Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Lipniacki T., Puszyński K., Paszek P., Brasier A.R., Kimmel M., Single TNFalpha trimers mediating NF-kappaB activation: Stochastic robustness of NF-kappaB signaling,
BMC BIOINFORMATICS, 8, 376-400, 2007
Dojer N., Gambin A., Mizera A., Wilczyński B., Tiuryn J., Applying dynamic Bayesian networks to perturbed gene expression data,
BMC BIOINFORMATICS, 7, 249, 1-11, 2006
Postek E., Sadowski T., Denis C., Modelling of metallic inter-granular layers in polycrystalline ceramics,
BMC 8, 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BRITTLE MATRIX COMPOSITES, 2005-10-23/10-25, WARSZAWA (PL), 495-506, 2006
Nakielski P., Pierini F., Piechocka I.K., Kowalewski T.A., Blood clotting in the contact with polymer nanofibers,
BLOODSURF2017, BLOOD-BIOMATERIAL INTERFACE: WHERE MEDICINE AND BIOLOGY MEET PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING, 2017-09-17/09-21, CLEMSON, SC (US), 35-, 2017
Szymczak T., Kowalewski Z.L., Wpływ cyklicznego skręcania na właściwości mechaniczne materiałów w próbie rozciągania,
BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, 61, 2, 437-447, 2012
Moćko W., Kowalewski Z.L., Wojciechowski A., Rudnik D., Badania właściwości mechanicznych staliwa LH556 i stali VP159 pod kątem zastosowania w osłonach balistycznych,
BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, LXI, 2, 449-462, 2012
Danicki E., Calibration of EM and acoustic antisniper systems,
BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, 58, 4, 139-147, 2009
Atamaniuk B., Turski A.J., Wave propagation and diffusive transition of oscilations in space and laboratory pair plasmas,
BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, 58, 4, 91-100, 2009
Górecka K., Skłodowski M., Pawłowski P., Osowicki G., Belgijski pacjent. Polskie prace badawczo – konserwatorskie przy wielkoformatowym krzywoliniowym obrazie z XVIII w. z katedry Saint-Aubain w Namur,
BIULETYN INFORMACYJNY KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI, JOURNAL OF CONSERVATION-RESTORATION, 21, 80, 62-71, 2016
Denis P., Sajkiewicz P., Electrospun nonwovens with poly(glycerol sebacate),
BIPOCO 2018, 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIO-BASED POLYMERS AND COMPOSITES, 2018-09-02/09-06, BALATONFURED (HU), 1-2, 2018
Leyva-Mendivil M.F., Lengiewicz J., Page A., Bressloff N.W., Limbert G., Implications of Multi-asperity Contact for Shear Stress Distribution in the Viable Epidermis – An Image-based Finite Element Study,
BIOTRIBOLOGY, 11, 110-123, 2017
Paprocki B., Szczepański J., Efficiency of neural transmission as a function of synaptic noise, threshold, and source characteristics,
BIOSYSTEMS, 105, 62-72, 2011
Sielamowicz I., Czech M., Kowalewski T.A., Empirical description of granular flow inside a model silo with vertical walls,
BIOSYSTEMS ENGINEERING, 108, 334-344, 2011
Żuk P.J., Cichocki B., Szymczak P., GRPY: An Accurate Bead Method for Calculation of Hydrodynamic Properties of Rigid Biomacromolecules,
BIOPHYSICAL JOURNAL, 115, 5, 782-800, 2018
Sosa-Costa A., Piechocka I.K., Gardini L., Pavone F.S., Capitanio M., Garcia-Parajo M.F., Manzo C., PLANT: A Method for Detecting Changes of Slope in Noisy Trajectories,
BIOPHYSICAL JOURNAL, 114, 9, 2044-2051, 2018

Page 204 of 252