Publications in journals ranked by Journal Citation Reports (JCR) 
Publications in other journals ranked by Ministry of Science and Higher Education
Conference publications indexed in the Web of Science Core Collection
Publications in other journals and conference proceedings
Affiliation to IPPT PAN

1.Kurp P., Widłaszewski J., Mucha Z., Laserowo-mechaniczne formowanie elementów cienkościennych, MECHANIK, ISSN: 0025-6552, DOI: 10.17814/mechanik.2018.2.30, No.2, pp.148-151, 2018
Kurp P., Widłaszewski J., Mucha Z., Laserowo-mechaniczne formowanie elementów cienkościennych, MECHANIK, ISSN: 0025-6552, DOI: 10.17814/mechanik.2018.2.30, No.2, pp.148-151, 2018

Abstract:
W niniejszym artykule autorzy przedstawiają założenia oraz wstępne wyniki badań doświadczalnych i symulacji numerycznych procesu formowania elementów cienkościennych z wykorzystaniem wiązki laserowej i obciążenia mechanicznego. Na podstawie założeń zaprojektowano i wykonano stanowisko do gięcia cienkościennych rur i dyfuzorów stożkowych stosowanych w budowie silników lotniczych. Metoda i stanowisko kształtowania, przetestowane w warunkach laboratoryjnych, a także wyniki analizy numerycznej procesu pokazują nowe możliwości formowania elementów cienkościennych

Keywords:
kształtowanie laserowe, obróbka laserowa, elementy cienkościenne, stopy niklu, metoda elementów skończonych

2.Żurek Z.H., Dobmann G., Rockstroh B., Kukla D., Diagnostyka stanu technicznego i badania nieniszczące dla energetyki, NAPĘDY I STEROWANIE, ISSN: 1507-7764, Vol.5, pp.94-100, 2018
Żurek Z.H., Dobmann G., Rockstroh B., Kukla D., Diagnostyka stanu technicznego i badania nieniszczące dla energetyki, NAPĘDY I STEROWANIE, ISSN: 1507-7764, Vol.5, pp.94-100, 2018

Abstract:
Stal martenzytyczna P91 należy do grupy stali stosowanych w energetyce. Komponenty maszyn i wyposażenie wykorzystujące stale z tej grupy (K18 - P 265 i 13 HMF) są użytkowane w eksploatacji przy podwyższonych temperaturach. Stale te są narażone na obciążenia zmęczeniowe cieplne, przyspieszoną korozję, pełzanie dynamiczne i relaksację powodowane procesami zmęczeniowymi. Trudne warunki eksploatacji (temperatura, ciśnienie) wywierają różny wpływ na proces zmian ich parametrów fizycznych. W przypadku większości stali stosowanych w energetyce magneto-indukcyjny pomiar właściwości fizycznych jest dogodną techniką badania próbek, a nawet przy ciągłym diagnozowaniu wycinka instalacji (SHM). Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych dla próbek stalowych P91, P265 i 13 HMF oraz proponuje niskokosztowe rozwiązanie badań nieniszczących (NDT) i monitoringu eksploatacyjnego.

Keywords:
SHM monitoring strukturalny, NDT badania nieniszczące