Start SUBJECT DEPARTMENT/Head of Department
2012

Zlec. 176

1. Matematyczne modele układów biologicznych i ich doświadczalna weryfikacja.

2. Mikroprzepływy; wykorzystanie do produkcji nanomateriałów biologicznych.

Zlec. 178

1. Fizyczne właściwości płynów złożonych.

2. Wielocząstkowe oddziaływania hydrodynamiczne mikro-obiektów między sobą oraz z powierzchniami międzyfazowymi.

3. Współczynniki transportu zawiesin.

187
MNiSzW
Principal research projects
Department of Biosystems and Soft Matter

Prof. Eligiusz Wajnryb, Ph.D., Dr. Habil.
2012

Zlec. 302 Badanie efektów rozchodzenia się fal w ośrodkach biologicznych i w strukturach materiałowych.

Zlec. 303 Fale sprężyste w złożonych strukturach powierzchniowych w modelowaniu super-sieci akustycznych i szyków przetwornikowych.

181
MNiSzW
Principal research projects
Department of Ultrasound

Prof. Andrzej Nowicki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2012

Zlec. 126 Termomechanika materiałów wielofunkcyjnych.

Zlec. 127 Termografia podczerwieni w badaniach deformacji materiałów i w defektoskopii.

Zlec. 128 Badanie zmian własności mechanicznych oraz mikrogeometrii powierzchni warstwy wierzchniej w procesach kształtowania i eksploatacji.

Zlec. 131 Mikromechanika materiałów i cienkich warstw w zakresie niesprężystym.

Zlec. 132 Modelowanie właściwości efektywnych, naprężeń termicznych, uszkodzenia mikrostruktury i rozwoju zniszczenia oraz opracowanie podstaw technologii i procesów wytwarzania kompozytów ceramiczno-metalowych i funkcjonalnych materiałów gradientowych.

164
MNiSzW
Principal research projects
Department of Mechanics of Materials

Prof. Henryk Petryk, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2012

Zlec. 203 Istotna nieliniowość i symetria w układach polowo-mechanicznych.

Zlec. 204 Teoretyczne i doświadczalne badania kształtowania się struktury nanoskopowej polimerów w różnych warunkach termodynamicznych.

Zlec. 205 Zastosowania metod optycznych w nanotechnologii.

Zlec. 206 Sensory ultradźwiękowe do badania własności fizycznych materiałów.

183
MNiSzW
Principal research projects
Department of Theory of Continuous Media and Nanostructures

Prof. Leszek Jarecki, Ph.D., Dr. Habil.
2013

Zlec. 116 Projektowanie inteligentnych ustrojów konstrukcyjnych.

1. Systemy monitorowania obciążeń dynamicznych i stanu technicznego ustrojów.

2. Systemy adaptacyjnej absorpcji impaktu.

3. Wibroakustyka adaptacyjna.

Zlec. 117 Wybrane zagadnienia dynamiki maszyn i konstrukcji w diagnostyce i transporcie.

Zlec. 118 Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w robotyce i transporcie miejskim.

223
MNiSzW
Principal research projects
Department of Intelligent Technologies

Prof. Jan Holnicki-Szulc, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2013

Zlec. 101 Kontynualno – atomistyczna analiza niejednorodności heterostruktury kryształów.

Zlec. 102 Analiza numeryczna konstrukcji powłokowych.

Zlec. 104 Niezawodność i optymalizacja złożonych materiałów i układów konstrukcyjnych.

Zlec. 105 Rozwijanie algorytmów numerycznych i oprogramowania metody elementów dyskretnych i skończonych z jawnym całkowaniem równań ruchu względem czasu.

222
MNiSzW
Principal research projects
Department of Information and Computational Science

Prof. Michał Kleiber, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2013

Zlec. 401 Diagnostyka i kształtowanie kompozytów cementowych.

