Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Proniewska K., Pręgowska A., Malinowski K.P., Sleep-related breathing biomarkers as a predictor of vital functions,
BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS, 13, 1, 43-49, 2017
Kleiber M., Nauka i technologia na rzecz bezpieczeństwa państwa w polskich realiach,
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, 32, 61-73, 2014
Kleiber M., Państwo jako lider działań w zakresie cyberbezpieczeństwa,
BEZPIECZEŃSTWO EUROPY W DOBIE PRZESILEŃ CYWILIZACYJNYCH, 2018-04-18/04-19, JABŁONNA (PL), 109-112, 2018
Kiełczyński P., Badanie parametrów fizykochemicznych olei roślinnych metodami ultradźwiękowymi w zakresie wysokich ciśnień,
BEMS 2018, XVIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, 2018-09-04/09-07, KOSZALIN-USTRONIE MORSKIE (PL), 59-59, 2018
Krajewski M., Lin W.S., Lin H.M., Brzozka K., Lewińska S., Nedelko N., Ślawska-Waniewska A., Borysiuk J., Wasik D., Structural and magnetic properties of iron nanowires and iron nanoparticles fabricated through a reduction reaction,
BEILSTEIN JOURNAL OF NANOTECHNOLOGY, 6, 1652-1660, 2015
Mackiewicz S., Detektory promieniowania stosowane w cyfrowej radiografii bezpośredniej,
BADANIA NIENISZCZĄCE I DIAGNOSTYKA, 1-2, 44-51, 2017
Lewandowski M., Walczak M., Witek B., Rozbicki J., Steifer T., Demonstrator przenosnego systemu Phased-Array z funkcją Full-Matrix Capture,
BADANIA NIENISZCZĄCE I DIAGNOSTYKA, 3, 70-71, 2018
Kukla D., Zagórski A., Wonsewicz P., Analiza sygnałów prądowirowych od niestandardowych defektów w stalowych rurkach austenitycznych wymienników ciepła,
BADANIA NIENISZCZĄCE I DIAGNOSTYKA, 4, 12-18, 2018
Kurynyta-Mazurek P., Kurnyta A., Pręgowska A., Kaźmierczak K., Frąś L., Application concept of the active magnetic suspension technology in the aircraft engine,
AVIATION ADVANCES & MAINTENANCE, 41, 1, 161-193, 2018
Lengiewicz J., Hołobut P., Efficient collective shape shifting and locomotion of massively-modular robotic structures,
AUTONOMOUS ROBOTS, 1-26, 2018
Lumelskyy D., Rojek J., Pęcherski R., Grosman F., Tkocz M., Influence of friction on strain distribution in Nakazima formability test of circular specimen,
AUTOMETFORM/SFU 2014, NEW MATERIALS FOR VEHICLE COMPONENTS, 2014-11-03/11-05, FREIBURG (DE), 214-217, 2014
Kowalczyk P., Rojek J., Stocki R., Bednarek T., Tauzowski P., Lasota R., Lumelskyy D., Wawrzyk K., NUMPRESS – integrated computer system for analysis and optimization of industrial sheet metal forming processes: examples of use,
AUTOMETFORM/SFU 2014, NEW MATERIALS FOR VEHICLE COMPONENTS, 2014-11-03/11-05, FREIBURG (DE), 284-286, 2014
Rojek J., Hyrcza-Michalska M., Bokota A., Piekarska W., Determination of mechanical properties of the Weld Zone in tailor-welded blanks,
AUTOMETFORM, ADVANCED METAL FORMING PROCESSES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY: 3RD INTERNATIONAL LOWER SILESIA - SAXONY CONFERENCE, 2012-05-13/05-16, WROCŁAW (PL), 69-81, 2012
Lumelskyj D., Rojek J., Detection of strain localization in numerical simulation of sheet metal forming,
AUTOMETFORM 2016, ADVANCED METAL FORMING PROCESSES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY, THE 5TH INTERNATIONAL LOWER SILESIA - SAXONY CONFERENCE, 2016-06-28/06-29, WROCŁAW (PL), 37-43, 2016
Białek Ł., Szklarski J., Borkowska M.M., Gnatowski M., Reasoning with Four-Valued Logic in Multi-robotic Search-and-Rescue Problem,
AUTOMATION-2016, CHALLENGES IN AUTOMATION, ROBOTICS AND MEASUREMENT TECHNIQUES, 2016-03-02/03-04, WARSZAWA (PL), 440, 483-499, 2016

Page 205 of 251