Seminaria Informatyki i Nauk Obliczeniowych

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2017-07-14 12:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr Krzysztof Wawrzyk

Modelowanie procesów spiekania z uwzględnieniem parametrów skali mikro

2017-06-08 14:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Michał Marijnissen

Modelowanie przepływów mieszanych (płyn z cząstkami ciała stałego)

2017-06-08 14:30, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Nikhil Madan

Discrete Element Method with deformable particles

2016-12-15 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr. inż. Dmytro Lumelskyj
ZMK

Numeryczne badanie tłoczności blach przy złożonej ścieżce odkształcenia

2016-11-17 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr Magdalena Szmajduch
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej

Harmonogramowanie złożonych zadań obliczeniowych z uwzględnieniem procesu przetwarzania i transmisji danych w rozproszonych środowiskach dużej skali

Problem harmonogramowania zadań rozproszonych środowiskach obliczeniowych pozostaje wyzwaniem dla naukowców i inżynierów, pomimo wielu wysiłków, projektów i znaczących wyników uzyskanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Opracowanie modelu i jego skuteczna implementacja we współczesnych środowiskach obliczeniowych dużej skali – takich jak gridy i chmury obliczeniowe - jest warunkiem efektywnego zarządzania takimi systemami, polegającego na zapewnieniu optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów. Obecnie, harmonogramowanie zadań obliczeniowych to proces bardzo złożony, który musi uwzględniać wiele dodatkowych, istotnych zagadnień związanych z przetwarzaniem i dostępnością danych, czy bezpieczeństwem. Problem transmisji i przetwarzania danych odgrywa istotną rolę w całym procesie harmonogramowania i wymaga zastosowania nowatorskich rozwiązań w celu osiągnięcia wysokiej efektywności działania całego systemu.

Głównym tematem wystąpienia jest prezentacja nowego modelu harmonogramowania złożonych zadań z uwzględnieniem zagadnień związanych z przetwarzaniem i transmisją danych w rozproszonych systemach obliczeniowych dużej skali. Przedstawione zostaną wstępne koncepcje i wyniki analizy teoretycznej i empirycznej efektywności modelu w generowaniu optymalnych harmonogramów w dynamicznych środowiskach gridu i chmury obliczeniowej z uwzględnieniem transmisji i alokacji danych pobieranych z rozproszonych źródeł zewnętrznych. Przedstawione wyniki są podstawą opracowywanej pracy doktorskiej.

2016-11-17 12:45, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr Daniel Grzonka
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej

Inteligentne systemy monitoringu rozproszonych środowisk dużej skali w ujęciu wieloagentowym

Monitoring złożonych systemów obliczeniowych, zwłaszcza w kontekście problemów harmonogramowania skomplikowanych zadań numerycznych, jest niezbędnym elementem każdego rozproszonego systemu - pozwala na odpowiednie wykorzystanie dostępnych zasobów i zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zagadnienie monitorowania działania systemów rozproszonych, pomimo wielu istniejących narzędzi, pozostaje otwarte, zwłaszcza w kontekście specyfikacji indywidualnych wymagań użytkowników, co jest podstawą tzw. personalizacji kryteriów optymalizacji działania tych systemów. Odpowiednim narzędziem wspomagania skomplikowanych procesów decyzyjnych w powyższych zagadnieniach są inteligentne systemy wieloagentowe (MAS).

Głównym tematem wystąpienia jest prezentacja nowych modeli systemów monitorujących rozproszone środowiska dużej skali. Koncepcje te w dużej mierze bazują na inteligentnych rozwiązaniach agentowych. Przedstawione zostaną autorskie modele mające na celu wspomaganie procesu generowania harmonogramów, realizację wybranych aspektów bezpieczeństwa czy personalizacji oferowanych usług i zapewnienia ich jakości (QoS). W ramach prezentacji zostaną również przedstawione dotychczas uzyskane wyniki numeryczne potwierdzające skuteczność proponowanych rozwiązań, które będą zawarte w przygotowywanej rozprawie doktorskiej.

2016-11-03 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Paweł Jarzębski
Zakład Metod Komputerowych

Zastosowanie algorytmów wielowątkowych i rozproszonych do zwiększenia efektywności Metody Elementów SkończonychArchiwum