznych.

Zlec. 178

1. Fizyczne właściwości płynów złożonych.

2. Wielocząstkowe oddziaływania hydrodynamiczne mikro-obiektów między sobą oraz z powierzchniami międzyfazowymi.

3. Współczynniki transportu zawiesin.

187
MNiSzW
Principal research projects
Department of Biosystems and Soft Matter

Prof. Eligiusz Wajnryb, Ph.D., Dr. Habil.
2013

Zlec. 176.

1. Matematyczne modele układów biologicznych i ich doświadczalna weryfikacja.

a) Sprzężenia mechano-chemicze w tkankach, fale i oscylacje wapniowe (kontynuacja).

b) Badanie szlaków sygnałowych związanych z obroną immunologiczną i rakiem (kontynuacja).

c) Analiza i interpretacja sygnałów neuronowych, efektywna transmisja danych, wydajność transmisji w mózgu (kontynuacja).

d) Teoria informacji i zagadnienie szumu w sieciach regulatorowych.

2. Opracowanie i zastosowanie nanomateriałów biologicznych w medycynie.

Zlec. 178

1. Dynamika i lepkość układów wielocząstkowych w mikroprzepływach w zależności od rodzaju i kształtu cząstek.

2. Ruch mikrocząstek w płynie w pobliżu powierzchni międzyfazowych. Analiza właściwości struktur wielocząstkowych w lepkim płynie.

3. Brownowska ewolucja łańcuchów polimerów w zewnętrznym przepływie.

220
MNiSzW
Principal research projects
Department of Biosystems and Soft Matter

Prof. Eligiusz Wajnryb, Ph.D., Dr. Habil.
2014

Zlec. 175_1

 1. Sprzężenia mechano-chemicze w tkankach, fale i oscylacje wapniowe, metody matematyczne i numeryczne w biologii systemów.
 2. Badanie szlaków sygnałowych związanych z obroną immunologiczną i rakiem (eksperyment i modelowanie matematyczne)
 3. Analiza i interpretacja sygnałów neuronowych, teoria informacji i zagadnienie szumu w sieciach regulatorowych (eksperyment i modelowanie matematyczne)
 4. Oddziaływanie nanowłókien i membran z komórką i tkanką.

Zlec. 175_2 Termografia podczerwieni w badaniach  materiałów i w defektoskopii.

 1. Dynamika i lepkość układów wielocząstkowych w mikroprzepływach w zależności od rodzaju i kształtu cząstek.
 2. Teoretyczna,numeryczna i doświadczalna analiza ruchu mikrocząstek i ich grup w płynie (nieograniczonym oraz w pobliżu powierzchni międzyfazowych i ścianek)
 3. Brownowski ruch układów cząstek w zewnętrznych przepływach i w polach sił.
272
MNiSzW
Principal research projects
Department of Biosystems and Soft Matter

Prof. Eligiusz Wajnryb, Ph.D., Dr. Habil.
2011

Zlec. 326

1. Badania betonów z dodatkiem popiołów z elektrowni cieplnych z zastosowaniem emisji akustycznej.

2. Badanie własności mechanicznych stopów lekkich o homogenicznej strukturze metodą emisji akustycznej (kontynuacja).

Zlec. 330

1. Ultradźwiękowe pomiary naprężeń zmiennych.

2. Budowa aparatury ultradźwiękowej „baza”.

Zlec. 401 Diagnostyka i kształtowanie właściwości kompozytów cementowych.

Zlec. 402 Doświadczalna analiza degradacji właściwości mechanicznej materiałów konstrukcyjnych pod wpływem długotrwałych obciążeń cyklicznych i stałych.

Zlec. 403 Oddziaływanie wiązki laserowej z materiałem.

4
MNiSzW
Principal research projects
Department of Experimental Mechanics

Prof. Zbigniew Kowalewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2012

Zlec. 401 Diagnostyka i kształtowanie właściwości kompozytów cementowych.

Zlec. 402

1. Doświadczalna ocena stopnia wyeksploatowania materiałów stosowanych w energetyce pod wpływem obciążeń wywołujących zmęczenie i pełzanie.

2. Doświadczalna i numeryczna ocena wrażliwości charaktertystyk materiałów konstrukcyjnych na prędkość odkształcenia w quasi-statycznym i dynamicznym zakresie obciążenia.

3. Doświadczalna analiza właściwości termomechanicznych wybranych materiałów funkcjonalnych.

Zlec. 403 Oddziaływanie wiązki laserowej z materiałem.

