Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Lewandowski M., Nowe metody i zastosowania ultradźwiękowych systemów Phased-Array,
XXI SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2015-03-18/03-20, ZAKOPANE (PL), 135-143, 2015
Pierini F., Hejduk P., Nakielski P., Pawłowska S., Zembrzycki K., Kowalewski T.A., Study of surface interaction forces in polystyrene colloidal nanoparticles systems,
XXI FMC, XXI FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2014-06-15/06-18, KRAKÓW (PL), 115-, 2014
Pawłowska S., Hejduk P., Nakielski P., Pierini F., Zembrzycki K., Kowalewski T.A., Analysis of nanoparticles hydrodynamic diameters in Brownian motion,
XXI FMC, XXI FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2014-06-15/06-18, KRAKÓW (PL), 116-, 2014
Nakielski P., Kowalczyk T., Kowalewski T.A., Modeling drug delivery from nanofibers to brain tissue,
XXI FMC, XXI FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2014-06-15/06-18, KRAKÓW (PL), 24-, 2014
Korczyk P.M., Van Steijn V., Błoński S., Kowalewski T.A., Garstecki P., Mechanism of generation of droplets in a T-junction for low capillary numbers,
XXI FMC, XXI FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2014-06-15/06-18, KRAKÓW (PL), 117-, 2014
Szelążek J., Wykrywanie pęknięć osi kolejowych metodą ultradźwiękową,
XX SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2014-03-12/03-14, ZAKOPANE (PL), 53-60, 2014
Mackiewicz S., Radiografia cyfrowa na pamięciowych luminoforowych płytach obrazowych – podstawy fizyczne,
XX SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2014-03-12/03-14, ZAKOPANE (PL), 137-146, 2014
Kukla D., Monitorowanie rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego stali dla Energetyki z wykorzystaniem metody prądów wirowych,
XX SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE, 2013-06-19/06-21, ZAKOPANE (PL), 137-149, 2013
Maciejewski J., Białas M., Mróz Z., Evolution of friction coefficient in the tribological test,
XX FRENCH-POLISH SEMINAR OF MECHANICS, 2012-05-12/05-12, WARSZAWA (PL), -, 2012
Kruglenko E., Gambin B., Cieślik L., Soft tissue phantoms and back-scattered signal analysis to determine their acoustical properties,
XX CONFERENCE ON ACOUSTIC AND BIOMEDICAL ENGINEERING, 2013-04-15/04-19, ZAKOPANE (PL), 37-38, 2013
Gambin B., Doubrovina O., Analiza wstecznie rozproszonego sygnału ultradźwiękowego we wzorcach tkankowych z wykorzystaniem statystyki współczynników transformaty falkowej,
XX CONFERENCE ON ACOUSTIC AND BIOMEDICAL ENGINEERING, 2013-04-15/04-19, ZAKOPANE (PL), 39-40, 2013
Szelążek J., Grzywna P., Gutkiewicz P., Mackiewicz S., Zjawiska Wpływające Na Wykrywalność Pęknięć Zmęczeniowych w Eksploatacyjnych Badaniach Ultradźwiękowych Osi Kolejowych,
XVIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2012-03-13/03-16, ZAKOPANE (PL), 37-49, 2012
Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array,
XVIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2012-03-13/03-16, ZAKOPANE (PL), 1-18, 2012
Bogdał M.N., Hat B., Kochańczyk M., Lipniacki T., Gates to apoptosis,
XVIII NATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN BIOLOGY AND MEDICINE, 2012-09-23/09-27, KRYNICA MORSKA (PL), 1-6, 2012
Ruiz Sandoval Hernández M.E., Błachowski B., Spencer Jr. B.F., Uso de sensores inalámbricos en la obtención de parámetros modales,
XVIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL, 2012-10-31/11-03, ACAPULCO (MX), 1-10, 2012

Page 5 of 209