Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Mackiewicz S., Badania ultradźwiękowe w sprzężeniu powietrznym,
XXIV SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2018-03-14/03-16, ZAKOPANE (PL), 135-153, 2018
Kowalewski Z.L., Szymczak T., Badania wytrzymałościowe połączeń spawanych w elementach wybranych konstrukcji,
XXIV SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2018-03-14/03-16, ZAKOPANE (PL), 21-50, 2018
Szmidt T., Konowrocki R., Influence of Electromagnetic Actuators on Near-Critical Behaviour of a Pipe Conveying Fluid,
XXIV FRANCUSKO-POLSKIE SEMINARIUM MECHANIKI, 2016-10-17/10-18, WARSZAWA (PL), 57-, 2016
Pisarski D., Decentralized stabilization of vibrating structures,
XXIV FRANCUSKO-POLSKIE SEMINARIUM MECHANIKI, 2016-10-17/10-18, WARSZAWA (PL), 1-, 2016
Konowrocki R., Evaluation of electromechanical coupling parameters of the railway vehicle electric drive system to condition monitoring of the drive,
XXIV FRANCUSKO-POLSKIE SEMINARIUM MECHANIKI, 2016-10-17/10-18, WARSZAWA (PL), 1-2, 2016
Dyniewicz B., Bajer C.I., Bajkowski J.M., Vibration abatement using layered structures with smart core,
XXIV FRANCUSKO-POLSKIE SEMINARIUM MECHANIKI, 2016-10-17/10-18, WARSZAWA (PL), 20-21, 2016
Secomski W., Pomiary pola akustycznego,
XXIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, ZAKOPANE (PL), 139-146, 2017
Kukla D., Zagórski A., Miś R., Wyszkowski M., Badania diagnostyczne rur wymienników ciepła z zastosowaniem technik nieniszczących,
XXIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, ZAKOPANE (PL), 1-18, 2017
Kowalewski Z.L., Szymczak T., Kraskowski J., Chojnacki A., Mechanika pękania na tropach awarii konstrukcji i defektów materiałowych,
XXIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, ZAKOPANE (PL), 39-74, 2017
Katz T., Sprawdzanie i weryfikacja klasycznych defektoskopów ultradźwiękowych,
XXIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, ZAKOPANE (PL), 161-169, 2017
Grzywna P., Kukla D., Kowalewski Z.L., Kopeć M., Wyszkowski M., Zastosowanie elektronicznej interferometrii plamkowej do lokalizacji uszkodzeń zmęczeniowych,
XXIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, ZAKOPANE (PL), 171-188, 2017
Zbieć A., Konowrocki R., Wpływ prac konserwacyjnych na zużycie kół zestawów kołowych wagonów towarowych ,
XXIII SCIENTIFIC CONFERENCE RAILWAY VEHICLES 2018, 2018-05-22/05-25, SZCZYRK (PL), 12-13, 2018
Konowrocki R., Modeling of dynamic aspects of operation railway vehicle traction drive system including the electromechanical coupling ,
XXIII SCIENTIFIC CONFERENCE RAILWAY VEHICLES 2018, 2018-05-22/05-25, SZCZYRK (PL), 46-47, 2018
Konowrocki R., Groll W., Kukulski J., Walczak S., Badania doświadczalne i symulacyjne powstawania gorących obszarów w parach ciernych hamulca kolejowego pociągów dużych prędkości ,
XXIII SCIENTIFIC CONFERENCE RAILWAY VEHICLES 2018, 2018-05-22/05-25, SZCZYRK (PL), 20-21, 2018
Konowrocki R., Dąbrowski A., Brona P., Application of longitudinal dynamics of the train in the simulator of catenary maintenance vehicles - experimental and numerical tests ,
XXIII SCIENTIFIC CONFERENCE RAILWAY VEHICLES 2018, 2018-05-22/05-25, SZCZYRK (PL), 19-20, 2018

Page 4 of 238