Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Holnicki-Szulc J., Graczykowski C., Grzędziński J., Mikułowski G., Mróz A., Pawłowski P., Wiszowaty R., Adaptive Impact Absorption - the concept, simulations and potential applications,
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROTECTION OF STRUCTURES AGAINST HAZARDS, 2012-11-15/11-16, , 1-16, 2012
Urbanek O., Bilb M, Święszkowski W., The effect of hydroxyapatite nanoparticles addition on crystallinity and surface properties of bioresorbable nanocomposites after gamma sterylization treatment,
4TH SUMMER SYMPOSIUM ON NANOMATERIALS AND THEIR APPLICATION TO BIOLOGY AND MEDICINE, 2014-06-15/06-18, POZNAŃ (PL), 1-, 2014
Nakielski P., Kowalczyk T., Kowalewski T.A., Modelowanie procesu uwalniania leków z materiałów opartych na nanowłóknach,
53 SYMPOZJON „MODELOWANIE W MECHANICE”, 2014-02-22/02-26, USTROŃ (PL), 112-113, 2014
Świercz A., Kołakowski P., Holnicki-Szulc J., Monitorowanie postępującego rozwoju stref plastycznych w konstrukcjach szkieletowych,
56 KONFERENCJA NAUKOWA KILIW PAN I KN PZITB, 2010-09-19/09-24, KIELCE-KRYNICA (PL), 1-11, 2010
Brandt A.M., Diagnostyka betonu na podstawie badania struktury,
56 KONFERENCJA NAUKOWA KILIW PAN I KN PZITB, 2010-09-19/09-24, KIELCE-KRYNICA (PL), 57-71, 2010
Walczak M., Kulesza P., Lewandowski M., Karwat P., Witek B., Implementacja w układzie FPGA wybranego filtru ech stałych dla wielobramkowego systemu Dopplera przezczaszkowego,
57 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2010-09-20/09-24, GLIWICE (PL), 209-212, 2010
Tasinkevych Y., Nowicki A., Trots I., Element directivity influence in the synthetic focusing algorithm for ultrasound imaginig,
57 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2010-09-20/09-24, GLIWICE (PL), 197-200, 2010
Sęklewski M., Karwat P., Klimonda Z., Lewandowski M., Nowicki A., Preliminary results: analysis of Synthetic Transmit Aperture technique in ultrasonic imaging,
57 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2010-09-20/09-24, GLIWICE (PL), 173-176, 2010
Karwat P., Klimonda Z., Sęklewski M., Lewandowski M., Nowicki A., Metoda przerzedzania danych dla algorytmu syntetycznej apertury nadawczej,
57 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2010-09-20/09-24, GLIWICE (PL), 91-94, 2010
Trots I., Nowicki A., Lewandowski M., Tasinkevych Y., Multielement synthetic transmit aperture in medical ultrasound imaging,
57 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2010-09-20/09-24, GLIWICE (PL), 205-208, 2010
Tasinkevych Y., Full-wave analysis of finite baffle system for linear phased array applications,
57 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2010-09-20/09-24, GLIWICE (PL), 201-204, 2010
Klimonda Z., Litniewski J., Nowicki A., Tissue attenuation estimation from backscattered ultrasound using spatial compounding technique - preliminary results,
57 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2010-09-20/09-24, GLIWICE (PL), 95-98, 2010
Piotrzkowska H., Characterization of human skin using statistics of backscattered signal envelope,
57 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2010-09-20/09-24, GLIWICE (PL), 149-152, 2010
Cieślik L., Litniewski J., Lewandowski M., Nowicki A., Bone ultrasonic scanner,
57 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2010-09-20/09-24, GLIWICE (PL), 49-52, 2010
Litniewski J., Wójcik J., Nowicki A., Scattering model of trabecular bone,
57 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2010-09-20/09-24, GLIWICE (PL), 117-120, 2010

Page 9 of 241