Zlec. 404

1. Ultradźwiękowe badania naprężeń.

2. Badania wybranych materiałów konstrukcyjnych metodami akustycznymi.

3. Badanie własności mechanicznych stopów lekkich o homogenicznej strukturze metodą emisji akustycznej.

4. Budowa aparatury ultradźwiękowej "BAZA".

169
MNiSzW
Principal research projects
Department of Experimental Mechanics

Prof. Zbigniew Kowalewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2013

Zlec. 401 Diagnostyka i kształtowanie kompozytów cementowych.

Zlec. 402

1. Doświadczalna ocena stopnia degradacji materiałów stosowanych w energetyce pod wpływem obciążeń wywołujących zmęczenie i pełzanie.

2. Doświadczalna ocena wrażliwości charaktertystyk materiałów konstrukcyjnych na prędkość odkształcenia w quasi-statycznym i dynamicznym zakresie obciążenia.

Zlec. 403 Oddziaływanie wiązki laserowej z materiałem.

Zlec. 404

1. Ultradźwiękowe badania materiałów konstrukcyjnych poddawanych obciążeniom mechanicznym.

2. Badania betonów z dodatkiem popiołów z elektrowni cieplnych z zastosowaniem emisji akustycznej.

3. Budowa aparatury ultradźwiękowej „baza”.

Zlec. 405 Doświadczalna analiza właściwości termomechanicznych wybranych materiałów funkcjonalnych.

226
MNiSzW
Principal research projects
Department of Experimental Mechanics

Prof. Zbigniew Kowalewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2014

Zlec. 400_1 Diagnostyka i kształtowanie właściwości kompozytów cementowych.

 1. Projektowanie mikrostruktury i analiza właściwości cementowych kompozytów specjalnych.
 2. Analiza trwałości kompozytów cementowych na podstawie mikroskopowych obrazów struktury.

Zlec. 400_2

 1. Doświadczalna ocena stopnia degradacji materiałów stosowanych w energetyce i lotnictwie pod wpływem obciążeń wywołujących zmęczenie.

  Ocena stanu uszkodzenia stali energetycznych i kompozytów o matrycy metalowej pod wpływem obciążeń zmęczeniowych.

 2. Doświadczalna  ocena wrażliwości charakterystyk materiałów konstrukcyjnych na prędkość  odkształcenia w quasi-statycznym i dynamicznym zakresie obciążenia.

  Określenie charakterystyk wybranych materiałów konstrukcyjnych przy ściskających obciążeniach o charakterze quasi-statycznym i dynamicznym.

Zlec. 400_3 Oddziaływanie wiązki laserowej z materiałem.

Zlec. 400_4

 1. Ultradźwiękowe badania materiałów konstrukcyjnych poddawanych obciążeniom mechanicznym.

  Ultradźwiękowe pomiary czasów przejścia i amplitud różnych typów fal w czasie próby zmęczeniowej.

 2. Badania mikrostruktury betonów z dodatkiem popiołów z zastosowaniem emisji akustycznej.

Zlec. 400_5 Doświadczalna analiza właściwości termomechanicznych wybranych materiałów funkcjonalnych.

275
MNiSzW
Principal research projects
Department of Experimental Mechanics

Prof. Zbigniew Kowalewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2011

Zlec. 101 Komputerowa analiza niejednorodności struktury kryształów

Zlec. 102 Analiza numeryczna konstrukcji powłokowych

Zlec. 104 Niezawodność i optymalizacja złożonych materiałów i układów konstrukcyjnych

Zlec. 105 Rozwijanie algorytmów numerycznych metod: elementów dyskretnych i elementów skończonych - w kontekście zastosowań wymienionych w harmonogramie

3
MNiSzW
Principal research projects
Department of Information and Computational Science

Prof. Michał Kleiber, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2012

Zlec. 101 Analiza niejednorodności struktury kryształów.

Zlec. 102 Analiza numeryczna konstrukcji powłokowych.

Zlec. 104 Niezawodność i optymalizacja złożonych materiałów i układów konstrukcyjnych.

Zlec. 105 Rozwijanie algorytmów numerycznych metod: elementów dyskretnych i elementów skończonych - w kontekście zastosowań wymienionych w harmonogramie.

173
MNiSzW
Principal research projects
Department of Information and Computational Science

Prof. Michał Kleiber, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
Page 1 of 3