Year 2017

No. Authors Title Publisher Year, Volume, Pages Language
1 Bąk R., Burczyński T. Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego Wydawnictwo Naukowe PWN 2017, , 1 - 586 polish
2 Zawidzki M. Discrete Optimization in Architecture - Building Envelope Springer 2017, , 1 - 124 english
Year 2016
No. Authors Title Publisher Year, Volume, Pages Language
1 Hagen E., Postema M. Herzsprung auf Malle Sine Nomine Verlag 2016, , 1 - 81 german
2 Kleiber M., Kowalczyk P. Introduction to Nonlinear Thermomechanics of Solids Springer 2016, , 1 - 345 english
3 Nosewicz S. Discrete element modeling of powder metallurgy processes IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2016, 5, 1 - 183 english
4 Nowicki A. ULTRASONOGRAFIA Wprowadzenie do obrazowania i metod dopplerowskich Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, PAN, Warszawa 2016, , 1 - 517 polish
5 Suwała G. Nieparametryczna metoda zmian masy i sztywności konstrukcji IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2016, 4/2016, 1 - 162 polish
6 Sławianowski J.J., Schroeck Jr. F.E., Martens A. Why must we work in the phase space? IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2016, 1, 1 - 162 english
7 Wiszowaty R. Projektowanie i badanie adaptacyjnych pneumatycznych absorbenów energii uderzenia IPPT PAN 2016, 3/2016, 1 - 188 polish
8 Zawidzki M. Discrete Optimization in Architecture - Architectural & Urban Layout Springer 2016, , 1 - 105 english
9 Zawidzki M. Discrete Optimization in Architecture - Extremely Modular Systems Springer 2016, , 1 - 121 english
10 Zembrzycki K., Pawłowska S., Nakielski P., Pierini F. Development of a hybrid Atomic Force microscope and Optical Tweezers apparatus IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2016, 2, 1 - 58 english
Year 2015
No. Authors Title Publisher Year, Volume, Pages Language
1 Bajer C.I., Dyniewicz B., Pisarski D., Bajkowski J.M. Vibration control with smart materials IPPT PAN 2015, , 1 - 240 english
2 Będkowski J. Qualitative Spatio-Temporal Representation and Reasoning for Robotic Applications Computer Science, Academic Publishing House EXIT 2015, , 1 - 206 english
3 Glinicki M.A. Długotrwała funkcjonalność betonu w konstrukcjach osłonowych elektrowni jądrowych Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2015, , 1 - 64 polish
4 Kleer J., Kleiber M. Zagrożenia globalne barierami rozwoju Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" 2015, , 1 - 153 polish
5 Kleer J., Kleiber M. Global threats as barriers to development Polish Academy of Sciences "Poland 2000 Plus Foresight Committee 2015, , 1 - 143 english
6 Kleiber M. Mądra Polska IPPT PAN 2015, , 1 - 584 polish
7 Nakielski P. Systemy uwalniania leków oparte na nanowłóknach, rozprawa doktorska IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2015, 1, 1 - 216 polish
8 Ziółkowski A. Pseudoelasticity of Shape Memory Alloys - Theory and Experimental Studies Butterworth-Heinemann, Elsevier 2015, , 1 - 270 english
Year 2014
No. Authors Title Publisher Year, Volume, Pages Language
1 Buczkowski R., Kleiber M. Mechanika kontaktu ciał o powierzchniach chropowatych Wydawnictwo Naukowe PWN 2014, , 1 - 214 polish
2 Szlagowska-Spychalska J., Kukla D., Dragan K. Metoda prądów wirowych do oceny konstrukcji lotniczych z uwzględnieniem metod modelowania sygnałów elektromagnetycznych Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2014, , 1 - 127 polish
Year 2013
No. Authors Title Publisher Year, Volume, Pages Language
1 Eslami Reza M., Hetnarski R.B., Ignaczak J., Noda N., Sumi N., Tanigawa Y. Theory of Elasticity and Thermal Stresses; Explanations, Problems and Solutions Springer, Springer Dordrecht Heidelberg New York London 2013, , 1 - 789 english
2 Jankowski Ł. Dynamic load identification for structural health monitoring, Rozprawa habilitacyjna IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2013, , 1 - 280 english
