Seminaria Ultradźwięków

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2017-12-06 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Zbigniew Trawiński, dr inż.

Ultradźwiękowe badania wejściowej impedancji naczyniowej u osób z różnym stopniem miażdżycy tętnic szyjnych.

2017-11-29 12:30, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
1. Grzegorz Styczyński, dr hab. n. med. 2. Michał Byra, dr inż. 3. Cezary Szmigielski, dr hab. n. med.
1, 3. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny:

1. Stłuszczenie wątroby-definicja, etiologia, epidemiologia. 2 Ocena stopnia stłuszczenia w ultrasonografii za pomocą sieci neuronowej. 3. Badanie tętnicy promieniowej głowicą USG wysokiej rozdzielczości w ramach oceny morfologii i funkcji układu sercowo-naczyniowego u chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby (primary biliary cirrhosis, pbc).

1. Znaczenie stłuszczenia wątroby w patogenezie chorób sercowo-naczyniowych, ultrasonograficzna ocena stłuszczenia wątroby w praktyce klinicznej. 2. Możliwe problemy badawcze w kontekście oceny stłuszczenia wątroby za pomocą ultradźwięków.
2017-11-22 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Piotr Karwat, mgr inż.

Numeryczna rekonstrukcja pola prędkości fali akustycznej na podstawie analizy sygnałów ultradźwiękowych.

2017-11-22 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Piotr Karwat, mgr inż.

Numeryczna rekonstrukcja pola prędkości fali akustycznej na podstawie analizy sygnałów ultradźwiękowych.

2017-11-20 12:30, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
Olga V. Doubrovina, mgr inż.
Uniwersytet w Mińsku, Białoruś.

Metody analizy falkowej ultradźwiękowych sygnałów echa w zastosowaniu do rozpoznawania struktury tkanek miękkich (Wavelet analysis of ultrasonic signals in soft tissue structure differentiation).

2017-11-09 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Norbert Żołek, dr

Diagnostyka płuc z wykorzystaniem ultradźwięków, prace wstępne.

2017-10-18 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Michał Byra, dr inż.

Sieci neuronowe w obrazowaniu ultradźwiękowym.

W ramach Seminarium zaprezentowane będzie zastosowanie sieci neuronowych w obrazowaniu ultradźwiękowym, szczególnie metody „deep learningu” w diagnostyce medycznej, na przykładzie danych zebranych w warszawskich szpitalach. Omówione zostaną najnowsze trendy, przedstawione na ostatniej konferencji IEEE International Ultrasonic Symposium oraz zostaną przybliżone otwarte problemy.
2017-07-10 11:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Olga V. Doubrovina, mgr inż.
Faculty of Social and Cultural Communications, Department of Computer Sciences, Belarussian State University.

Wavelet analysis of ultrasonic signals in soft tissue structure differentiation.

2017-06-21 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Wiktor Gambin, prof. dr hab. inż.
Zakład Mechaniki Stosowanej Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki PW.

Nowy implant słuchowy a zjawiska falowe w uchu wewnętrznym.

2017-05-17 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Eleonora Kruglenko, dr

Nanocząstki magnetyczne jako wzmacniacze hipertermii ultradźwiękowej.

2017-04-19 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Wojciech Secomski, dr inż.

Wpływ rozproszenia na prędkość streamingu akustycznego.

2017-04-12 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Robert Olszewski, dr hab. n. med.

Nowe techniki i metody ultradźwiękowe w ocenie funkcji układu sercowo-naczyniowego.

2017-03-29 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Tamara Kujawska, dr hab. inż.

Technika HIFU do niszczenia pierwotnych litych guzów implantowanych małym zwierzętom.

2017-03-22 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Jarosław Drozda, mgr inż.

Kompozytowe modele reologiczne.Archiwum