Seminaria Mechaniki Doświadczalnej

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2019-01-23
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Sławomir Jakubczak
Smart Solutions Nikon Metrology

Badania Nieniszczące - Technologia nano/mikro CT

2019-01-16 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak
Instytut Transportu Samochodowego

Wybrane zagadnienia rozwoju uszkodzeń zmęczeniowych w doświadczeniu i teorii

2018-12-19 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Aneta Ustrzycka

Mechanizmy rozwoju uszkodzeń radiacyjnych poddanych obciążeniom mechanicznym

2018-12-12 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Jakub Tabin
Politechnika Krakowska

Nieciągłe płynięcie plastyczne w nadprzewodnikach niskotemperaturowych

2018-12-05 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski
Politechnika Krakowska

Selected problems of FGM thick structures under thermomechanical loadings

2018-11-28 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Tomasz Katz

Metody badań nieniszczących na nowo budowanych rurociągach dalekosiężnych na terenie kraju z uwzględnieniem nowych technologii

2018-11-21 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Piotr Papliński
Instytut Energetyki

Awaria ogranicznika przepięć a zmiana struktury warystora

2018-11-14 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Ahmad Serjouei
Senior Researcher in Additive Manufacturing, Institute for Innovation in Sustainable Engineering, University of Derby

Novel researches on additive manufacturing and soft actuation

2018-11-07 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Sebastian Szałkowski
Instytut Lotnictwa

Numeryczno-doświadczalna metoda projektowania komórkowych struktur energochłonnych wykonywanych z zastosowaniem technologii przyrostowych

2018-10-31 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Mateusz Kopeć

Formowanie stopu tytanu Ti6Al4V na goraco - modelowanie i eksperyment

2018-10-24 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Karol Golasiński

Analysis of Gum Metal crystallographic texture and misorientation in correlation to its mechanical behavior

2018-10-17 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Adam Brodecki

Doświadczalna ocena wpływu wstępnej deformacji wskutek pełzania na zachowanie materiałów w warunkach obciążenia dynamicznego

2018-10-10 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak
Instytut Transportu Samochodowego

Nowoczesne techniki badawcze jako narzędzie do charakteryzacji materiałów konstrukcyjnych

2018-06-20 11:00, Sala: S228, piętro II
mgr inż. Mateusz Kopeć

Formowalność i mechanizmy ewolucji mikrostruktury stopu Ti6Al4V w trakcie innowacyjnej metody formowania na gorąco (Formability and microstructure evolution mechanisms of Ti6Al4V alloy during a novel hot stamping process)

2018-06-13 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. Przemysław Ranachowski

Problemy mikrostruktury i degradacji warystorów ZnO stosowanych w ogranicznikach przepięć

2018-05-30 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Kinga Dziedzic

Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych

2018-05-23 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Sławomir Mackiewicz

Badania ultradźwiękowe w sprzężeniu powietrznym

2018-05-16 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Karol Golasiński

Analysis of thermomechanical couplings in Gum Metal under selected loadings

2018-04-25 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak
Instytut Transportu Samochodowego

Określanie odporności na kruche pękanie przy użyciu zminiaturyzowanych próbek kompaktowych CT

2018-04-18 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Mariusz Dąbrowski

Wpływ technologii wykonania na wskaźniki trwałości betonu w górnej warstwie nawierzchni z kruszywem odkrytym

2018-03-07 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak
Instytut Transportu Samochodowego

Znaczenie badań stanowiskowych w ocenie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych

2018-02-21 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Aneta Antolik

Kompatybilność chemiczna minerałów boronośnych z cementem portlandzkim w materiałach na osłony radiologiczne

2018-02-14 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
inż. Maria Staszczak

Oszacowania energetyczne w procesie obciążania polimeru z pamięcią kształtu SMP Tg ≈ 25°C

2018-02-07 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
inż. Hanna Słomińska

Wpływ wodoru na wybrane właściwości wytrzymałościowe i odporność korozyjną stali P355NH połączonej metodą platerowania wybuchowego ze stalą SAF 2507 po różnych obróbkach cieplnych

2018-01-31 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Marcin Lewandowski

Programowalne systemy ultradźwiękowe w aplikacjach przemysłowych i medycznych

Rozwój zaawansowanych metod obrazowania USG wymaga nowych rozwiązań aparaturowych. Na seminarium przedstawię koncepcja 'Software Defined Ultrasound' (SDU), czyli w pełni programowalnych systemów ultradźwiękowych, które pozwalają na implementację niemal dowolnych algorytmów przetwarzania sygnałów. Mój zespół opracował badawczy ultrasonograf realizujący koncepcję SDU, a obecnie pracujemy nad rozwiązaniem dla aparatów przenośnych i podręcznych. Przedstawię także przegląd możliwych zastosowań w diagnostyce medycznej oraz przemysłowych badaniach nieniszczących.
2018-01-24 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Justyna Chrzanowska-Giżyńska

Cienkie warstwy z borków wolframu osadzane laserem impulsowym i magnetronemArchiwum