Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Gambin B., Doubrovina O., Analiza wstecznie rozproszonego sygnału ultradźwiękowego we wzorcach tkankowych z wykorzystaniem statystyki współczynników transformaty falkowej,
XX CONFERENCE ON ACOUSTIC AND BIOMEDICAL ENGINEERING, 2013-04-15/04-19, ZAKOPANE (PL), 39-40, 2013
Szelążek J., Grzywna P., Gutkiewicz P., Mackiewicz S., Zjawiska Wpływające Na Wykrywalność Pęknięć Zmęczeniowych w Eksploatacyjnych Badaniach Ultradźwiękowych Osi Kolejowych,
XVIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2012-03-13/03-16, ZAKOPANE (PL), 37-49, 2012
Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array,
XVIII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2012-03-13/03-16, ZAKOPANE (PL), 1-18, 2012
Bogdał M.N., Hat B., Kochańczyk M., Lipniacki T., Gates to apoptosis,
XVIII NATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN BIOLOGY AND MEDICINE, 2012-09-23/09-27, KRYNICA MORSKA (PL), 1-6, 2012
Ruiz Sandoval Hernández M.E., Błachowski B., Spencer Jr. B.F., Uso de sensores inalámbricos en la obtención de parámetros modales,
XVIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL, 2012-10-31/11-03, ACAPULCO (MX), 1-10, 2012
Szelążek J., Mackiewicz S., Ultradźwiękowe badania rozwoju zmęczenia w próbkach metalowych,
XVII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2011-03-08/03-11, ZAKOPANE (PL), 67-78, 2011
Kowalewski Z.L., Zmęczenie materiałów – podstawy, kierunki badań, ocena stanu uszkodzenia,
XVII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2011-03-08/03-11, ZAKOPANE (PL), 1-21, 2011
Grzywna P., Gutkiewicz P., Mackiewicz S., Szelążek J., Ultradźwiękowa metoda pomiaru zmian średnicy rury grubościennej,
XVII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2011-03-08/03-11, ZAKOPANE (PL), 1, 113-124, 2011
Glinicki M.A., Dąbrowski M., Wpływ dodatku popiołu lotnego wapiennego na napowietrzenie mieszanki betonowej i charakterystykę porów w betonie,
XVII MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA "POPIOŁY Z ENERGETYKI", 2010-10-24/10-26, WARSZAWA (PL), 77-92, 2010
Szelążek J., Mackiewicz S., Starzyński G., Zastosowania pomiarów współczynnika odbicia fal ultradźwiękowych od granicy metal-metal w technice,
XVI SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2010-03-09/03-12, ZAKOPANE (PL), 67-82, 2010
Starzyński G., Szelążek J., Mackiewicz S., Badania współczynnika odbicia i sztywności kontaktowej powierzchni chropowatych przy pomocy fal ultradźwiękowych,
XVI SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2010-03-09/03-12, ZAKOPANE (PL), 53-66, 2010
Mackiewicz S., Starzyński G., Szelążek J., Współczynnik odbicia od rzeczywistych powierzchni stylu,
XVI SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2010-03-09/03-12, ZAKOPANE (PL), 39-52, 2010
Glinicki M.A., Zasady kształtowania mrozoodporności betonu,
XVI KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA "REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU", 2015-06-18/06-18, BEŁCHATÓW (PL), 119-137, 2015
Skłodowski M., Pawłowski P., Wójcicki P., Pilotażowy System Monitorowania Stanu Deformacji Konstrukcji Stadionu Piłkarskiego,
XL OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM DIAGNOSTYKA MASZYN, 2013-03-04/03-08, WISŁA (PL), 1-8, 2013
Mackiewicz S., Szelążek J., Gutkiewicz P., Ultradźwiękowe badania degradacji pełzaniowej stali stosowanych w energetyce,
XIX SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2013-03-12/03-15, ZAKOPANE (PL), 1, 39-60, 2013

Page 6 of 222