Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Oliferuk W., Maj M., Distribution of energy storage rate in area of plastic strain localization during tension,
3RD INTERNATIONAL CONFERENCE TOPICAL PROBLEMS OF CONTINUUM MECHANICS, 2012-10-08/08-12, TSAKHKADZOR (AM), 1, 282-286, 2012
Ahmad R., Gethin D.T., Lewis R.W., Ransing R.S., Postek E.W., Thermal optimisation of the squeeze-forming process using genetic algorithms,
3RD M.I.T CONFERENCE ON COMPUTATIONAL FLUID AND SOLID MECHANICS, 2005-06-14/06-17, BOSTON (US), 1205-1208, 2005
Kołbuk D., Denis P., Choińska E., Sajkiewicz P., Investigations of polycaprolactone/gelatine blends in terms of their miscibility,
3RD POLISH CONFERENCE ON NANO- AND MICROMECHANICS, 2012-07-04/07-07, WARSZAWA (PL), 1, 135-137, 2012
Kukla D., Żurek Z., Kurzydłowski K.J., Wybrane metody wykrywania degradacji zmęczeniowej w stalach ferromagnetycznych,
40. KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH, 2011-10-24/10-26, WARSZAWA (PL), 40-47, 2011
Kukla D., Ciesielski M., Jaśkiewicz A., Ocena stopnia uszkodzenia zmęczeniowego stali dla energetyki z zastosowaniem metody prądów wirowych,
40. KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH, 2011-10-24/10-26, WARSZAWA (PL), 22-27, 2011
Young T.D., Teisseyre H., Dłużewski P., Kahouli A., Kriouche N., Brault J., Damilano B., Leroux M., Courville A., de Mierry P., GaN/AlGaN (11-22) semipolar nanostructures: Observations by theory and experiment,
41ST INTERNATIONAL SCHOOL AND CONFERENCE ON THE PHYSICS OF SEMICONDUCTORS, 2012-06-08/06-15, KRYNICA-ZDRÓJ (PL), -, 2012
Katz T., Characterization and verification of ultrasonic flaw detector,
46. KKBN, 46. KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH, 2017-10-17/10-19, STARACHOWICE (PL), 29-32, 2017
Basista M., Węglewski W., Bochenek K., Poniżnik Z., Modelling of thermal residual stresses and fracture in metal-ceramic composites,
4TH DRESDEN NANOANALYSIS SYMPOSIUM, 2016-06-15/06-15, DRESDEN (DE), 6-, 2016
Pieczyska E., Tobushi H., Hayashi S., Maj M., Kowalczyk-Gajewska K., Staszczak M., Cristea M., Thermomechanical Analysis of Shape Memory Polyurethane,
4TH INTEGRITY, RELIABILITY AND FAILURE OF MECHANICAL SYSTEMS, 2013-06-23/06-27, FUNCHAL (PT), 1-2, 2013
Lewis R.W., Postek E.W., Gethin D.T., Ransing R.S., A model of microstructural solidification during mould filling for squeeze forming processes,
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL HEAT AND MASS TRANSFER, 2005-05-17/05-20, CACHAN (FR), 1122-1125, 2005
Dłużewski P., Maździarz M., Tauzowski P., Constitutive and FE modeling of Residual Stresses and Kirkendall Effect in Semiconductor Structures,
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIAL MODELING, 2015-05-27/05-29, BERKELEY (US), 79-80, 2015
Kowalewski Z.L., Szymczak T., Makowska K., Pietrzak K., Damage Indicators During Fatigue of Metal Matrix Composites,
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NONLINEAR DYNAMICS, 2013-06-19/06-22, SEVASTOPOL (UA), 1-6, 2013
Moćko W., Effects of Cumulative Fatigue Damage under Tensional Cyclic Loading on the Constitutive Relation of AISI 1045 Steel,
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NONLINEAR DYNAMICS, 2013-06-19/06-22, SEVASTOPOL (UA), 412-418, 2013
Jarecki L., Błoński S., Blim A., Zachara A., Modeling of pneumatic melt spinning processes,
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLYMER BEHAVIOR, 2010-09-20/09-23, ŁÓDŹ (PL), -, 2010
Holnicki-Szulc J., Graczykowski C., Grzędziński J., Mikułowski G., Mróz A., Pawłowski P., Wiszowaty R., Adaptive Impact Absorption - the concept, simulations and potential applications,
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROTECTION OF STRUCTURES AGAINST HAZARDS, 2012-11-15/11-16, , 1-16, 2012

Page 6 of 210