Seminaria Informatyki i Nauk Obliczeniowych
pod patronatem Sekcji Nauk Obliczeniowych i Bioinformatyki Komitetu Informatyki PAN

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2018-04-05 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
prof. Tadeusz Burczyński, dr hab. Wacław Kuś, dr Adam Mrozek, dr Marcin Maździarz
IPPT PAN, Politechnika Śląska, AGH

Intelligent design of 2D nanostructures based on molybdenum

2018-04-05 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, dr hab. inż. Wacław Kuś, dr inż. Adam Mrozek, dr inż. Marcin Maździarz
Politechnika Śląska, AGH

Intelligent design of 2D nanostructures based on molybdenum

2018-03-22 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Karol Daszkiewicz
Politechnika Gdańska

Rodzina elementów hybrydowo-mieszanych w 6-parametrowej teorii powłok, analiza geometrycznie nieliniowa powłok o funkcyjnej zmienności materiału wzdłuż grubości

2018-03-15 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Dmytro Lumelskyj

Numeryczne badanie tłoczności blach przy złożonej ścieżce odkształcenia

2018-02-15 12:15, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Karol Miller
Intelligent Systems for Medicine Laboratory, The University of Western Australia

Challenges for computational biomechanics for medicine

Mathematical modelling and computer simulation have proved tremendously successful in engineering. One of the greatest challenges for mechanists is to extend the success of computational mechanics to fields outside traditional engineering, in particular to biology, biomedical sciences, and medicine. By extending the surgeon’s ability to plan and carry out surgical interventions more accurately and with less trauma, Computer-Integrated Surgery (CIS) systems could help to improve clinical outcomes and the efficiency of health care delivery. CIS systems could have a similar impact on surgery to that long since realized in Computer-Integrated Manufacturing (CIM). However, before this vision can be realised the following four challenges must be met: Challenge 1. Efficient generation of computational grids from medical images of human organs. Challenge 2. Real-time (or near-real-time) computations on commodity hardware. Challenge 3. Real-time simulation of cutting, damage and propagation of discontinuities. Challenge 4. Mathematical formulations that are weakly sensitive to uncertainties in mechanical properties of tissues. In this lecture I describe how the Intelligent Systems for Medicine Laboratory addresses these challenges by using explicit dynamics and dynamic relaxation algorithms implemented on GPU and developing a concept of an “image as a model”.
2018-01-11 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Artur Niewiarowski
Politechnika Krakowska, Instytut Informatyki

Zastosowanie algorytmu odległości edycyjnej w zaawansowanych mechanizmach analizy danych tekstowych

2017-12-14 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
dr inż. Piotr Tauzowski

Topologiczna optymalizacja płaskich konstrukcji sprężystych i sprężysto-plastycznych

2017-07-14 12:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr Krzysztof Wawrzyk

Modelowanie procesów spiekania z uwzględnieniem parametrów skali mikro

2017-06-08 14:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Michał Marijnissen

Modelowanie przepływów mieszanych (płyn z cząstkami ciała stałego)

2017-06-08 14:30, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Nikhil Madan

Discrete Element Method with deformable particlesArchiwum