Publications in journals ranked by Journal Citation Reports (JCR) 
Publications in other journals ranked by Ministry of Science and Higher Education
Conference publications indexed in the Web of Science Core Collection
Publications in other journals and conference proceedings
Affiliation to IPPT PAN

1.Makowska K., Kowalewski Z.L., Variation of Barkhausen Noise, Magnetic and Crystal Structure of Ferromagnetic Medium-Carbon Steel after Different Loading Processes, PHYSICS OF METALS AND METALLOGRAPHY, ISSN: 0031-918X, Vol.121, No.2, pp.115-122, 2020
Makowska K., Kowalewski Z.L., Variation of Barkhausen Noise, Magnetic and Crystal Structure of Ferromagnetic Medium-Carbon Steel after Different Loading Processes, PHYSICS OF METALS AND METALLOGRAPHY, ISSN: 0031-918X, Vol.121, No.2, pp.115-122, 2020

Abstract:
The article presents variations of rms Barkhausen noise envelopes in the medium-carbon steel used in automotive and power industry. The material was subjected to different loading processes: monotonic loading at room temperature, and constant loading at elevated temperature. The first one enforced a plastic deformation, whereas the second one a creep. The changes of Barkhausen signal were analysed using microstructural observations including X-ray measurements. In the second part of the paper, the magnetic structure and pinning effect were illustrated by means of the Lorentz microscopy.

Keywords:
Barkhausen noise, magnetic structure, plastic deformation, creep, dislocation density

2.Chmielak W.S., Paczkowski R., Papliński P., Piątek Z., Ranachowski P., Ranachowski Z., Śmietanka H., Ocena jakości mikrostruktury warystora poprzez pomiar wyższych harmonicznych w prądzie, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN: 0033-2097, DOI: 10.15199/48.2020.01.10, Vol.96, No.1, pp.39-43, 2020
Chmielak W.S., Paczkowski R., Papliński P., Piątek Z., Ranachowski P., Ranachowski Z., Śmietanka H., Ocena jakości mikrostruktury warystora poprzez pomiar wyższych harmonicznych w prądzie, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN: 0033-2097, DOI: 10.15199/48.2020.01.10, Vol.96, No.1, pp.39-43, 2020

Abstract:
Celem prezentowanej pracy było znalezienie zależności pomiędzy parametrami mikrostruktury warystorów, a prądem płynącym przez ogranicznik przepięć dla różnych poziomów napięcia. Badania zostały wykonane na losowo wybranej populacji beziskiernikowych ograniczników przepięć w osłonach polimerowych, przeznaczonych do pracy w sieci średniego napięcia. Wykonano pomiary przebiegów referencyjnych dla badanej populacji ograniczników. Przyjęto jako kryterium oceny udział wyższych harmonicznych w przebiegu prądu. Praca stanowi wstęp do szerszego zakresu badań, prowadzonych w ramach wspólnych działań laboratoriów Instytutu Energetyki i Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Keywords:
beziskiernikowy ogranicznik przepięć, warystor ZnO, mikrostruktura ceramiki, analiza FFT