Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Meissner M., Computer simulation of active intensity vector field in enclosure of irregular geometry,
59TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS, 2012-09-10/09-14, BOSZKOWO (PL), 163-166, 2012
Klimonda Z., Litniewski J., Nowicki A., Zastosowanie uśredniania częstotliwościowego i przestrzennego przy estymacji tłumienia w tkance miękkiej,
59TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS, 2012-09-10/09-14, BOSZKOWO (PL), 1, 1-4, 2012
Gambin B., Doubrovina O., Wavelet approach to RF signal analysis for structural characterization of soft tissue phantom,
59TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS, 2012-09-10/09-14, BOSZKOWO (PL), 69-72, 2012
Secomski W., Bilmin K, Kujawska T., Nowicki A., Grieb P., Niszczenie komórek nowotworowych glejaka C6 za pomocą fali ultradźwiękowej i kwasu aminolewulinowego (ALA),
59TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS, 2012-09-10/09-14, BOSZKOWO (PL), 225-228, 2012
Kruglenko E., Mizera A., Gambin B., Tymkiewicz R., Zienkiewicz B., Litniewski J., Nagrzewanie ultradźwiękami tkanek miękkich in vitro i własności akustyczne wytworzonych wzorców tkanek miękkich,
59TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS, 2012-09-10/09-14, BOSZKOWO (PL), 129-132, 2012
Karwat P., Litniewski J., Secomski W., Kujawska T., Krawczyk K., Kruglenko E., Gambin B., Nowicki A., Nieinwazyjne obrazowanie temperatury tkanki miękkiej in vitro metodą analizy przemieszczenia ech ultradźwiękowych,
59TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS, 2012-09-10/09-14, BOSZKOWO (PL), 101-104, 2012
Lekszycki T., Selected problems of modeling in bone biomechanics,
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING AND MECHANICS, 2010-12-18/12-20, HAMMAMET (TN), 1-6, 2010
Krakowian P., Lekszycki T., Investigation and modeling of bone fracture healing,
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING AND MECHANICS, 2010-12-18/12-20, HAMMAMET (TN), 1-6, 2010
Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Glinicki M.A., Gibas K., Potential for Alkali–Silica Reaction in Radiation Shielding Concrete Containing Special Aggregates,
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DURABILITY OF CONCRETE STRUCTURES, 2016-06-30/07-01, SHENZHEN (CN), 1134, 230-235, 2016
Będkowski J., Pelka M., Majek K., Fitri T., Naruniec J., Open source robotic 3D mapping framework with ROS - Robot Operating System, PCL - Point Cloud Library and Cloud Compare,
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICS, 2015-08-10/08-11, LEGIAN-BALI (ID), 644-649, 2015
Węglewski W., Basista M., Bochenek K., Numerical modeling of thermal residual stress in NiAl/Al2O3 composites: Effect on mechanical properties,
5TH KMM-VIN INDUSTRIAL WORKSHOP: MULTI-SCALE AND MULTI-PHYSICS MATERIALS MODELING FOR ADVANCED INDUSTRIES, 2016-01-26/01-27, MADRYT (ES), 1-, 2016
Rojek J., Nosewicz S., Development of a multiscale model of powder sintering,
5TH KMM-VIN INDUSTRIAL WORKSHOP: MULTI-SCALE AND MULTI-PHYSICS MATERIALS MODELING FOR ADVANCED INDUSTRIES, 2016-01-26/01-27, MADRYT (ES), 1-, 2016
Hou J., Jankowski Ł., Ou J., Substructural damage identification using time series of local measured response,
5WCSCM 2010, 5TH WORLD CONFERENCE ON STRUCTURAL CONTROL AND MONITORING, 2010-07-12/07-14, TOKYO (JP), 1-10, 2010
Holnicki-Szulc J., Sekuła K., Graczykowski C., On-line Impact Load Identification for Adaptive Impact Absorption,
6TH CONFERENCE ON PROTECTION OF STRUCTURES AGAINST HAZARDS, 2014-10-16/10-17, TIANJIN (CN), 35-44, 2014
Górecka K., Skłodowski M., Pawłowski P., Szpor J., New Materials and Methods Used in the Conservation of the XVII Century Curvilinear Canvas Canvas Painting ,
6TH EUROPEAN SYMPOSIUM ON RELIGIOUS ART RESTORATION AND CONSERVATION, 2014-06-09/06-11, FLORENCJA (IT), 199-202, 2014

Page 9 of 228