Zlec. 402

1. Doświadczalna ocena stopnia degradacji materiałów stosowanych w energetyce pod wpływem obciążeń wywołujących zmęczenie i pełzanie.

2. Doświadczalna ocena wrażliwości charaktertystyk materiałów konstrukcyjnych na prędkość odkształcenia w quasi-statycznym i dynamicznym zakresie obciążenia.

Zlec. 403 Oddziaływanie wiązki laserowej z materiałem.

Zlec. 404

1. Ultradźwiękowe badania materiałów konstrukcyjnych poddawanych obciążeniom mechanicznym.

2. Badania betonów z dodatkiem popiołów z elektrowni cieplnych z zastosowaniem emisji akustycznej.

3. Budowa aparatury ultradźwiękowej „baza”.

Zlec. 405 Doświadczalna analiza właściwości termomechanicznych wybranych materiałów funkcjonalnych.

226
MNiSzW
Principal research projects
Department of Experimental Mechanics

Prof. Zbigniew Kowalewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2013

Zlec. 176.

1. Matematyczne modele układów biologicznych i ich doświadczalna weryfikacja.

a) Sprzężenia mechano-chemicze w tkankach, fale i oscylacje wapniowe (kontynuacja).

b) Badanie szlaków sygnałowych związanych z obroną immunologiczną i rakiem (kontynuacja).

c) Analiza i interpretacja sygnałów neuronowych, efektywna transmisja danych, wydajność transmisji w mózgu (kontynuacja).

d) Teoria informacji i zagadnienie szumu w sieciach regulatorowych.

2. Opracowanie i zastosowanie nanomateriałów biologicznych w medycynie.

Zlec. 178

1. Dynamika i lepkość układów wielocząstkowych w mikroprzepływach w zależności od rodzaju i kształtu cząstek.

2. Ruch mikrocząstek w płynie w pobliżu powierzchni międzyfazowych. Analiza właściwości struktur wielocząstkowych w lepkim płynie.

3. Brownowska ewolucja łańcuchów polimerów w zewnętrznym przepływie.

220
MNiSzW
Principal research projects
Department of Biosystems and Soft Matter

Prof. Eligiusz Wajnryb, Ph.D., Dr. Habil.
2013

Zlec. 302 Badanie efektów rozchodzenia się fal w ośrodkach biologicznych i w strukturach materiałowych.

1. Modelowanie numeryczne wyznaczania deformacji tkanek podczas ruchu przy pomocy śledzenia przemieszczenia „ziarna” w obrazie USG.

2. Wyznaczanie lokalnych własności tkanki za pomocą analizy ech ultradźwiękowych.

3. Badanie cystoksycznych efektów metody sonodynamicznej z udziałem kwasu aminolewulinowego ALA na komórki C6 glejaka szczurzego.

4. Obrazowanie parametryczne: wykorzystanie sygnału rozproszonego wstecznie do obrazowania prędkości propagacji fal w tkance.

5. Wizualizacja tłumienia w tkance miękkiej – optymalizacja parametrów estymatora.

Zlec. 304 Wzorzec tkanki miękkiej. Badanie właściwości akustycznych, termicznych i związków pomiędzy nimi.

225
MNiSzW
Principal research projects
Department of Ultrasound

Prof. Andrzej Nowicki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2013

Zlec. 126 Termomechanika materiałów wielofunkcyjnych.

Zlec. 127 Termografia podczerwieni w badaniach deformacji materiałów i w defektoskopii.

Zlec. 128 Badanie zmian własności mechanicznych oraz mikrogeometrii powierzchni warstwy wierzchniej w procesach kształtowania i eksploatacji.

Zlec. 131 Mikromechanika materiałów i cienkich warstw w zakresie niesprężystym.

Zlec. 132 Modelowanie i wytwarzanie kompozytów ceramiczno – metalowych.

221
MNiSzW
Principal research projects
Department of Mechanics of Materials

Prof. Henryk Petryk, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
Page 2 of 3