3 Kowalewski Z.L., Popielski P., Imiełowski S. Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2013, , 1 - 178 polish
4 Ostrowska-Maciejewska J., Kowalczyk-Gajewska K. Rachunek tensorowy w mechanice ośrodków ciągłych, Biblioteka Mechaniki Stosowanej. Seria A: Monografie Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 2013, , 1 - 397 polish
5 Roszkiewicz A. Generacja plazmonów polarytonów powierzchniowych na strukturach periodycznych, rozprawa doktorska IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2013, 3, 1 - 166 polish
6 Tobushi H., Matsui R., Takeda K., Pieczyska E.A. Mechanical Properties of Shape Memory Materials Nova Science Publishers, Inc., 400 Oser Avenue, Suite 1600, Hauppauge, N.Y. 11788-3619, USA 2013, , 1 - 271 english
Year 2012
No. Authors Title Publisher Year, Volume, Pages Language
1 Bajer C.I., Dyniewicz B. Numerical analysis of vibrations of structures under moving inertial load Springer 2012, , 1 - 294 english
2 Białas M. Mechanical modelling of thin films; Stress evolution, degradation, characterization IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2012, 1, 1 - 238 english
3 Labra C.A., Oñate E., Rojek J. Advances in the Development of the Discrete Element Method for Excavation Processes Monograph CIMNE Nº-132 2012, , 1 - 203 english
4 Tasinkevych Y. Electrostatic methods in analysis of acoustic beam-forming structures IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2012, 3, 1 - 159 english
Year 2011
No. Authors Title Publisher Year, Volume, Pages Language
1 Glinicki M.A. Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych. Wpływ mikrostruktury, projektowanie materiałowe, diagnostyka. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 2011, S, 1 - 286 polish
2 Hetnarski R., Ignaczak J. The Mathematical Theory of Elasticity CRC Press Taylor and Francis Group, Boca Raton London New York, second edition (Taylor and Francis 2004, New York, NY 10001, first edition 2004) 2011, , 1 - 837 english
3 Kleiber M., Kowalczyk P. Wprowadzenie do nieliniowej termomechaniki ciał odkształcalnych Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 2011, , 1 - 360 polish
4 Kowalczyk-Gajewska K. Micromechanical modelling of metals and alloys of high specific strength IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2011, 1, 1 - 299 english
5 Postema M. Fundamentals of Medical Ultrasonics Spon Press 2011, , 1 - 248 english
6 Radziejewska J. Laserowa modyfikacja właściwości warstwy wierzchniej wspomagana nagniataniem IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2011, 3, 1 - 325 polish
7 Ranachowski P. Procesy starzeniowe w ceramice elektrotechnicznej IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2011, 2, 1 - 262 polish
8 Siemiątkowska B., Borkowski A., Chojecki R., Gnatowski M., Mokrzycki W., Szklarski J. Reprezentacja Otoczenia Robota Mobilnego Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2011, , 1 - 263 polish
9 Walerian E. To live in better environment Wydawnictwa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 2011, , 1 - 188 english
Year 2010
No. Authors Title Publisher Year, Volume, Pages Language
1 Ignaczak J., Ostoja-Starzewski M. Thermoelasticity With Finite Wave Speeds OXFORD University Press, Oxford 2010, , 1 - 430 english
2 Kotulski Z., Szczepiński W. Error Analysis with Applications in Engineering, Series: Solid Mechanics and Its Applications Springer 2010, 169, 1 - 284 english
3 Kowalewski Z.L. Podstawy Wytrzymałości Materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2010, , 1 - 376 polish
4 Nowicki A. Ultradźwięki w medycynie, wprowadzenie do współczesnej ultrasonografii IPPT PAN, Warszawa 2010, , 1 - 303 polish
