Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Lewandowski M., Systemy głowic wieloprzetwornikowych - podstawy fizyczne,
XVII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2011-03-08/03-11, ZAKOPANE (PL), 1-10, 2011
Kowalewski Z.L., Zmęczenie materiałów – podstawy, kierunki badań, ocena stanu uszkodzenia,
XVII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2011-03-08/03-11, ZAKOPANE (PL), 1-21, 2011
Grzywna P., Gutkiewicz P., Mackiewicz S., Szelążek J., Ultradźwiękowa metoda pomiaru zmian średnicy rury grubościennej,
XVII SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2011-03-08/03-11, ZAKOPANE (PL), 1, 113-124, 2011
Glinicki M.A., Dąbrowski M., Wpływ dodatku popiołu lotnego wapiennego na napowietrzenie mieszanki betonowej i charakterystykę porów w betonie,
XVII MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA "POPIOŁY Z ENERGETYKI", 2010-10-24/10-26, WARSZAWA (PL), 77-92, 2010
Szelążek J., Mackiewicz S., Starzyński G., Zastosowania pomiarów współczynnika odbicia fal ultradźwiękowych od granicy metal-metal w technice,
XVI SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2010-03-09/03-12, ZAKOPANE (PL), 67-82, 2010
Starzyński G., Szelążek J., Mackiewicz S., Badania współczynnika odbicia i sztywności kontaktowej powierzchni chropowatych przy pomocy fal ultradźwiękowych,
XVI SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2010-03-09/03-12, ZAKOPANE (PL), 53-66, 2010
Mackiewicz S., Starzyński G., Szelążek J., Współczynnik odbicia od rzeczywistych powierzchni stylu,
XVI SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2010-03-09/03-12, ZAKOPANE (PL), 39-52, 2010
Glinicki M.A., Zasady kształtowania mrozoodporności betonu,
XVI KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA "REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU", 2015-06-18/06-18, BEŁCHATÓW (PL), 119-137, 2015
Skłodowski M., Pawłowski P., Wójcicki P., Pilotażowy System Monitorowania Stanu Deformacji Konstrukcji Stadionu Piłkarskiego,
XL OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM DIAGNOSTYKA MASZYN, 2013-03-04/03-08, WISŁA (PL), 1-8, 2013
Mackiewicz S., Szelążek J., Gutkiewicz P., Ultradźwiękowe badania degradacji pełzaniowej stali stosowanych w energetyce,
XIX SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2013-03-12/03-15, ZAKOPANE (PL), 1, 39-60, 2013
Kowalewski Z.L., Szymczak T., Podstawy tensometrii elektrooporowej oraz praktyczne jej zastosowania,
XIX SEMINARIUM NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2013-03-12/03-15, ZAKOPANE (PL), 1, 69-91, 2013
Lamparska D., Zembrzycki K., Dynamics of nanofibres conveyed by low Reynolds number flow in a microchannel,
XIX KRAJOWA KONFERENCJA MECHANIKI PŁYNÓW, 2010-09-05/09-09, POZNAŃ (PL), S19/F, 1-5, 2010
Błoński S., Domagalski P., Kowalewski T.A., Flow focusing in microfluidic devices,
XIX KRAJOWA KONFERENCJA MECHANIKI PŁYNÓW, 2010-09-05/09-09, POZNAŃ (PL), S3/F, 1-5, 2010
Urbanek O., Kołbuk D., Sajkiewicz P., Odpowiedź komórkowa na krystaliczność włókien polikaprolakton/ chitozan uzyskiwaną z wybranych rozpuszczalników,
XIX KRAJOWA KONFERENCJA BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, 2015-10-14/10-16, WARSZAWA (PL), 213-, 2015
Secomski W., Olszewski R., Bilmin K., Nowicki A., Kujawska T., Grieb P., Terapeutyczne wykorzystanie ultradźwięków – wspomaganie procesu rozpuszczania skrzeplin oraz stymulacja apoptozy komórek nowotworowych,
XIX KRAJOWA KONFERENCJA BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, 2015-10-14/10-16, WARSZAWA (PL), 59-, 2015

Page 7 of 243