Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Kowalewski Z.L., Dietrich L., Kopeć M., Szymczak T., Grzywna P., Nowoczesne systemy optyczne w badaniach mechanicznych – budowa, działanie, zastosowania,
XXII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2016-03-16/03-18, ZAKOPANE (PL), 5-36, 2016
Pawłowska S., Highly deformable nanofilaments in flow,
XXII FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2016-09-11/09-14, SŁOK K/BEŁCHATOWA (PL), 79-80, 2016
Marijnissen M.J., Rojek J., Particle-fluid interaction inside a beater mill,
XXII FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2016-09-11/09-14, SŁOK K/BEŁCHATOWA (PL), 127-128, 2016
Kowalewski T.A., New experimental tools in microfluidics,
XXII FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2016-09-11/09-14, SŁOK K/BEŁCHATOWA (PL), 33-34, 2016
Szelążek J., Ultradźwiękowe badania naprężeń obwodowych w wieńcach kół monoblokowych kuto-walcowanych i odlewanych – różnice,
XXI SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2015-03-18/03-20, ZAKOPANE (PL), 61-79, 2015
Ranachowski Z., Zastosowanie emisji akustycznej w diagnostyce obiektów technicznych,
XXI SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2015-03-18/03-20, ZAKOPANE (PL), 5-25, 2015
Mackiewicz S., Zgutka M., Ultradźwiękowe badania złączy spawanych techniką phased array,
XXI SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2015-03-18/03-20, ZAKOPANE (PL), 119-133, 2015
Lewandowski M., Nowe metody i zastosowania ultradźwiękowych systemów Phased-Array,
XXI SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2015-03-18/03-20, ZAKOPANE (PL), 135-143, 2015
Nowicki A., Trawinski Z., Gambin B., Secomski W., Szubielski M., Parol M., Olszewski R., Measurements of Flow Mediated Dilation and Shear Rate in the Radial Artery Using 20 MHz Ultrasonic System in Patients with Coronary Artery Disease.,
XXI MIĘDZYNARODOWY KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO, 2017-09-21/09-23, KATOWICE (PL), 1-, 2017
Pierini F., Hejduk P., Nakielski P., Pawłowska S., Zembrzycki K., Kowalewski T.A., Study of surface interaction forces in polystyrene colloidal nanoparticles systems,
XXI FMC, XXI FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2014-06-15/06-18, KRAKÓW (PL), 115-, 2014
Pawłowska S., Hejduk P., Nakielski P., Pierini F., Zembrzycki K., Kowalewski T.A., Analysis of nanoparticles hydrodynamic diameters in Brownian motion,
XXI FMC, XXI FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2014-06-15/06-18, KRAKÓW (PL), 116-, 2014
Nakielski P., Kowalczyk T., Kowalewski T.A., Modeling drug delivery from nanofibers to brain tissue,
XXI FMC, XXI FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2014-06-15/06-18, KRAKÓW (PL), 24-, 2014
Korczyk P.M., Van Steijn V., Błoński S., Kowalewski T.A., Garstecki P., Mechanism of generation of droplets in a T-junction for low capillary numbers,
XXI FMC, XXI FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2014-06-15/06-18, KRAKÓW (PL), 117-, 2014
Szelążek J., Wykrywanie pęknięć osi kolejowych metodą ultradźwiękową,
XX SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2014-03-12/03-14, ZAKOPANE (PL), 53-60, 2014
Mackiewicz S., Radiografia cyfrowa na pamięciowych luminoforowych płytach obrazowych – podstawy fizyczne,
XX SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2014-03-12/03-14, ZAKOPANE (PL), 137-146, 2014

Page 6 of 290