Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Ranachowski Z., Zastosowanie emisji akustycznej w diagnostyce obiektów technicznych,
XXI SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2015-03-18/03-20, ZAKOPANE (PL), 5-25, 2015
Mackiewicz S., Zgutka M., Ultradźwiękowe badania złączy spawanych techniką phased array,
XXI SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2015-03-18/03-20, ZAKOPANE (PL), 119-133, 2015
Lewandowski M., Nowe metody i zastosowania ultradźwiękowych systemów Phased-Array,
XXI SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2015-03-18/03-20, ZAKOPANE (PL), 135-143, 2015
Nowicki A., Trawinski Z., Gambin B., Secomski W., Szubielski M., Parol M., Olszewski R., Measurements of Flow Mediated Dilation and Shear Rate in the Radial Artery Using 20 MHz Ultrasonic System in Patients with Coronary Artery Disease.,
XXI MIĘDZYNARODOWY KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO, 2017-09-21/09-23, KATOWICE (PL), 1-, 2017
Pierini F., Hejduk P., Nakielski P., Pawłowska S., Zembrzycki K., Kowalewski T.A., Study of surface interaction forces in polystyrene colloidal nanoparticles systems,
XXI FMC, XXI FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2014-06-15/06-18, KRAKÓW (PL), 115-, 2014
Pawłowska S., Hejduk P., Nakielski P., Pierini F., Zembrzycki K., Kowalewski T.A., Analysis of nanoparticles hydrodynamic diameters in Brownian motion,
XXI FMC, XXI FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2014-06-15/06-18, KRAKÓW (PL), 116-, 2014
Nakielski P., Kowalczyk T., Kowalewski T.A., Modeling drug delivery from nanofibers to brain tissue,
XXI FMC, XXI FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2014-06-15/06-18, KRAKÓW (PL), 24-, 2014
Korczyk P.M., Van Steijn V., Błoński S., Kowalewski T.A., Garstecki P., Mechanism of generation of droplets in a T-junction for low capillary numbers,
XXI FMC, XXI FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2014-06-15/06-18, KRAKÓW (PL), 117-, 2014
Szelążek J., Wykrywanie pęknięć osi kolejowych metodą ultradźwiękową,
XX SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2014-03-12/03-14, ZAKOPANE (PL), 53-60, 2014
Mackiewicz S., Radiografia cyfrowa na pamięciowych luminoforowych płytach obrazowych – podstawy fizyczne,
XX SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2014-03-12/03-14, ZAKOPANE (PL), 137-146, 2014
Kukla D., Monitorowanie rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego stali dla Energetyki z wykorzystaniem metody prądów wirowych,
XX SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE, 2013-06-19/06-21, ZAKOPANE (PL), 137-149, 2013
Maciejewski J., Białas M., Mróz Z., Evolution of friction coefficient in the tribological test,
XX FRENCH-POLISH SEMINAR OF MECHANICS, 2012-05-12/05-12, WARSZAWA (PL), 1-, 2012
Kruglenko E., Gambin B., Cieślik L., Soft tissue phantoms and back-scattered signal analysis to determine their acoustical properties,
XX CONFERENCE ON ACOUSTIC AND BIOMEDICAL ENGINEERING, 2013-04-15/04-19, ZAKOPANE (PL), 37-38, 2013
Gambin B., Doubrovina O., Analiza wstecznie rozproszonego sygnału ultradźwiękowego we wzorcach tkankowych z wykorzystaniem statystyki współczynników transformaty falkowej,
XX CONFERENCE ON ACOUSTIC AND BIOMEDICAL ENGINEERING, 2013-04-15/04-19, ZAKOPANE (PL), 39-40, 2013
Szelążek J., Grzywna P., Gutkiewicz P., Mackiewicz S., Zjawiska Wpływające Na Wykrywalność Pęknięć Zmęczeniowych w Eksploatacyjnych Badaniach Ultradźwiękowych Osi Kolejowych,
XVIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2012-03-13/03-16, ZAKOPANE (PL), 37-49, 2012

Page 6 of 269