Seminaria Ultradźwięków

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2018-06-06 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr inż. Wojciech Secomski

Sonotromboliza - rozpuszczanie skrzeplin za pomocą fali ultradźwiękowej

2018-04-18 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr Marcin Lewandowski oraz mgr inż. Damian Cacko

Kierunki rozwoju aparatury USG dla zastosowań Point-of-Care

POCUS (Point-of-Care Ultrasound), to nowe podejście do zastosowań USG, które może wywołać rewolucję w diagnostyce obrazowej. Na seminarium zostanie przedstawiona koncepcja POCUS oraz innowacje techniczne, które umożliwią budowę nowej klasy przenośnych i podręcznych aparatów USG. Zostaną także zaprezentowane nowe opracowania sprzętowe, wykorzystujące mobilne procesory GPU, pozwalające na implementację zaawansowanych algorytmów przetwarzania ultradźwiękowego oraz integrację funkcji uczenia maszynowego. Krótko zostaną zarysowane zagadnienia techniczne związane z optymalizacją poboru mocy w aparatach przenośnych.
2017-12-06 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Zbigniew Trawiński, dr inż.

Ultradźwiękowe badania wejściowej impedancji naczyniowej u osób z różnym stopniem miażdżycy tętnic szyjnych.

2017-11-29 12:30, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
1. Grzegorz Styczyński, dr hab. n. med. 2. Michał Byra, dr inż. 3. Cezary Szmigielski, dr hab. n. med.
1, 3. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny:

1. Stłuszczenie wątroby-definicja, etiologia, epidemiologia. 2 Ocena stopnia stłuszczenia w ultrasonografii za pomocą sieci neuronowej. 3. Badanie tętnicy promieniowej głowicą USG wysokiej rozdzielczości w ramach oceny morfologii i funkcji układu sercowo-naczyniowego u chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby (primary biliary cirrhosis, pbc).

1. Znaczenie stłuszczenia wątroby w patogenezie chorób sercowo-naczyniowych, ultrasonograficzna ocena stłuszczenia wątroby w praktyce klinicznej. 2. Możliwe problemy badawcze w kontekście oceny stłuszczenia wątroby za pomocą ultradźwięków.
2017-11-22 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Piotr Karwat, mgr inż.

Numeryczna rekonstrukcja pola prędkości fali akustycznej na podstawie analizy sygnałów ultradźwiękowych.

2017-11-22 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Piotr Karwat, mgr inż.

Numeryczna rekonstrukcja pola prędkości fali akustycznej na podstawie analizy sygnałów ultradźwiękowych.

2017-11-20 12:30, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
Olga V. Doubrovina, mgr inż.
Uniwersytet w Mińsku, Białoruś.

Metody analizy falkowej ultradźwiękowych sygnałów echa w zastosowaniu do rozpoznawania struktury tkanek miękkich (Wavelet analysis of ultrasonic signals in soft tissue structure differentiation).

2017-11-09 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Norbert Żołek, dr

Diagnostyka płuc z wykorzystaniem ultradźwięków, prace wstępne.

2017-10-18 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Michał Byra, dr inż.

Sieci neuronowe w obrazowaniu ultradźwiękowym.

W ramach Seminarium zaprezentowane będzie zastosowanie sieci neuronowych w obrazowaniu ultradźwiękowym, szczególnie metody „deep learningu” w diagnostyce medycznej, na przykładzie danych zebranych w warszawskich szpitalach. Omówione zostaną najnowsze trendy, przedstawione na ostatniej konferencji IEEE International Ultrasonic Symposium oraz zostaną przybliżone otwarte problemy.
2017-07-10 11:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Olga V. Doubrovina, mgr inż.
Faculty of Social and Cultural Communications, Department of Computer Sciences, Belarussian State University.

Wavelet analysis of ultrasonic signals in soft tissue structure differentiation.

2017-06-21 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Wiktor Gambin, prof. dr hab. inż.
Zakład Mechaniki Stosowanej Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki PW.

Nowy implant słuchowy a zjawiska falowe w uchu wewnętrznym.Archiwum