Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Korczyk P.M., Van Steijn V., Błoński S., Kowalewski T.A., Garstecki P., Mechanism of generation of droplets in a T-junction for low capillary numbers,
XXI FMC, XXI FLUID MECHANICS CONFERENCE, 2014-06-15/06-18, KRAKÓW (PL), 117-, 2014
Szelążek J., Wykrywanie pęknięć osi kolejowych metodą ultradźwiękową,
XX SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2014-03-12/03-14, ZAKOPANE (PL), 53-60, 2014
Mackiewicz S., Radiografia cyfrowa na pamięciowych luminoforowych płytach obrazowych – podstawy fizyczne,
XX SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2014-03-12/03-14, ZAKOPANE (PL), 137-146, 2014
Kukla D., Monitorowanie rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego stali dla Energetyki z wykorzystaniem metody prądów wirowych,
XX SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE, 2013-06-19/06-21, ZAKOPANE (PL), 137-149, 2013
Maciejewski J., Białas M., Mróz Z., Evolution of friction coefficient in the tribological test,
XX FRENCH-POLISH SEMINAR OF MECHANICS, 2012-05-12/05-12, WARSZAWA (PL), 1-, 2012
Kruglenko E., Gambin B., Cieślik L., Soft tissue phantoms and back-scattered signal analysis to determine their acoustical properties,
XX CONFERENCE ON ACOUSTIC AND BIOMEDICAL ENGINEERING, 2013-04-15/04-19, ZAKOPANE (PL), 37-38, 2013
Gambin B., Doubrovina O., Analiza wstecznie rozproszonego sygnału ultradźwiękowego we wzorcach tkankowych z wykorzystaniem statystyki współczynników transformaty falkowej,
XX CONFERENCE ON ACOUSTIC AND BIOMEDICAL ENGINEERING, 2013-04-15/04-19, ZAKOPANE (PL), 39-40, 2013
Szelążek J., Grzywna P., Gutkiewicz P., Mackiewicz S., Zjawiska Wpływające Na Wykrywalność Pęknięć Zmęczeniowych w Eksploatacyjnych Badaniach Ultradźwiękowych Osi Kolejowych,
XVIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2012-03-13/03-16, ZAKOPANE (PL), 37-49, 2012
Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array,
XVIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2012-03-13/03-16, ZAKOPANE (PL), 1-18, 2012
Bogdał M.N., Hat B., Kochańczyk M., Lipniacki T., Gates to apoptosis,
XVIII NATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN BIOLOGY AND MEDICINE, 2012-09-23/09-27, KRYNICA MORSKA (PL), 1-6, 2012
Ruiz Sandoval Hernández M.E., Błachowski B., Spencer Jr. B.F., Uso de sensores inalámbricos en la obtención de parámetros modales,
XVIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL, 2012-10-31/11-03, ACAPULCO (MX), 1-10, 2012
Szelążek J., Mackiewicz S., Ultradźwiękowe badania rozwoju zmęczenia w próbkach metalowych,
XVII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2011-03-08/03-11, ZAKOPANE (PL), 67-78, 2011
Kowalewski Z.L., Zmęczenie materiałów – podstawy, kierunki badań, ocena stanu uszkodzenia,
XVII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2011-03-08/03-11, ZAKOPANE (PL), 1-21, 2011
Grzywna P., Gutkiewicz P., Mackiewicz S., Szelążek J., Ultradźwiękowa metoda pomiaru zmian średnicy rury grubościennej,
XVII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2011-03-08/03-11, ZAKOPANE (PL), 1, 113-124, 2011
Glinicki M.A., Dąbrowski M., Wpływ dodatku popiołu lotnego wapiennego na napowietrzenie mieszanki betonowej i charakterystykę porów w betonie,
XVII MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA "POPIOŁY Z ENERGETYKI", 2010-10-24/10-26, WARSZAWA (PL), 77-92, 2010

Page 6 of 231