Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Katz T., Oprogramowanie do modelowania propagacji fal ultradźwiękowych metodą ray tracing,
XXV SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2019-03-20/03-22, ZAKOPANE (PL), 131-140, 2019
Glinicki M.A., Beton ze zbrojeniem strukturalnym,
XXV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI, 2011-03-10/03-13, SZCZYRK (PL), I, 279-308, 2010
Konowrocki R., Szolc T., An influence of electromechanical coupling effects on stability of the drive systems of machines and railway vehicles driven by electric motors,
XXV FRENCH-POLISH SEMINAR ON MECHANICS, 2017-05-15/05-16, BOURGES (FR), 32-32, 2017
Dyniewicz B., Bajer C.I., Lightweight bridges for fast moving loads,
XXV FRENCH-POLISH SEMINAR ON MECHANICS, 2017-05-15/05-16, BOURGES (FR), 14-, 2017
Bajkowski J.M., Dyniewicz B., Bajer C.I., Experimental beam structure with magnetically controlled damping blocks,
XXV FRENCH-POLISH SEMINAR ON MECHANICS, 2017-05-15/05-16, BOURGES (FR), 6-, 2017
Miklewska A., Krajewski M., Kruglenko E., Tymkiewicz R., Gambin B., Wpływ stężenia nanocząstek superparamagnetycznych na wydajność hipertermii magnetycznej,
XXIX SYMPOZJUM PTZE, ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU WE WSPÓŁCZESNEJ INŻYNIERII I MEDYCYNIE, 2019-06-09/06-12, JANÓW PODLASKI, POLSKA (PL), 1, 217-218, 2019
Kruglenko E., Krajewski M., Tymkiewicz R., Litniewski J., Gambin B., Porównanie hipertermii magnetycznej i ultradźwiękowej w próbkach agarowych z dodatkiem nanocząstek magnetycznych,
XXIX SYMPOZJUM PTZE, ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU WE WSPÓŁCZESNEJ INŻYNIERII I MEDYCYNIE, 2019-06-09/06-12, JANÓW PODLASKI, POLSKA (PL), 1, 183-184, 2019
Kruglenko E., Krajewski M., Tymkiewicz R., Litniewski J., Gambin B., Magnetic and ultrasonic thermal effects of magnetic nanoparticles in a tissue phantom, Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE),
XXIX SYMPOZJUM PTZE, ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU WE WSPÓŁCZESNEJ INŻYNIERII I MEDYCYNIE, 2019-06-09/06-12, JANÓW PODLASKI, POLSKA (PL), 89-92, 2019
Starzyński G., Wykorzystanie profilometrii 3d do badań kontaktu powierzchni,
XXIV SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2018-03-14/03-16, ZAKOPANE (PL), 59-77, 2018
Mackiewicz S., Badania ultradźwiękowe w sprzężeniu powietrznym,
XXIV SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2018-03-14/03-16, ZAKOPANE (PL), 135-153, 2018
Kowalewski Z.L., Szymczak T., Badania wytrzymałościowe połączeń spawanych w elementach wybranych konstrukcji,
XXIV SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2018-03-14/03-16, ZAKOPANE (PL), 21-50, 2018
Katz T., Sprawdzanie i weryfikacja defektoskopów ultradźwiękowych phased array,
XXIV SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2018-03-14/03-16, ZAKOPANE (PL), 155-166, 2018
Szmidt T., Konowrocki R., Influence of Electromagnetic Actuators on Near-Critical Behaviour of a Pipe Conveying Fluid,
XXIV FRANCUSKO-POLSKIE SEMINARIUM MECHANIKI, 2016-10-17/10-18, WARSZAWA (PL), 57-, 2016
Pisarski D., Decentralized stabilization of vibrating structures,
XXIV FRANCUSKO-POLSKIE SEMINARIUM MECHANIKI, 2016-10-17/10-18, WARSZAWA (PL), 1-, 2016
Konowrocki R., Evaluation of electromechanical coupling parameters of the railway vehicle electric drive system to condition monitoring of the drive,
XXIV FRANCUSKO-POLSKIE SEMINARIUM MECHANIKI, 2016-10-17/10-18, WARSZAWA (PL), 1-2, 2016

Page 4 of 291