Seminaria Mechaniki Doświadczalnej

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2018-11-14
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Tomasz Katz

Metody badań nieniszczących na nowo budowanych rurociągach dalekosiężnych na terenie kraju z uwzględnieniem nowych technologii

2018-10-31
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Mateusz Kopeć

Formowanie stopu tytanu Ti6Al4V na goraco - modelowanie i eksperyment

2018-10-24
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Karol Golasiński

Analysis of Gum Metal crystallographic texture and misorientation in correlation to its mechanical behavior

2018-10-17 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Adam Brodecki

Doświadczalna ocena wpływu wstępnej deformacji wskutek pełzania na zachowanie materiałów w warunkach obciążenia dynamicznego

2018-10-10 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak
Instytut Transportu Samochodowego

Nowoczesne techniki badawcze jako narzędzie do charakteryzacji materiałów konstrukcyjnych

2018-06-20 11:00, Sala: S228, piętro II
mgr inż. Mateusz Kopeć

Formowalność i mechanizmy ewolucji mikrostruktury stopu Ti6Al4V w trakcie innowacyjnej metody formowania na gorąco (Formability and microstructure evolution mechanisms of Ti6Al4V alloy during a novel hot stamping process)

2018-06-13 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. Przemysław Ranachowski

Problemy mikrostruktury i degradacji warystorów ZnO stosowanych w ogranicznikach przepięć

2018-05-30 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Kinga Dziedzic

Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych

2018-05-23 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Sławomir Mackiewicz

Badania ultradźwiękowe w sprzężeniu powietrznym

2018-05-16 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Karol Golasiński

Analysis of thermomechanical couplings in Gum Metal under selected loadings

2018-04-25 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak
Instytut Transportu Samochodowego

Określanie odporności na kruche pękanie przy użyciu zminiaturyzowanych próbek kompaktowych CT

2018-04-18 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Mariusz Dąbrowski

Wpływ technologii wykonania na wskaźniki trwałości betonu w górnej warstwie nawierzchni z kruszywem odkrytym

2018-03-07 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak
Instytut Transportu Samochodowego

Znaczenie badań stanowiskowych w ocenie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych

2018-02-21 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Aneta Antolik

Kompatybilność chemiczna minerałów boronośnych z cementem portlandzkim w materiałach na osłony radiologiczne

2018-02-14 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
inż. Maria Staszczak

Oszacowania energetyczne w procesie obciążania polimeru z pamięcią kształtu SMP Tg ≈ 25°C

2018-02-07 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
inż. Hanna Słomińska

Wpływ wodoru na wybrane właściwości wytrzymałościowe i odporność korozyjną stali P355NH połączonej metodą platerowania wybuchowego ze stalą SAF 2507 po różnych obróbkach cieplnych

2018-01-31 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Marcin Lewandowski

Programowalne systemy ultradźwiękowe w aplikacjach przemysłowych i medycznych

Rozwój zaawansowanych metod obrazowania USG wymaga nowych rozwiązań aparaturowych. Na seminarium przedstawię koncepcja 'Software Defined Ultrasound' (SDU), czyli w pełni programowalnych systemów ultradźwiękowych, które pozwalają na implementację niemal dowolnych algorytmów przetwarzania sygnałów. Mój zespół opracował badawczy ultrasonograf realizujący koncepcję SDU, a obecnie pracujemy nad rozwiązaniem dla aparatów przenośnych i podręcznych. Przedstawię także przegląd możliwych zastosowań w diagnostyce medycznej oraz przemysłowych badaniach nieniszczących.
2018-01-24 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Justyna Chrzanowska-Giżyńska

Cienkie warstwy z borków wolframu osadzane laserem impulsowym i magnetronem

2017-12-13 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż Katarzyna Makowska
Instytut Transportu Samochodowego

Możliwości oceny stopnia eksploatacji elementów konstrukcyjnych metodą szumów BarkhausenaArchiwum