5 Stocki R. Analiza niezawodności i optymalizacja odpornościowa złożonych konstrukcji i procesów technologicznych IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2010, , 1 - 337 polish
6 Wiśniewski K. Finite rotation shells: Basic equations and finite elements for Reissner kinematics, Lecture Notes on Numerical Methods in Engineering and Sciences Springer Verlag 2010, , 1 - 498 english
Year 2009
No. Authors Title Publisher Year, Volume, Pages Language
1 Bajer C.I. Metoda elementów czasoprzestrzennych w obliczeniach dynamiki konstrukcji, Biblioteka Mechaniki Stosowanej IPPT PAN (Warszawa) 2009, , 1 - 292 polish
2 Brandt A.M. Cement based composites: Materials, mechanical properties and performance, 2nd ed. Taylor & Francis Group 2009, , 1 - 535 english
3 Błoński S. Analiza przejścia laminarno-turbulentnego w mikrokanałach IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2009, 2, 1 - 154 polish
4 Lewandowski M. Ultrasonografia kodowana: transmisja i kompresja w czasie rzeczywistym Prace IPPT-IFTR REPORTS - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 2009, 3, 1 - 183 polish
5 Siemiątkowska B. Uniwersalna metoda modelowania zachowań robota mobilnego wykorzystująca architekturę uogólnionych sieci komórkowych Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa) 2009, , 1 - 144 polish
6 Szelążek J. Ultradźwiękowe pomiary naprężeń w szynach kolejowych Biuro Gamma (Warszawa) 2009, , 1 - 131 polish
7 Szymczak T., Kowalewski Z.L. Wpływ rodzaju obciążenia na właściwości mechaniczne materiałów Instytut Transportu Samochodowego (Warszawa) 2009, , 1 - 173 polish
Year 2008
No. Authors Title Publisher Year, Volume, Pages Language
1 Attenborough K., Postema M. A Pocket-sized Introduction to Dynamics University of Hull 2008, , 1 - 52 english
2 Attenborough K., Postema M. A Pocket-sized Introduction to Acoustics University of Hull 2008, , 1 - 79 english
3 Jaworski J. Termografia budynków w otaczającym środowisku: obrazy termalne budynków w ocenie ich sprawności cieplnej Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, IPPT (Warszawa) 2008, , 1 - 180 polish
4 Korczyk P. Drobnoskalowa turbulencja w procesie mieszania chmury z otoczeniem – model laboratoryjny IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2008, 4, 1 - 131 polish
5 Kotulski Z.A., Kowalczyk P., Sosnowski W. Selected topics of contemporary solid mechanics. Proceedings of the 36th Solid Mechanics Conference, Gdańsk, Poland, September 9–12, 2008 IPPT PAN (Warszawa), Kotulski Z.A., Kowalczyk P., Sosnowski W. (Red.) 2008, , 1 - 442 english
6 Kotulski Z.A., Nowicki A., Szczepiński W. Wprowadzenie do teorii fal naprężeń i deformacji w zastosowaniach technicznych i do diagnostyki ultradźwiękowej BEL Studio (Warszawa) 2008, , 1 - 271 polish
7 Kowalewski Z.L. Kierunki i perspektywy rozwoju badań wytrzymałościowych Instytut Transportu Samochodowego (Warszawa) 2008, , 1 - 227 polish
8 Kowalewski Z.L. Współczesne badania wytrzymałościowe: kierunki i perspektywy rozwoju Biuro Gamma (Warszawa) 2008, , 1 - 198 polish
9 Maciejewski J. Analiza procesów oddziaływania narzędzi maszyn roboczych na spoiste ośrodki gruntowe IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2008, 1, 1 - 262 polish
10 Pieczyska E.A. Analiza doświadczalna właściwości termomechanicznych stopów TiNi oraz poliuretanu z pamięcią kształtu IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2008, 3, 1 - 214 polish
Year 2007
No. Authors Title Publisher Year, Volume, Pages Language
1 Aleksiejuk M. Wytwarzanie i propagacja fal akustycznych o wysokich częstotliwościach w nanowarstwach metalicznych IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2007, 9, 1 - 104 polish
2 Bzowska D. Dynamika procesów wymiany ciepła i naturalnej wymiany powietrza w budynkach o różnej strukturze materiałowej przegród IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2007, 2, 1 - 212 polish
