Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Lewis R.W., Postek E.W., Gethin D.T., Ransing R.S., A model of microstructural solidification during mould filling for squeeze forming processes,
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL HEAT AND MASS TRANSFER, 2005-05-17/05-20, CACHAN (FR), 1122-1125, 2005
Dłużewski P., Maździarz M., Tauzowski P., Constitutive and FE modeling of Residual Stresses and Kirkendall Effect in Semiconductor Structures,
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIAL MODELING, 2015-05-27/05-29, BERKELEY (US), 79-80, 2015
Kowalewski Z.L., Szymczak T., Makowska K., Pietrzak K., Damage Indicators During Fatigue of Metal Matrix Composites,
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NONLINEAR DYNAMICS, 2013-06-19/06-22, SEVASTOPOL (UA), 1-6, 2013
Moćko W., Effects of Cumulative Fatigue Damage under Tensional Cyclic Loading on the Constitutive Relation of AISI 1045 Steel,
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NONLINEAR DYNAMICS, 2013-06-19/06-22, SEVASTOPOL (UA), 412-418, 2013
Jarecki L., Błoński S., Blim A., Zachara A., Modeling of pneumatic melt spinning processes,
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLYMER BEHAVIOR, 2010-09-20/09-23, ŁÓDŹ (PL), 1-, 2010
Holnicki-Szulc J., Graczykowski C., Grzędziński J., Mikułowski G., Mróz A., Pawłowski P., Wiszowaty R., Adaptive Impact Absorption - the concept, simulations and potential applications,
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROTECTION OF STRUCTURES AGAINST HAZARDS, 2012-11-15/11-16, , 1-16, 2012
Urbanek O., Bilb M, Święszkowski W., The effect of hydroxyapatite nanoparticles addition on crystallinity and surface properties of bioresorbable nanocomposites after gamma sterylization treatment,
4TH SUMMER SYMPOSIUM ON NANOMATERIALS AND THEIR APPLICATION TO BIOLOGY AND MEDICINE, 2014-06-15/06-18, POZNAŃ (PL), 1-, 2014
Nakielski P., Kowalczyk T., Kowalewski T.A., Modelowanie procesu uwalniania leków z materiałów opartych na nanowłóknach,
53 SYMPOZJON „MODELOWANIE W MECHANICE”, 2014-02-22/02-26, USTROŃ (PL), 112-113, 2014
Świercz A., Kołakowski P., Holnicki-Szulc J., Monitorowanie postępującego rozwoju stref plastycznych w konstrukcjach szkieletowych,
56 KONFERENCJA NAUKOWA KILIW PAN I KN PZITB, 2010-09-19/09-24, KIELCE-KRYNICA (PL), 1-11, 2010
Brandt A.M., Diagnostyka betonu na podstawie badania struktury,
56 KONFERENCJA NAUKOWA KILIW PAN I KN PZITB, 2010-09-19/09-24, KIELCE-KRYNICA (PL), 57-71, 2010
Walczak M., Kulesza P., Lewandowski M., Karwat P., Witek B., Implementacja w układzie FPGA wybranego filtru ech stałych dla wielobramkowego systemu Dopplera przezczaszkowego,
57 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2010-09-20/09-24, GLIWICE (PL), 209-212, 2010
Tasinkevych Y., Nowicki A., Trots I., Element directivity influence in the synthetic focusing algorithm for ultrasound imaginig,
57 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2010-09-20/09-24, GLIWICE (PL), 197-200, 2010
Sęklewski M., Karwat P., Klimonda Z., Lewandowski M., Nowicki A., Preliminary results: analysis of Synthetic Transmit Aperture technique in ultrasonic imaging,
57 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2010-09-20/09-24, GLIWICE (PL), 173-176, 2010
Karwat P., Klimonda Z., Sęklewski M., Lewandowski M., Nowicki A., Metoda przerzedzania danych dla algorytmu syntetycznej apertury nadawczej,
57 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2010-09-20/09-24, GLIWICE (PL), 91-94, 2010
Trots I., Nowicki A., Lewandowski M., Tasinkevych Y., Multielement synthetic transmit aperture in medical ultrasound imaging,
57 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2010-09-20/09-24, GLIWICE (PL), 205-208, 2010

Page 8 of 231