Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Frąś L.J., Pęcherski R.B., Dynamic behaviour of magnethoreological materials,
MATCEL’2017 & DYNMATCEL’2017, CELLULAR MATERIALS: STRUCTURAL BEHAVIOUR, MODELLING AND CHARACTERISATION, 2017-09-25/09-27, AVEIRO (PT), 17-18, 2017
Nowak Z., Nowak M., Pęcherski R.B., Dynamic compression strength of copper open-cell foams,
DBM, 11TH WORKSHOP DYNAMIC BEHAVIOUR OF MATERIALS AND ITS APPLICATIONS IN INDUSTRIAL PROCESSES, 2017-08-23/08-25, GUIMARÃES (PT), 8-9, 2017
Pęcherski R.B., Nowak Z., Application of virtual cellular material concept for the simulations of dynamic loading processes,
MATCEL’2017 & DYNMATCEL’2017, CELLULAR MATERIALS: STRUCTURAL BEHAVIOUR, MODELLING AND CHARACTERISATION, 2017-09-25/09-27, AVEIRO (PT), 54-, 2017
Pęcherski R.B., Nowak Z., Nowak M., Natonik K.J., Potoczek M., Śliwa R.E., Problems of virtual cellular materials: representative volume element and energy-based assessment of failure strength,
DBM, 11TH WORKSHOP DYNAMIC BEHAVIOUR OF MATERIALS AND ITS APPLICATIONS IN INDUSTRIAL PROCESSES, 2017-08-23/08-25, GUIMARÃES (PT), 12-13, 2017
Kukla D., Zagórski A., Miś R., Wyszkowski M., Badania diagnostyczne rur wymienników ciepła z zastosowaniem technik nieniszczących,
XXIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, ZAKOPANE (PL), 1-18, 2017
Kukla D., Szwed M., Roskosz M., Ocena grubości warstw chromowych na stali i staliwie z wykorzystaniem metody prądów wirowych,
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, 89, 11, 1-6, 2017
Colabella L., Ibarra Pino A.A., Ballarre J., Kowalczyk P., Cisilino A.P., Calculation of cancellous bone elastic properties with the polarization-based FFT iterative scheme,
INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN BIOMEDICAL ENGINEERING, 33, 11, e2879-1-16, 2017
Moćko W., Radziejewska J., Sarzyński A., Strzelec M., Marczak J., Analysis of the plastic deformation of AISI 304 steel induced by the nanosecond laser pulse,
OPTICS & LASER TECHNOLOGY, 90, 165-173, 2017
Libura T., Kowalewski Z.L., Kowalczyk-Gajewska K., The Bauschinger Effect in thin sheet magnesium alloy using anti-buckling fixture,
DAS 2017, 34TH DANUBIA-ADRIA SYMPOSIUM ON ADVANCES IN EXPERIMENTAL MECHANICS, 2017-09-19/09-22, TRIESTE (IT), 1-2, 2017
Szymczak T., Kowalewski Z.L., On the cruciform specimens for materials testing,
DAS 2017, 34TH DANUBIA-ADRIA SYMPOSIUM ON ADVANCES IN EXPERIMENTAL MECHANICS, 2017-09-19/09-22, TRIESTE (IT), 1-2, 2017
Szymczak T., Kowalewski Z.L., Wybrane materiały stosowane w układach hamulcowych i ich właściwości mechaniczne,
TRANSPORT SAMOCHODOWY, 2, 87-99, 2017
Pawłowska S., Nakielski P., Pierini F., Piechocka I.K., Zembrzycki K., Kowalewski T.A., Lateral migration of electrospun hydrogel nanofilaments in an oscillatory flow,
PLOS ONE, 12, 11, 1-21, 2017
Faraj R., Graczykowski C., Holnicki-Szulc J., Investigations on adaptable and adaptive impact absorption,
ICAST2017, THE 28TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADAPTIVE STRUCTURES AND TECHNOLOGIES, 2017-10-08/10-11, KRAKÓW (PL), 1-, 2017
Faraj R., Graczykowski C., Holnicki-Szulc J., Knap L., Seńko J., Adaptable pneumatic shock-absorber,
SMART 2017, 8TH CONFERENCE ON SMART STRUCTURES AND MATERIALS, 2017-06-05/06-08, MADRID (ES), 1-, 2017
Chikahiro Y., Ario I., Adachi K., Shimizu S., Zenzai S., Pawłowski P., Graczykowski C., Holnicki-Szulc J., Fundamental study on dynamic property of scissoring bridge for disaster relief,
ENOC 2017, 9TH EUROPEAN NONLINEAR DYNAMICS CONFERENCE, 2017-06-25/06-30, BUDAPEST (HU), 1-2, 2017

Page 206 of 222