Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Banak R., Mościcki T., Zowczak W., Modelowanie procesu przewodnościowego spawania laserowego z wykorzystaniem oprogramowania CFD,
IV SYMPOZJUM KATEDR I ZAKŁADÓW SPAWALNICTWA PT. NOWOCZESNE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SPAWALNICZYCH, 2015-06-16/06-17, ISTEBNA (PL), 4-8, 2015
Banak R., Zowczak W., Mościcki T., Theoretical Model of the Laser Welding Process,
TRANSCOM 2015, 11TH EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS, 2015-06-22/06-24, ŽILINA (SK), 13-18, 2015
Banaszek J., Jaluria Y., Kowalewski T.A., Rebow M., Semi-implicit FEM analysis of natural convection in freezing water,
NUMERICAL HEAT TRANSFER, PART A: APPLICATIONS, 36, 5, 449-472, 1999
Bangerth W., Heister T., Heltai L., Kanschat G., Kronbichler M., Maier M., Turcksin B., Young T.D., The deal.II Library, Version 8.2,
ARCHIVE OF NUMERICAL SOFTWARE, 3, 100, 1-8, 2015
Baran T., Glinicki M.A., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., The properties of special cements for shielding constructions in nuclear power plants/Właściwości cementów specjalnych przeznaczonych do betonu w konstrukcjach osłonowych elektrowni jądrowych,
CEMENT, WAPNO, BETON, 21, 4, 207-216, 2016
Baranowska-Korczyc A., Reszka A., Sobczak K., Sikora B., Dziawa P., Aleszkiewicz M., Kłopotowski Ł., Paszkowicz W., Dłużewski P., Kowalski B.J., Kowalewski T.A., Sawicki M., Elbaum D., Fronc K., Magnetic Fe doped ZnO nanofibers obtained by electrospinning,
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 61, 3, 494-500, 2012
Barglik J., Ducki K., Kukla D., Mizera J., Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Smalcerz A., Comparison of Single and Consecutive Dual Frequency Induction Surface Hardening of Gear Wheels,
VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC COLLOQUIUM MODELLING FOR MATERIALS PROCESSING, 2017-09-21/09-22, RIGA (LV), 185-190, 2017
Barnat W., Kordys M., Moćko W., Dybcio P., Panowicz R., Numerical simulation of dynamic weld compression,
JOURNAL OF KONES, 19, 2, 35-43, 2012
Baron M., Bławzdziewicz J., Wajnryb E., Hydrodynamic crystals: collective dynamics of regular arrays of spherical particles in a parallel-wall channel,
PHYSICAL REVIEW LETTERS, 100, 174502-1-4, 2008
Barral S., Peradzyński Z., Ionization oscillations in Hall accelerators,
PHYSICS OF PLASMAS, 17, 014505-4, 2010
Barua D., Hlavacek W.S., Lipniacki T., A computational model for early events in B cell antigen receptor signaling: analysis of the roles of Lyn and Fyn,
JOURNAL OF IMMUNOLOGY, 189, 646-658, 2012
Basista M., Modeling of fracture of chromium-alumina microcantilever beams in bending,
THERMEC 2018, INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROCESSING & MANUFACTURING OF ADVANCED MATERIALS PROCESSING, FABRICATION, PROPERTIES, APPLICATIONS, 2018-07-09/07-13, PARYŻ (FR), 1-, 2018
Basista M., Micro-CT based modeling of residual stresses and crack propagation in metalceramic composites,
21. SYMPOSIUM VERBUNDWERKSTOFFE UND WERKSTOFFVERBUNDE, 2017-07-05/07-07, BREMEN (DE), 1-, 2017
Basista M., Micro-CT based numerical modeling of residual stresses and fracture in metal-ceramic composites,
13TH NATIONAL CONGRESS ON THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, 2017-09-06/09-10, SOFIA (BG), 1-, 2017
Basista M., KMM-VIN AISBL Europejski Instytut Wirtualny Materiałów Wielofunkcyjnych,
MATERIAŁY KOMPOZYTOWE, 4, 48-51, 2015

Page 9 of 275