Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Dyniewicz B., Bajer C.I., Lightweight bridges for fast moving loads,
XXV FRENCH-POLISH SEMINAR ON MECHANICS, 2017-05-15/05-16, BOURGES (FR), 14-, 2017
Bajkowski J.M., Dyniewicz B., Bajer C.I., Experimental beam structure with magnetically controlled damping blocks,
XXV FRENCH-POLISH SEMINAR ON MECHANICS, 2017-05-15/05-16, BOURGES (FR), 6-, 2017
Kruglenko E., Krajewski M., Tymkiewicz R., Litniewski J., Gambin B., Magnetic and ultrasonic thermal effects of magnetic nanoparticles in a tissue phantom, Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE),
XXIX SYMPOZJUM PTZE, ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU WE WSPÓŁCZESNEJ INŻYNIERII I MEDYCYNIE, 2019-06-09/06-12, JANÓW PODLASKI, POLSKA (PL), 89-92, 2019
Starzyński G., Wykorzystanie profilometrii 3d do badań kontaktu powierzchni,
XXIV SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2018-03-14/03-16, ZAKOPANE (PL), 59-77, 2018
Mackiewicz S., Badania ultradźwiękowe w sprzężeniu powietrznym,
XXIV SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2018-03-14/03-16, ZAKOPANE (PL), 135-153, 2018
Kowalewski Z.L., Szymczak T., Badania wytrzymałościowe połączeń spawanych w elementach wybranych konstrukcji,
XXIV SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2018-03-14/03-16, ZAKOPANE (PL), 21-50, 2018
Katz T., Sprawdzanie i weryfikacja defektoskopów ultradźwiękowych phased array,
XXIV SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2018-03-14/03-16, ZAKOPANE (PL), 155-166, 2018
Szmidt T., Konowrocki R., Influence of Electromagnetic Actuators on Near-Critical Behaviour of a Pipe Conveying Fluid,
XXIV FRANCUSKO-POLSKIE SEMINARIUM MECHANIKI, 2016-10-17/10-18, WARSZAWA (PL), 57-, 2016
Pisarski D., Decentralized stabilization of vibrating structures,
XXIV FRANCUSKO-POLSKIE SEMINARIUM MECHANIKI, 2016-10-17/10-18, WARSZAWA (PL), 1-, 2016
Konowrocki R., Evaluation of electromechanical coupling parameters of the railway vehicle electric drive system to condition monitoring of the drive,
XXIV FRANCUSKO-POLSKIE SEMINARIUM MECHANIKI, 2016-10-17/10-18, WARSZAWA (PL), 1-2, 2016
Dyniewicz B., Bajer C.I., Bajkowski J.M., Vibration abatement using layered structures with smart core,
XXIV FRANCUSKO-POLSKIE SEMINARIUM MECHANIKI, 2016-10-17/10-18, WARSZAWA (PL), 20-21, 2016
Secomski W., Pomiary pola akustycznego,
XXIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, ZAKOPANE (PL), 139-146, 2017
Kukla D., Zagórski A., Miś R., Wyszkowski M., Badania diagnostyczne rur wymienników ciepła z zastosowaniem technik nieniszczących,
XXIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, ZAKOPANE (PL), 1-18, 2017
Kowalewski Z.L., Szymczak T., Kraskowski J., Chojnacki A., Mechanika pękania na tropach awarii konstrukcji i defektów materiałowych,
XXIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, ZAKOPANE (PL), 39-74, 2017
Katz T., Sprawdzanie i weryfikacja klasycznych defektoskopów ultradźwiękowych,
XXIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, ZAKOPANE (PL), 161-169, 2017

Page 4 of 269