Seminaria Mechaniki Materiałów

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2019-03-27
 plan 
14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Milczarek

Nowa metoda wytwarzania metalowych sond pomiarowych do mikroskopów sił atomowych

2019-01-23 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Dariusz Jarząbek

Mechanical properties of N+ ion irradiated vertically aligned carbon nanotube arrays studied by nanoindentation

2019-01-16 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Neonila Levintant–Zayonts

Uszkodzenia radiacyjne w materiałach technologicznych implantowanych jonowo

2019-01-09 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Sandra Musiał, dr inż. Marcin Nowak, dr inż. Michał Maj

Wyznaczanie rozkładu naprężenia z wykorzystaniem metody korelacji obrazów cyfrowych (DIC)

2018-12-12 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Karol Frydrych

Nowe podejście do mapowania zmiennych modelu plastyczności kryształów na nową siatkę MES

2018-12-05 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Woluntarski
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Grafen płatkowy. Wybrane technologie otrzymywania i potencjał aplikacyjny

2018-11-15 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Dariusz Jarząbek

Wpływ wytrzymałości połączenia metal-ceramika na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowych o osnowie metalowej wzmacnianych fazą ceramiczną

2018-11-14 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tymoteusz Ciuk
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Grafenowy czujnik pola magnetycznego

2018-11-07 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, dr inż. Marcin Maździarz

Dwufazowy model mikromechaniczny sprężystych nanokryształów o symetrii kubicznej

2018-06-27 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Majewski

Micromechanical modelling of packing and size effects in particulate elastic-plastic composites

2018-06-20 14:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr Mohsen Rezaee Hajidehi

Gradient-enhanced model and its micromorphic regularization for simulation of Lüders-like bands in shape memory alloys

2018-06-06 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Marcin Krajewski, dr inż. Witold Węglewski

Wpływ wielkości cząstek metalu na naprężenia resztkowe w fazie ceramicznej kompozytu Cr/Al2O3

2018-05-23 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Julien Bourgeois
Univ. Bourgogne-Franche-Comté, Institut FEMTO-ST, CNRS, France

Realizing programmable matter with modular robots

2018-04-25 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Stanisław Kucharski

Efekt skali obserwowany w testach indentacji monokryształu miedzi

2018-04-18 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Prof. Sebastien Mercier
Université de Lorraine, France

Behavior of porous material under dynamic conditions

The fracture of ductile materials is often the result of the nucleation, growth and coalescence of microscopic voids. In the present talk, we mainly focus on the growth process of voids. In dynamic loading, micro-voids sustain an extremely rapid expansion which generates strong acceleration of particles in the vicinity of cavities. These micro-inertia effects are thought to play an important role in the development of dynamic damage. To account for these large acceleration in the constitutive behavior, a multi-scale approach has been proposed in LEM3[1] and it has been shown that the micro inertia contribution to the macro stress is significant when dynamic loading is considered. The presentation will exemplify micro-inertia effects by analyzing spall test in tantalum [2,3], crack propagation in dynamic loading [4]. In these two examples, an intrinsic length scale representative of the microstructure (size of the voids) is controlling the macroscopic response. This lengthscale was also shown to play an important role in the shock wave propagation. Indeed Czarnota et al [7] have been able to determine the width of the shock front which is scaled by the lengthscale. Finally, the model was extended to account for non spherical shape of voids [5,6]. The talk will present some flow surfaces for spheroidal voids. Under specific loading, non conventional flow surfaces are obtained. This result has been confirmed by finite element calculations and can be explained by the strong contribution of inertia. References [1] Molinari A., Mercier S., (2001), Micromechanical modelling of porous materials under dynamic loading, Journal of the Mechanics and Physics of Solids 49, 1497-1516, 2001 [2] Roy, G., (2003). Vers une modélisation approfondie de l’endommagement ductile dynamique. Investigation expérimentale d’une nuance de tantale et développements théoriques. Doctorat, Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aéronautique, Université de Poitiers, France. [3]C. Czarnota , N. Jacques, S. Mercier, A. Molinari , (2008). Modelling of dynamic ductile fracture and application to the simulation of plate impact tests on tantalum, J. Mech. Phys. Solids 56(4):1624-1650. [4] Jacques, N; Mercier, S; Molinari, A, (2012) Effects of microscale inertia on dynamic ductile crack growth, J. Mech. Phys. Solids, 60(4): 665- 690 [5] Sartori C., Mercier S., Jacques N., Molinari A. (2015), Constitutive behavior of porous ductile materials accounting for micro-inertia and void shape, Mechanics of Materials, 80, Part B, 324-339. [6] Sartori C., Mercier S., Jacques N., Molinari A. (2016), On the dynamic behavior of porous ductile solids containing spheroidal voids, Int. J. Solids Struct., 97-98,150-167. [7] Czarnota C., Molinari A., Mercier S. (2017), The structure of steady shock waves in porous metals, J. Mech. Phys. Solids, 107, p. 204-228

POWERED_BY_SArchiwum