Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Dyniewicz B., Bajer C.I., Bajkowski J.M., Vibration abatement using layered structures with smart core,
XXIV FRANCUSKO-POLSKIE SEMINARIUM MECHANIKI, 2016-10-17/10-18, WARSZAWA (PL), 20-21, 2016
Kukla D., Zagórski A., Miś R., Wyszkowski M., BADANIA DIAGNOSTYCZNE RUR WYMIENNIKÓW CIEPŁA Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK NIENISZCZĄCYCH,
XXIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, ZAKOPANE (PL), 1-18, 2017
Kowalewski Z.L., Szymczak T., Kraskowski J., Chojnacki A., Mechanika pękania na tropach awarii konstrukcji i defektów materiałowych,
XXIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, ZAKOPANE (PL), 39-74, 2017
Katz T., SPRAWDZANIE I WERYFIKACJA KLASYCZNYCH DEFEKTOSKOPÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH,
XXIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, ZAKOPANE (PL), 161-169, 2017
Grzywna P., Kukla D., Kowalewski Z.L., Kopeć M., Wyszkowski M., Zastosowanie elektronicznej interferometrii plamkowej do lokalizacji uszkodzeń zmęczeniowych,
XXIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, ZAKOPANE (PL), 171-188, 2017
Świątek Z., Gradys A., Morgiel J., Marszałek K.W., Mania R., Szlezynger M., Maj Ł., XRD in-situ heating of large period Ni/Al reactive multilayer,
XXIII CONFERENCE ON APPLIED CRYSTALLOGRAPHY, 2015-09-20/09-24, KRYNICA ZDRÓJ (PL), 23-26, 2015
Mackiewicz S., Ocena wyników badań złączy spawanych techniką TOFD wg EN ISO 15626,
XXII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2016-03-16/03-18, ZAKOPANE (PL), 73-82, 2016
Lewandowski M., Nowe metody syntetycznej apertury dla systemów Phased-Array,
XXII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2016-03-16/03-18, ZAKOPANE (PL), 83-92, 2016
Kowalewski Z.L., Dietrich L., Kopeć M., Szymczak T., Grzywna P., Nowoczesne systemy optyczne w badaniach mechanicznych – budowa, działanie, zastosowania,
XXII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2016-03-16/03-18, ZAKOPANE (PL), 5-36, 2016
Pawłowska S., Highly deformable nanofilaments in flow,
XXII FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2016-09-11/09-14, SŁOK K/BEŁCHATOWA (PL), 79-80, 2016
Marijnissen M.J., Rojek J., Particle-fluid interaction inside a beater mill,
XXII FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2016-09-11/09-14, SŁOK K/BEŁCHATOWA (PL), 127-128, 2016
Kowalewski T.A., New experimental tools in microfluidics,
XXII FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2016-09-11/09-14, SŁOK K/BEŁCHATOWA (PL), 33-34, 2016
Szelążek J., Ultradźwiękowe badania naprężeń obwodowych w wieńcach kół monoblokowych kuto-walcowanych i odlewanych – różnice,
XXI SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2015-03-18/03-20, ZAKOPANE (PL), 61-79, 2015
Ranachowski Z., Zastosowanie emisji akustycznej w diagnostyce obiektów technicznych,
XXI SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2015-03-18/03-20, ZAKOPANE (PL), 5-25, 2015
Mackiewicz S., Zgutka M., Ultradźwiękowe badania złączy spawanych techniką phased array,
XXI SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2015-03-18/03-20, ZAKOPANE (PL), 119-133, 2015

Page 4 of 209