Seminaria Mechaniki Doświadczalnej

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2019-05-15
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Sławomir Mackiewicz

Modelowanie propagacji fal ultradźwiękowych w badaniach nieniszczących

2019-05-08
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Sanislav Kudela
Institute of Materials and Machine Mechanics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava

Light magnesium-based fiber composites prepared by gas pressure method

2019-04-10 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Dominik Kukla

Metoda prądów wirowych w diagnostyce rur wymienników ciepła. Analiza sygnału prądowirowego od niestandardowych defektów w rurach austenitycznych

2019-03-27 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Aneta Antolik

Efekty działania domieszek i dodatków opóźniających na kinetykę wiązania cementów

2019-03-20 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
PhD eng. Shuichi Arikawa
Department of Mechanical Engineering Informatics, School of Science and Technology, Meiji University, Japan

Optical measurements for material testing

Measuring full-field deformation by electronic speckle pattern interferometry (ESPI) and digital image correlation (DIC), their various applications in my research, problems and future. The applications are, for example, deformation measurements of deformation twins and its recovery, crystal grains, tensile test of films, bending strain of film cross-section, dynamic shear test of bonded material and others.
2019-03-13 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
inż. Rafał Psiuk

Materiały metaliczne wytwarzane za pomocą techniki selektywnego przetapiania laserowego SLM Selective Laser Melting (druk 3D)

Techniki przyrostowe coraz częściej służą jako technologie produkcyjne. Możliwość wytwarzania detali o skomplikowanych kształtach oraz wysokiej wytrzymałości powoduje, że są one w wielu przypadkach konkurencyjne do metod tradycyjnych. Jedną z podstawowych technik drukowania metali jest selektywne przetapianie laserowe SLM Selective Laser Melting pozwalające na wytwarzanie materiałów o drobnoziarnistej mikrostrukturze oraz niskiej porowatości. Podstawową wadą materiałów drukowanych tą metodą jest niska jakość powierzchni prowadząca do niższej wytrzymałości zmęczeniowej. W prezentacji zostaną przedstawione wyniki badań dla materiałów metalicznych ze szczególnym uwzględnieniem stopów aluminium, które cechują się dużymi trudnościami w drukowaniu. Zostaną także omówione obróbki objętościowe i powierzchniowe dedykowane materiałom drukowanym.
2019-02-06 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Alexis Rusinek
University of Lorraine, France

Advanced constitutive relations and original experiments at high strain rates

2019-01-23 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Sławomir Jakubczak
Smart Solutions Nikon Metrology

Badania Nieniszczące - Technologia nano/mikro CT

2019-01-16 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak
Instytut Transportu Samochodowego

Wybrane zagadnienia rozwoju uszkodzeń zmęczeniowych w doświadczeniu i teorii

2018-12-19 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Aneta Ustrzycka

Mechanizmy rozwoju uszkodzeń radiacyjnych poddanych obciążeniom mechanicznym

2018-12-12 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Jakub Tabin
Politechnika Krakowska

Nieciągłe płynięcie plastyczne w nadprzewodnikach niskotemperaturowych

2018-12-05 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski
Politechnika Krakowska

Selected problems of FGM thick structures under thermomechanical loadings

2018-11-28 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Tomasz Katz

Metody badań nieniszczących na nowo budowanych rurociągach dalekosiężnych na terenie kraju z uwzględnieniem nowych technologii

2018-11-21 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Piotr Papliński
Instytut Energetyki

Awaria ogranicznika przepięć a zmiana struktury warystora

2018-11-14 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Ahmad Serjouei
Senior Researcher in Additive Manufacturing, Institute for Innovation in Sustainable Engineering, University of Derby

Novel researches on additive manufacturing and soft actuation

2018-11-07 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Sebastian Szałkowski
Instytut Lotnictwa

Numeryczno-doświadczalna metoda projektowania komórkowych struktur energochłonnych wykonywanych z zastosowaniem technologii przyrostowych

2018-10-31 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Mateusz Kopeć

Formowanie stopu tytanu Ti6Al4V na goraco - modelowanie i eksperyment

2018-10-24 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Karol Golasiński

Analysis of Gum Metal crystallographic texture and misorientation in correlation to its mechanical behavior

2018-10-17 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Adam Brodecki

Doświadczalna ocena wpływu wstępnej deformacji wskutek pełzania na zachowanie materiałów w warunkach obciążenia dynamicznego

2018-10-10 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak
Instytut Transportu Samochodowego

Nowoczesne techniki badawcze jako narzędzie do charakteryzacji materiałów konstrukcyjnych

2018-06-20 11:00, Sala: S228, piętro II
mgr inż. Mateusz Kopeć

Formowalność i mechanizmy ewolucji mikrostruktury stopu Ti6Al4V w trakcie innowacyjnej metody formowania na gorąco (Formability and microstructure evolution mechanisms of Ti6Al4V alloy during a novel hot stamping process)

2018-06-13 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. Przemysław Ranachowski

Problemy mikrostruktury i degradacji warystorów ZnO stosowanych w ogranicznikach przepięć

2018-05-30 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Kinga Dziedzic

Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych

2018-05-23 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Sławomir Mackiewicz

Badania ultradźwiękowe w sprzężeniu powietrznym

2018-05-16 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Karol Golasiński

Analysis of thermomechanical couplings in Gum Metal under selected loadings

2018-04-25 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak
Instytut Transportu Samochodowego

Określanie odporności na kruche pękanie przy użyciu zminiaturyzowanych próbek kompaktowych CT

POWERED_BY_SArchiwum