Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Dudkiewicz A., Tiede K., Loeschner K., Jensen L.H.S., Jensen E., Wierzbicki R., Boxall A.B.A., Molhave K., Characterization of nanomaterials in food by electron microscopy,
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, 30, 1, 28-43, 2011
Brzozowski Bartosz, Kawka Karol, Kaźmierczak Krzysztof, Rochala Zdzisław, Wojtowicz Konrad, Supporting the Process of Aircraft Maintenance with Mobile Devices,
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION, 2(247), 7-18, 2017
Takeda K., Tobushi H., Miyamoto K., Pieczyska E.A., Subloop Superelastic Deformation of TiNi Shape Memory Alloy,
TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS, SERIES A: SOLID MECHANICS AND MATERIAL ENGINEERING, 77, 781, 1509-1517, 2011
Banak R., Zowczak W., Mościcki T., Theoretical Model of the Laser Welding Process,
TRANSCOM 2015, 11TH EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS, 2015-06-22/06-24, ŽILINA (SK), 13-18, 2015
Chudzikiewicz A., Bogacz R., Kostrzewski M., Konowrocki R., Condition monitoring of railway track systems by using acceleration signals on wheelset axle-boxes,
TRANSPORT, 33, 2, 555-566, 2018
Szymczak T., Kowalewski Z.L., Wybrane materiały stosowane w układach hamulcowych i ich właściwości mechaniczne,
TRANSPORT SAMOCHODOWY, 2, 87-99, 2017
Makowska K., Kowalewski Z.L., Nowe możliwości zastosowania parametrów ultradźwiękowych do oceny właściwości mechanicznych materiałów,
TRANSPORT SAMOCHODOWY, 4, 97-113, 2015
Szymczak T., Kowalewski Z.L., Właściwości mechaniczne wybranych kompozytów oraz metody oceny ich zniszczenia,
TRANSPORT SAMOCHODOWY, 4, 33-54, 2014
Szymczak T., Grzywna P., Kowalewski Z.L., Nowoczesne metody określania wytrzymałościowych właściwości materiałów konstrukcyjnych,
TRANSPORT SAMOCHODOWY, 1, 79-104, 2013
Szymczak T., Kowalewski Z.L., Badanie Odporności Kompozytów Metalowo-Ceramicznych Na Kruche Pękanie Przy Użyciu Próbek Kompaktowych (CT),
TRANSPORT SAMOCHODOWY, 3, 119-131, 2012
Szymczak T., Kowalewski Z.L., Efekty Strukturalne oraz Mechanizmy Uszkodzenia Generowane w Materiałach przez Różne Rodzaje Obciążenia,
TRANSPORT SAMOCHODOWY, 2, 85-96, 2012
Moćko W., Kowalewski Z.L., Opracowanie i weryfikacja modelu MES zminiaturyzowanego stanowiska do badań metodą bezpośredniego uderzenia pocisku w próbkę,
TRANSPORT SAMOCHODOWY, 2, 97-105, 2011
Makowska K., Kowalewski Z.L., Ocena stopnia uszkodzenia stali 40HNMA metodami nieniszczącymi i niszczącymi,
TRANSPORT SAMOCHODOWY, 4, 1-15, 2010
Jain J., Janusz A., Olek J., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Effects of Deicing Salt Solutions on Physical Properties of Pavement Concretes,
TRANSPORTATION RESEARCH RECORD, 2290, 69-75, 2012
Buczkowski R., Kleiber M., A study of the surface roughness in elasto-plastic shrink fitted joint,
TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 98, 125-132, 2016

Page 206 of 222