Seminaria Ultradźwięków

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2019-10-16 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr inż. Ihor Trots

Wyznaczanie współczynnika tłumienia fal ultradźwiękowych z zastosowaniem komplementarnych par kodów Golaya

2019-07-15 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
mgr inż. Łukasz Fura

Zautomatyzowane leczenie nowotworów z wykorzystaniem ultradźwięków

2019-04-03 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Mirosław Wróbel

Akustyka Molekularna oraz Zaawansowane Przetwarzanie Sygnałów jako podstawy Akusto-Cerebro-Grafii

W pracy opisano najnowsze innowacyjne rozwiązanie dotyczące zastosowania ultradźwiękowych quasi-stałych pakietów fal o różnych częstotliwościach w celu śledzenia dyspersyjnych właściwości tkanek mózgowych (wewnątrzczaszkowych), które mogły ulec zmianie z powodów urazowych lub innych neurologicznych uszkodzeń mózgu. Ta nowa, nie obrazowa metoda medyczna zwana Akusto-Cerebro-Grafią lub krótko ACG, wykorzystuje jako podstawę pomiarów dyspersję ultradźwięków w biologicznych strukturach tkankowych. Może ona dostarczać informacje o znacznej wartości diagnostycznej, gdy połączy się obróbkę danych z systemami wspomagania decyzji. Praca ta prezentuje także symulacje wspomagające teoretyczną koncepcję podstaw diagnostyki ACG. W przeprowadzonych wczesnych eksperymentach medycznych, z powodzeniem zastosowano dyspersyjną technikę ultradźwiękową ACG w celu identyfikacji m.in. udaru mózgu oraz posocznicy, w oparciu o ich specyficzny dyspersyjny wzorzec ultradźwiękowy. Celem badań eksploracyjnych opisanych w tej pracy, było użycie dyspersyjnych ultradźwięków jako nieinwazyjnej metody, która mógłby wypełnić tę lukę w zaawansowanej diagnostyce mózgu.

2019-01-16 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr inż. Szymon Cygan
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechnika Warszawska

Modelowanie numeryczne fantomów serca na potrzeby obrazowania odkształceń w echokardiografii

Wykorzystanie modelowania numerycznego na etapie projektowania pozwala na precyzyjne planowanie eksperymentów. Zaproponowany sposób pozyskiwania danych referencyjnych poszerza możliwości ilościowej oceny metod obrazowania odkształceń przy użyciu danych pochodzących z fantomów. Jednocześnie uzyskane w wyniku modelowania numerycznego siatki pozwalają na wygenerowanie syntetycznych danych echokardiograficznych bezpośrednio odpowiadających danym pochodzącym z fantomów.Archiwum