Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Marijnissen M.J., Graczykowski C., Rojek J., Two-stage method for the simulation of the comminution process in a high-speed beater mill,
MEC-2017, MINERAL ENGINEERING CONFERENCE, 2017-09-20/09-23, WISŁA (PL), 18, 1-7, 2017
Basista M., Micro-CT based numerical modeling of residual stresses and fracture in metal-ceramic composites,
13TH NATIONAL CONGRESS ON THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, 2017-09-06/09-10, SOFIA, INSTITUTE OF MECHANICS, BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (BG), 1-, 2017
Glinicki M.A., Brandt A.M., Dąbrowski M., Gibas K., Jaskulski R., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Baran T., Gryziński M., Ładyżyński K., Nowowiejski G., Beton osłonowy w konstrukcjach narażonych na promieniowanie jonizujące,
INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO, 12, 637-643, 2017
Bogacz R., Konowrocki R., Influence of track defects on railway vehicle damage - O wpływie usterek toru na uszkodzenia pojazdów szynowych,
SITK207, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM. CZĘŚĆ I: DROGA KOLEJOWA., 2017-11-29/12-02, ZAKOPANE HOTEL MERCURE KASPROWY ZAKOPANE (PL), 21-28, 2017
Konowrocki R., Walczak S., Influence of Flexibility Parameters of Wheels and Wheelset on the Railway Bogie Dynamics -Experimental and Theoretical Investigations,
MACHINE DYNAMICS RESEARCH, 41, 4, 41-53, 2017
Pietrzak K., Strojny-Nędza A., Olesińska W., Bańkowska A., Gładki A., Cu-rGO subsurface layer creation on copper substrate and its resistance to oxidation,
APPLIED SURFACE SCIENCE, 421, 228-233, 2017
Zybała R., Mars K., Mikuła A., Bogusławski J., Soboń G., Sotor J., Schmidt M., Kaszyca K., Chmielewski M., Ciupiński L., Pietrzak K., Synthesis and characterization of antimony telluride for thermoelectric and optoelectronic applications,
ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 62, 2B, 1067-1070, 2017
Pietrzak K., Gładki A., Frydman K., Wójcik-Grzybek D., Strojny-Nędza A., Wejrzanowski T., Copper-carbon nanoforms composites – processing, microstructure and thermal properties,
ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 62, 2B, 1307-1310, 2017
Kiełczyński P., Ptasznik S., Szalewski M., Balcerzak A., Wieja K., Rostocki A.J., Thermophysical properties of rapeseed oil methyl esters (RME) at high pressures and various temperatures evaluated by ultrasonic methods,
BIOMASS AND BIOENERGY, 107, 113-121, 2017
Brzozowski Bartosz, Kawka Karol, Kaźmierczak Krzysztof, Rochala Zdzisław, Wojtowicz Konrad, Supporting the Process of Aircraft Maintenance with Mobile Devices,
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION, 2(247), 7-18, 2017
Żuk P.J., Cichocki B., Szymczak P., Intrinsic viscosity of macromolecules within the generalized Rotne–Prager–Yamakawa approximation,
JOURNAL OF FLUID MECHANICS, 822, R2-1-11, 2017
Brzozowski B., Kaźmierczak K., Magnetic field mapping as a support for UAV indoor navigation system,
PROCEEDINGS OF 4TH IEEE INTERNATIONAL WORKSHOP ON METROLOGY FOR AEROSPACE, 2017-06-21/06-23, PADUNA (IT), 583-588, 2017
Golasiński K.M., Pieczyska E.A., Maj M., Staszczak M., Takesue N., Unique mechanical performance of an innovative Ti-based superalloy Gum Metal under compression,
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE HUMBOLDT-KOLLEG LIMITS OF KNOWLEDGE, 2017-06-22/06-25, UNIVERSITY OF SCIENCES & TECHNOLOGY, CRACOW (PL), P35-NS, 218-219, 2017
Golasiński K., Pieczyska E., Staszczak M., Cristea M., Experimental investigation of thermomechanical properties of multifunctional materials at IPPT PAN,
MACRO IASI, THE XXVI-TH SYMPOSIUM PROGRESS IN ORGANIC AND POLYMER CHEMISTRY, 2017-10-05/10-06, ROMANIAN ACADEMY, IASI (RO), 1-, 2017
Balcerzak A., Comparison of High-Pressure Behavior of Physicochemical Properties of the Di- and Triacylglycerols Established by Ultrasonic Methods,
JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY, 94, 10, 1261-1268, 2017

Page 206 of 231