3 Deputat J., Mackiewicz S., Szelążek J. Problemy i techniki nieniszczących badań materiałów: wybrane wykłady Biuro Gamma (Warszawa) 2007, , 1 - 208 polish
4 Fagan M.J., Postema M. Introduction to Stress and Strain Analysis University of Hull 2007, , 1 - 63 english
5 Jarecki L. Kinetyczna teoria nukleacji w układach cząsteczek orientowalnych IPPT PAN (Warszawa) 2007, , 1 - 203 polish
6 Jebauer S., Czerwińska J. Implementation of velocity slip and temperature jump boundary conditions for microfluidic devices IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2007, 5, 1 - 56 english
7 Kolanek K. Analiza i optymalizacja niezawodnościowa konstrukcji za pomocą adaptacyjnych metod symulacyjnych, Rozprawa doktorska IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2007, 3, 1 - 212 polish
8 Kossecka E., Gawin D., inni Program komputerowy WUFI i jego zastosowanie w analizach cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, Gawin D., Kossecka E. (Red.) 2007, , 1 - 160 polish
9 Lekszycki T. Wybrane zagadnienia modelowania w biomechanice kości IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2007, 6, 1 - 264 polish
10 Malinowski J.Z., Kowalewski Z.L., Kruszka L. Doświadczalna metoda oraz badania plastycznego płynięcia metali w zakresie bardzo wysokich prędkości odkształcenia IPPT PAN (Warszawa) 2007, , 1 - 88 polish
11 Nasalski W. Optical beams at dielectric interfaces - fundamentals, Trends in Mechanics of Materials IPPT PAN (Warszawa) 2007, , 1 - 282 english
12 Oliferuk W. Termografia podczerwieni w nieniszczących badaniach materiałów i urządzeń Biuro Gamma (Warszawa) 2007, , 1 - 96 polish
13 Ossowski A. Analiza jakościowa w zagadnieniach dynamiki i sterowania układów mechatronicznych IPPT PAN (Warszawa) 2007, , 1 - 314 polish
14 Piekarski S. Galilean-invariant formulation of the fluid mechanics IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2007, 7, 1 - 101 english
15 Rojek J. Modelowanie i symulacja komputerowa złożonych zagadnień mechaniki nieliniowej metodami elementów skończonych i dyskretnych IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2007, 4, 1 - 341 polish
16 Stupkiewicz S. Micromechanics of contact and interphase layers, Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics Springer 2007, 30, 1 - 196 english
17 Wnuk R. Instalacje w domu pasywnym i energooszczędnym Przewodnik Budowlany (Warszawa) 2007, , 1 - 138 polish
Year 2006
No. Authors Title Publisher Year, Volume, Pages Language
1 Chmielewski L.J. Metody akumulacji danych w analizie obrazów cyfrowych Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT (Warszawa) 2006, , 1 - 268 polish
2 Chwieduk D. Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku, Rozprawa habilitacyjna IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2006, 11, 1 - 262 polish
3 Chwieduk D., Pomierny W., Zawidzki M., Pietruszko S. Podstawy energetyki słonecznej Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej - ISES 2006, , 1 - 74 polish
4 Domański W. Propagation and interaction of hyperbolic plane waves in nonlinear elastic solids, Rozprawa habilitacyjna IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2006, 4, 1 - 169 english
5 Gambin B. Wpływ mikrostruktury na własności kompozytów sprężystych, piezoelektrycznych i termosprężystych, Rozprawa habilitacyjna IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2006, 12, 1 - 183 polish
6 Graczykowski C., Heinonen J. Adaptive Inflatable Structures for protecting wind turbines against ship collisions VTT Working Papers 59 2006, , 1 - 127 english
7 Jędrzejuk H. Optymalizacja osiedli mieszkaniowych Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (Warszawa) 2006, , 1 - 224 polish
8 Kotowski R. Metody opisu zjawiska dyssypacji w mechanice, Rozprawa habilitacyjna IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2006, 10, 1 - 218 polish
