Seminaria Ultradźwięków

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2019-01-16 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr inż. Szymon Cygan
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechnika Warszawska

Modelowanie numeryczne fantomów serca na potrzeby obrazowania odkształceń w echokardiografii

Wykorzystanie modelowania numerycznego na etapie projektowania pozwala na precyzyjne planowanie eksperymentów. Zaproponowany sposób pozyskiwania danych referencyjnych poszerza możliwości ilościowej oceny metod obrazowania odkształceń przy użyciu danych pochodzących z fantomów. Jednocześnie uzyskane w wyniku modelowania numerycznego siatki pozwalają na wygenerowanie syntetycznych danych echokardiograficznych bezpośrednio odpowiadających danym pochodzącym z fantomów.
2018-09-07 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
mgr inż Łukasz Fura

Selection of exposure parameters for an ultrasound imaging-guided automated HIFU ablation system by using an array of thermocouples

2018-07-11 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
mgr Tomasz Steifer oraz dr Marcin Lewandowski

Badanie struktury speklowej w oparciu o złożoność Lempela-Ziva

Struktura speklowa obrazu B-mode związana jest z jednej strony z parametrami układu nadawczo-odbiorczego, a z drugiej z mikrostrukturą obrazowanej tkanki. Stąd, możliwe jest uzyskanie informacji o tkance przez analizę statystyczną jej struktury speklowej. W trakcie referatu zaproponujemy nową metodę analizy tej struktury opartą o złożoność Lempela-Ziva - pojęcie leżące u podstaw popularnych algorytmów kompresji. W szczególności, przedstawimy wstępne wyniki zastosowania tej metody do klasyfikacji tkanki nowotworowej piersi.
2018-06-06 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr inż. Wojciech Secomski

Sonotromboliza - rozpuszczanie skrzeplin za pomocą fali ultradźwiękowej

2018-04-18 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr Marcin Lewandowski, mgr inż. Damian Cacko

Kierunki rozwoju aparatury USG dla zastosowań Point-of-Care

POCUS (Point-of-Care Ultrasound), to nowe podejście do zastosowań USG, które może wywołać rewolucję w diagnostyce obrazowej. Na seminarium zostanie przedstawiona koncepcja POCUS oraz innowacje techniczne, które umożliwią budowę nowej klasy przenośnych i podręcznych aparatów USG. Zostaną także zaprezentowane nowe opracowania sprzętowe, wykorzystujące mobilne procesory GPU, pozwalające na implementację zaawansowanych algorytmów przetwarzania ultradźwiękowego oraz integrację funkcji uczenia maszynowego. Krótko zostaną zarysowane zagadnienia techniczne związane z optymalizacją poboru mocy w aparatach przenośnych.

POWERED_BY_SArchiwum