Publications in journals ranked by Journal Citation Reports (JCR) 
Publications in other journals ranked by Ministry of Science and Higher Education
Conference publications indexed in the Web of Science Core Collection
Publications in other journals and conference proceedings
Affiliation to IPPT PAN

1.Papliński P., Wańkowicz J., Ranachowski P., Ranachowski Z., Doświadczenia z eksploatacji wysokonapięciowych liczników zadziałań oraz badania degradacji mikrostruktury pochodzących z nich warystorów ZnO, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN: 0033-2097, DOI: 10.15199/48.2018.10.01, Vol.94, No.10, pp.1-7, 2018
Papliński P., Wańkowicz J., Ranachowski P., Ranachowski Z., Doświadczenia z eksploatacji wysokonapięciowych liczników zadziałań oraz badania degradacji mikrostruktury pochodzących z nich warystorów ZnO, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN: 0033-2097, DOI: 10.15199/48.2018.10.01, Vol.94, No.10, pp.1-7, 2018

Abstract:
W pracy przedstawione zostały doświadczenia z eksploatacji liczników zadziałań, które stanowiły inspirację do badań pochodzących z nich warystorów ZnO. Badana była mikrostruktura elementów pochodzących z uszkodzonych liczników zadziałań. Odniesienie stanowił analogiczny warystor, z licznika który nie był w eksploatacji. Badania wykazały nietypowy skład fazowy tworzywa badanych warystorów oraz niską jednorodność i spoistość ich czerepu. Opisano i udokumentowano procesy degradacji tworzywa o zróżnicowanym nasileniu. Wykazano szkodliwy wpływ wilgoci we wnętrzu rozszczelnionego licznika zadziałań na jego funkcjonowanie, w tym na umieszczone w nim warystory ZnO. Przedstawiono ponadto wnioski dotyczące kontroli eksploatacyjnej liczników zadziałań.

Keywords:
licznik zadziałań, warystory ZnO, mikrostruktura ceramiki ZnO, degradacja materiału ceramicznego

2.Brodecki A., Szymczak T., Kowalewski Z., Digital image correlation technique as a tool for kinematics assessment of structural components, ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA, ISSN: 1898-4088, DOI: 10.2478/ama-2018-0016, Vol.12, No.2, pp.101-104, 2018
Brodecki A., Szymczak T., Kowalewski Z., Digital image correlation technique as a tool for kinematics assessment of structural components, ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA, ISSN: 1898-4088, DOI: 10.2478/ama-2018-0016, Vol.12, No.2, pp.101-104, 2018

Abstract:
The paper reports the results of tests carried out for kinematic properties determination of components under cyclic loading. DIC system called 5M PONTOS was employed to follow variations of displacement versus time. It was conducted by the use of markers stuck on selected sections of components tested. The results are presented in 2D and 3D coordinate systems expressing behaviour of such elements as: mechanical coupling device, boat frame and car engine. These data enabled to capture weak and strong sections of the component examined at various loading conditions.

Keywords:
Digital Image Correlation System, Cyclic Loading, PONTOS, Motion, Displacement, 3D Coordinate System

3.Kurp P., Widłaszewski J., Mucha Z., Laserowo-mechaniczne formowanie elementów cienkościennych, MECHANIK, ISSN: 0025-6552, DOI: 10.17814/mechanik.2018.2.30, No.2, pp.148-151, 2018
Kurp P., Widłaszewski J., Mucha Z., Laserowo-mechaniczne formowanie elementów cienkościennych, MECHANIK, ISSN: 0025-6552, DOI: 10.17814/mechanik.2018.2.30, No.2, pp.148-151, 2018

Abstract:
W niniejszym artykule autorzy przedstawiają założenia oraz wstępne wyniki badań doświadczalnych i symulacji numerycznych procesu formowania elementów cienkościennych z wykorzystaniem wiązki laserowej i obciążenia mechanicznego. Na podstawie założeń zaprojektowano i wykonano stanowisko do gięcia cienkościennych rur i dyfuzorów stożkowych stosowanych w budowie silników lotniczych. Metoda i stanowisko kształtowania, przetestowane w warunkach laboratoryjnych, a także wyniki analizy numerycznej procesu pokazują nowe możliwości formowania elementów cienkościennych

Keywords:
kształtowanie laserowe, obróbka laserowa, elementy cienkościenne, stopy niklu, metoda elementów skończonych

4.Żurek Z.H., Dobmann G., Rockstroh B., Kukla D., Diagnostyka stanu technicznego i badania nieniszczące dla energetyki, NAPĘDY I STEROWANIE, ISSN: 1507-7764, Vol.5, pp.94-100, 2018
Żurek Z.H., Dobmann G., Rockstroh B., Kukla D., Diagnostyka stanu technicznego i badania nieniszczące dla energetyki, NAPĘDY I STEROWANIE, ISSN: 1507-7764, Vol.5, pp.94-100, 2018

Abstract:
Stal martenzytyczna P91 należy do grupy stali stosowanych w energetyce. Komponenty maszyn i wyposażenie wykorzystujące stale z tej grupy (K18 - P 265 i 13 HMF) są użytkowane w eksploatacji przy podwyższonych temperaturach. Stale te są narażone na obciążenia zmęczeniowe cieplne, przyspieszoną korozję, pełzanie dynamiczne i relaksację powodowane procesami zmęczeniowymi. Trudne warunki eksploatacji (temperatura, ciśnienie) wywierają różny wpływ na proces zmian ich parametrów fizycznych. W przypadku większości stali stosowanych w energetyce magneto-indukcyjny pomiar właściwości fizycznych jest dogodną techniką badania próbek, a nawet przy ciągłym diagnozowaniu wycinka instalacji (SHM). Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych dla próbek stalowych P91, P265 i 13 HMF oraz proponuje niskokosztowe rozwiązanie badań nieniszczących (NDT) i monitoringu eksploatacyjnego.

Keywords:
SHM monitoring strukturalny, NDT badania nieniszczące