9 Kowalczyk P. Sensitivity analysis in finite element computations of elasto-plasticity, Rozprawa habilitacyjna IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2006, 7, 1 - 212 english
10 Kowalewski Z.L., Popielski P. Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa) 2006, , 1 - 157 polish
11 Kujawska T. Badania nieliniowych własności ośrodków biologicznych za pomocą fal ultradźwiękowych, Rozprawa habilitacyjna IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2006, 9, 1 - 148 polish
12 Kulpa Z. Diagrammatic interval analysis with applications, Rozprawa habilitacyjna IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2006, 1, 1 - 230 english
13 Litniewski J. Wykorzystanie fal ultradźwiękowych do oceny zmian struktury kości gąbczastej, Rozprawa habilitacyjna IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2006, 2, 1 - 186 polish
14 Nowak Z. Metoda identyfikacji w mechanice materiałów ciągliwych z uszkodzeniami, Rozprawa habilitacyjna IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2006, 5, 1 - 213 polish
15 Ostrowska-Maciejewska J., Pęcherski R.B. Anizotropia sprężysta i wytężenie cienkich warstw i powłok IMIM PAN (Kraków), IPPT PAN (Warszawa) 2006, , 1 - 173 polish
16 Piotrowski R., Wnuk R. Katalog projektów domów pasywnych i energooszczędnych Przewodnik Budowlany (Warszawa) 2006, , 1 - 225 polish
17 Siemiątkowska B., Quoc Thanh Ngu Yen Java: podstawy oprogramowania Oficyna Wydawnicza WIT (Warszawa) 2006, , 1 - 190 polish
18 Sławianowski J.J., Kovalchuk V., Gołubowska B., Martens A., Rożko E.E. Dynamical systems with internal degrees of freedom in non-Euclidean spaces IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2006, 8, 1 - 129 english
19 Wnuk R. Budowa domu pasywnego w praktyce Przewodnik Budowlany (Warszawa) 2006, , 1 - 176 polish
20 Ziółkowski A. Pseudosprężystość stopów z pamięcią kształtu - badania doświadczalne i opis teoretyczny, Rozprawa habilitacyjna IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2006, 6, 1 - 200 polish
Year 2005
No. Authors Title Publisher Year, Volume, Pages Language
1 Baczyński Z.F., Janas M. Optymalizacja naprężeń w płytach dennych stalowych zbiorników cylindrycznych Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej 2005, , 1 - 66 polish
2 Dzieniszewski W. Procesy cieplno-przepływowe w budynkach: podstawy modelowania matematycznego Sekcja Fizyki Budowli, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (Łódź) 2005, , 1 - 216 polish
3 Hetnarski R.B., Ignaczak J. Solutions manual (to accompany Mathematical theory of elasticity) Taylor & Francis Group 2005, , 1 - 160 english
4 Jankowski Ł. Modelling and simulation of light propagation in non-aged and aged step-index polymer optical fibres Wirtschaftsverlag NW Verlag für Neue Wissenschaft 2005, , 1 - 137 english
5 Kowalewski Z.L. Pełzanie metali. Techniki badań, mechanizmy i przykładowe wyniki Biuro Gamma (Warszawa) 2005, , 1 - 173 polish
6 Kowalewski Z.L. Zjawisko pełzania metali, Eksperyment i modelowanie, Biblioteka Mechaniki Stosowanej, Monografie IPPT PAN, LAPROMAT (Warszawa) 2005, , 1 - 212 polish
7 Nieniewski M. Segmentacja obrazów cyfrowych. Metody segmentacji wododziałowej Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT (Warszawa) 2005, , 1 - 184 polish
8 Stupkiewicz S. Micromechanics of contact and interphase layers, Rozprawa habilitacyjna IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2005, 2, 1 - 244 english
9 Tauzowski P. Obiektowo-zorientowane środowisko obliczeniowe dla zagadnień mechaniki konstrukcji, Rozprawa doktorska IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2005, 3, 1 - 136 polish
10 Tokarzewski S. Multipoint continued fraction approach to the bounds on effective transport coefficients of two-phase media, Rozprawa habilitacyjna IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2005, 4, 1 - 131 english