Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Przysowa R., Kaźmierczak K., Triggering Methods in Blade Tip-timing Systems,
VETOMAC-XII, XII INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIBRATION ENGINEERING AND TECHNOLOGY OF MACHINERY, 2016-09-07/09-09, WARSZAWA (PL), 129-138, 2016
Dyniewicz B., Bajer C.I., Matej J., Mass splitting of train wheels in the numerical analysis of high speed train–track interactions,
VEHICLE SYSTEM DYNAMICS, 53, 1, 51-67, 2015
Pogrebnjak A.D., Bratushka S.N., Uglov V., Rusakov V., Beresnev V., Anischik V., Malikov L.V., Levintant-Zayonts N., Structures and properties of Ti alloys after double implantation,
VACUUM, 83, Supplement 1, S240-S244, 2009
Levintant-Zayonts N., Analysis of the mechanical and shape memory behavior of nitrogen ion-implanted NiTi alloy.,
VACUUM, 81, 10, 1283-1287, 2007
Levintant-Zayonts N., Kucharski S., Surface characterization and wear behavior of ion implanted NiTi shape memory alloy,
VACUUM, 83, Supplement 1, S220-S223, 2009
Czeppe T., Levintant-Zayonts N., Swiatek Z., Michalec M., Bonchyk O., Savitskij G., Inhomogeneous structure of near-surface layers in the ion-implanted niti alloy,
VACUUM, 83, Supplement 1, S214-S219, 2009
Krajewski M., Lee P.H., Wu S.H., Brzózka K., Małolepszy A., Stobiński L., Wasik D., Wielościenne nanorurki węglowe pokryte hematytem jako materiał anodowy w bateriach litowojonowych,
V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA POMIĘDZY NAUKAMI ZJAZD FIZYKÓW I CHEMIKÓW, 2016-09-16/09-16, CHORZÓW (PL), C8, 38-, 2016
Dobruch-Sobczak K., Gumińska A., Bakuła-Zalewska E., Piotrzkowska H., Mlosek R.K., Słapa R.Z., Wareluk P., Migda B., Olszewski W., Jakubowski W., Nowicki A., Dedecjus M., Wartość sonoelastografii fali poprzecznej (SWE) w szacowaniu ryzyka złośliwości zmian ogniskowych tarczycy,
V KONFERENCJA RAK TARCZYCY I INNE NOWOTWORY ZLOŚLIWE UKŁADU WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, 2015-11-14/11-17, WISŁA (PL), 66, 1-, 2015
Dobruch-Sobczak K., Gumińska A., Bakuła-Zalewska E., Kaczor A., Piotrzkowska H., Jakubowski W., Nowicki A., Dedecjus M., Zastosowanie elastografii fali poprzecznej w diagnostyce raka rdzeniastego tarczycy,
V KONFERENCJA RAK TARCZYCY I INNE NOWOTWORY ZLOŚLIWE UKŁADU WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, 2015-11-14/11-17, WISŁA (PL), 66, 15, 358-367, 2015
Glinicki M.A., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Gibas K., Ocena przepuszczalności betonu z popiołem lotnym wapniowym - koncepcja badań,
V KONFERENCJA "ENERGIA I ŚRODOWISKO W TECHNOLOGIACH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, CERAMICZNYCH, SZKLARSKICH I OGNIOTRWAŁYCH", 2010-06-09/06-11, USTROŃ (PL), 229-240, 2010
Garbacik A., Giergiczny Z., Glinicki M.A., Gołaszewski J., Założenia Projektu Strukturalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego",
V KONFERENCJA "ENERGIA I ŚRODOWISKO W TECHNOLOGIACH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, CERAMICZNYCH, SZKLARSKICH I OGNIOTRWAŁYCH", 2010-06-09/06-11, USTROŃ (PL), 173-185, 2010
Blackmore D., Prykarpatski A.K., Bogolubov Jr. N.N., Sławianowski J.J., Mathematical foundations of the classical Maxwell-Lorentz electrodynamic models in the canonical Lagrangian and Hamiltonian formalisms,
UNIVERSAL JOURNAL OF PHYSICS AND APPLICATION, 1, 2, 160-178, 2013
Wójcik J., Filipczyński J., Kujawska J., Temperature elevations computed for three-layer and four-layer obstetrical tissue model in nonlinear and linear ultrasonic propagation cases,
ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY, 25, 2, 259-267, 1999
Postema M., Van Wamel A., Lancee Ch.T., De Jong N., Ultrasound-induced encapsulated microbubble phenomena,
ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY, 30, 6, 827-840, 2004
Postema M., Marmottant P., Lancée Ch.T., Hilgenfeldt S., de Jong N., Ultrasound-induced microbubble coalescence,
ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY, 30, 10, 1337-1344, 2004

Page 12 of 224