Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Widłaszewski J., Badania doświadczalne i modelowanie siłownika termicznego dwumostkowego,
X KRAJOWA KONFERENCJA WYTRZYMAŁOŚCI I BADANIA MATERIAŁÓW, 2006-09-20/09-22, KUDOWA ZDRÓJ (PL), 154-161, 2006
Szymczak T., Kowalewski Z.L., Wykorzystanie cyklicznego obciążenia skręcającego i doboru jego parametrów jako sposobu do redukowania siły podczas monotonicznego rozciągania,
X KONFERENCJA NOWE KIERUNKI ROZWOJU MECHANIKI, 2013-03-21/03-23, JARNOŁTÓWEK (PL), 101, 348, 83-84, 2013
Young T., Numerical analysis of N -electron atomic statefunctions using local basis sets,
WSEAS TRANSACTIONS ON MATHEMATICS, 16, 412-420, 2017
Dyniewicz B., Bajer C., New Consistent Numerical Modelling of a Travelling Accelerating Concentrated Mass,
WORLD JOURNAL OF MECHANICS, 2, 6, 281-287, 2012
Postema M., Gilja O.H., Contrast-enhanced and targeted ultrasound,
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 17, 1, 28-41, 2011
Basista M., Poniżnik Z., Modelling of effective elastic properties and crack bridging in metal-ceramic interpenetrating phase composites,
WORLD JOURNAL OF ENGINEERING, 7, 95-96, 2010
Trots I., Tasinkevych Y., Nowicki A., Lewandowski M., In Vitro Study of Coded Transmission in Synthetic Aperture Ultrasound Imaging Systems,
WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 6, 6, 82-87, 2012
Trots I., Tasinkevych Y., Nowicki A., Lewandowski M., Coded Transmission in Synthetic Transmit Aperture Ultrasound Imaging Method,
WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 63, 331-336, 2012
Trots I., Tasinkevych Y, Nowicki A., Lewandowski M., Multi-Element Synthetic Transmit Aperture Method in Medical Ultrasound Imaging,
WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 80, 562-567, 2011
Trots I., Nowicki A., Lewandowski M., Synthetic transmit aperture method in medical ultrasonic imaging,
WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 64, 202-205, 2010
Tasinkevych Y., Trots I., Nowicki A., Lewandowski M., Transmit Sub-aperture Optimization in MSTA Ultrasound Imaging Method,
WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 65, 422-427, 2012
Tasinkevych Y., Danicki E., Theoretical Analysis of a Crossed-Electrode 2D Array for 3D Imaging,
WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE AND ENGINEERING, 7, 11, 340-344, 2013
Tasinkevych Y., Single-Crystal Kerfless 2D Array Transducer for Volumetric Medical Imaging: Theoretical Study,
WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL, COMPUTER, ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING, 8, 11, 1566-1573, 2014
Moćko W., Kowalewski Z.L., Compressive behavior of 6082-T6 and 7075-T6 aluminium alloys at very high strain rates,
WORKSHOP ON DYNAMIC BEHAVIOR OF MATERIALS AND STAFETY STRUCTURES, 2012-05-02/05-04, POZNAŃ (PL), x1-x3, 2012
Rojek J., Pietrzak K., Chmielewski M., Kaliński D., Constitutive modelling of sintering processes using the discrete element method,
WORKSHOP ON CONSTITUTIVE MODELING IN APPLICATIONS FOR INDUSTRIAL PROCESSES, 2010-09-01/09-03, KRAKÓW (PL), 1-2, 2010

Page 8 of 224