Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Banach Z., Larecki W., Chapman-Enskog method for a phonon gas with finite heat flux,
JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL, 41, 37, 375502-1-18, 2008
Banach Z., Larecki W., Nine-moment phonon hydrodynamics based on the maximum-entropy closure: one dimensional flow,
JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND GENERAL, 38, 40, 8781-8802, 2005
Banach Z., Larecki W., Ruggeri T., Dispersion relation in the limit of high frequency for a hyperbolic system with multiple eigenvalues,
WAVE MOTION, 51, 955-966, 2014
Banach Z., Larecki W., Zajączkowski W., Stability analysis of phonon transport equations derived via the Chapman-Enskog method and transformation of variables,
PHYSICAL REVIEW E, 80, 4, 41114-1-14, 2009
Banak R., Mościcki T., Antoszewski B., Wpływ parametrów spawania laserowego na właściwości złącza NI-PT w świecach zapłonowych dla silników na biopaliwo,
IX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA TEROTECHNOLOGIA, 2015-10-15/10-16, KIELCE (PL), 1-8, 2015
Banak R., Mościcki T., Tofil S., Hoffman J., Antoszewski B., Laser Welding of a Spark Plug Electrode: Modelling the Problem of Metals with Disparate Melting Points,
LASERS IN ENGINEERING, 38, 3-6, 267-281, 2017
Banak R., Mościcki T., Zowczak W., Modelowanie procesu przewodnościowego spawania laserowego z wykorzystaniem oprogramowania CFD,
IV SYMPOZJUM KATEDR I ZAKŁADÓW SPAWALNICTWA PT. NOWOCZESNE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SPAWALNICZYCH, 2015-06-16/06-17, ISTEBNA (PL), 4-8, 2015
Banak R., Zowczak W., Mościcki T., Theoretical Model of the Laser Welding Process,
TRANSCOM 2015, 11TH EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS, 2015-06-22/06-24, ŽILINA (SK), 13-18, 2015
Banaszek J., Jaluria Y., Kowalewski T.A., Rebow M., Semi-implicit FEM analysis of natural convection in freezing water,
NUMERICAL HEAT TRANSFER, PART A: APPLICATIONS, 36, 5, 449-472, 1999
Bangerth W., Heister T., Heltai L., Kanschat G., Kronbichler M., Maier M., Turcksin B., Young T.D., The deal.II Library, Version 8.2,
ARCHIVE OF NUMERICAL SOFTWARE, 3, 100, 1-8, 2015
Baran T., Glinicki M.A., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., The properties of special cements for shielding constructions in nuclear power plants/Właściwości cementów specjalnych przeznaczonych do betonu w konstrukcjach osłonowych elektrowni jądrowych,
CEMENT, WAPNO, BETON, 21, 4, 207-216, 2016
Baranowska-Korczyc A., Reszka A., Sobczak K., Sikora B., Dziawa P., Aleszkiewicz M., Kłopotowski Ł., Paszkowicz W., Dłużewski P., Kowalski B.J., Kowalewski T.A., Sawicki M., Elbaum D., Fronc K., Magnetic Fe doped ZnO nanofibers obtained by electrospinning,
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 61, 3, 494-500, 2012
Barglik J., Ducki K., Kukla D., Mizera J., Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Smalcerz A., Comparison of Single and Consecutive Dual Frequency Induction Surface Hardening of Gear Wheels,
VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC COLLOQUIUM MODELLING FOR MATERIALS PROCESSING, 2017-09-21/09-22, RIGA (LV), 185-190, 2017
Barnat W., Kordys M., Moćko W., Dybcio P., Panowicz R., Numerical simulation of dynamic weld compression,
JOURNAL OF KONES, 19, 2, 35-43, 2012
Baron M., Bławzdziewicz J., Wajnryb E., Hydrodynamic crystals: collective dynamics of regular arrays of spherical particles in a parallel-wall channel,
PHYSICAL REVIEW LETTERS, 100, 174502-1-4, 2008

Page 8 of 238