Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Będkowski J., Pelka M., Majek K., Fitri T., Naruniec J., Open source robotic 3D mapping framework with ROS - Robot Operating System, PCL - Point Cloud Library and Cloud Compare,
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICS, 2015-08-10/08-11, LEGIAN-BALI (ID), 644-649, 2015
Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Glinicki M.A., Gibas K., Potential for Alkali–Silica Reaction in Radiation Shielding Concrete Containing Special Aggregates,
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DURABILITY OF CONCRETE STRUCTURES, 2016-06-30/07-01, SHENZHEN (CN), 1134, 230-235, 2016
Lekszycki T., Selected problems of modeling in bone biomechanics,
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING AND MECHANICS, 2010-12-18/12-20, HAMMAMET (TN), 1-6, 2010
Krakowian P., Lekszycki T., Investigation and modeling of bone fracture healing,
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING AND MECHANICS, 2010-12-18/12-20, HAMMAMET (TN), 1-6, 2010
Secomski W., Bilmin K, Kujawska T., Nowicki A., Grieb P., Niszczenie komórek nowotworowych glejaka C6 za pomocą fali ultradźwiękowej i kwasu aminolewulinowego (ALA),
59TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS, 2012-09-10/09-14, BOSZKOWO (PL), 225-228, 2012
Meissner M., Computer simulation of active intensity vector field in enclosure of irregular geometry,
59TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS, 2012-09-10/09-14, BOSZKOWO (PL), 163-166, 2012
Kruglenko E., Mizera A., Gambin B., Tymkiewicz R., Zienkiewicz B., Litniewski J., Nagrzewanie ultradźwiękami tkanek miękkich in vitro i własności akustyczne wytworzonych wzorców tkanek miękkich,
59TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS, 2012-09-10/09-14, BOSZKOWO (PL), 129-132, 2012
Klimonda Z., Litniewski J., Nowicki A., Zastosowanie uśredniania częstotliwościowego i przestrzennego przy estymacji tłumienia w tkance miękkiej,
59TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS, 2012-09-10/09-14, BOSZKOWO (PL), 1, 1-4, 2012
Karwat P., Litniewski J., Secomski W., Kujawska T., Krawczyk K., Kruglenko E., Gambin B., Nowicki A., Nieinwazyjne obrazowanie temperatury tkanki miękkiej in vitro metodą analizy przemieszczenia ech ultradźwiękowych,
59TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS, 2012-09-10/09-14, BOSZKOWO (PL), 101-104, 2012
Gambin B., Doubrovina O., Wavelet approach to RF signal analysis for structural characterization of soft tissue phantom,
59TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS, 2012-09-10/09-14, BOSZKOWO (PL), 69-72, 2012
Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Microstructure and strength of mortars made with blended cements containing high calcium fly ash,
58TH CONFERENCE ON SCIENTIFIC PROBLEMS OF CIVIL ENGINEERING, 2012-09-16/09-21, KRYNICA (PL), 206-207, 2012
Trots I., Tasinkevych Y., Nowicki A., Lewandowski M., Golay coded sequences in synthetic aperture imaging systems,
58 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2011-08-13/08-16, JURATA (PL), 347-357, 2011
Tasinkevych Y., Trots I., Nowicki A., Lewandowski M., Optimal aperture in MSTA method for medical ultrasound imaging applications,
58 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2011-08-13/08-16, JURATA (PL), 323-334, 2011
Walczak M., Kulesza P., Lewandowski M., Karwat P., Witek B., Implementacja w układzie FPGA wybranego filtru ech stałych dla wielobramkowego systemu Dopplera przezczaszkowego,
57 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2010-09-20/09-24, GLIWICE (PL), 209-212, 2010
Trots I., Nowicki A., Lewandowski M., Tasinkevych Y., Multielement synthetic transmit aperture in medical ultrasound imaging,
57 OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI, 2010-09-20/09-24, GLIWICE (PL), 205-208, 2010

Page 203 of 210