Komisje Stałe:


 1. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT
 3. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
 4. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
 5. prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
 6. prof. dr hab. Jerzy Litniewski, prof. IPPT
 7. prof. dr hab. Wojciech Nasalski - zastępca przewodniczącego
 8. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz, prof. IPPT
 9. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski


 1. prof. dr hab. Leszek Jarecki - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
 3. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
 4. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski - zastępca przewodniczącego
 5. prof. dr hab. Jerzy Litniewski
 6. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. IPPT
 7. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz


 1. prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska - przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Czesław Bajer
 3. prof. dr hab. Ewa Grabska
 4. prof. dr hab. Jan Holnicki-Szulc - zastępca przewodniczącego
 5. dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
 6. prof. dr hab. Wojciech Nasalski
 7. dr hab. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
 8. mgr Michał Wichrowski


 1. prof. dr hab. Roman Maniewski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Witold Gutkowski
 3. prof. dr hab. Leszek Jarecki
 4. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski – vice-przewodniczący
 5. prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
 6. prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
 7. prof. dr hab. Zygmunt Szymański


 1. prof. dr hab. Jerzy Litniewski - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT
 3. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
 4. prof. dr hab. Krzysztof Marasek
 5. dr hab. inż. Mirosław Meissner, prof. IPPT - zastępca przewodniczącego
 6. prof. dr hab. Wojciech Nasalski
 7. prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
 8. prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk
 9. dr hab. inż. Janusz Wójcik, prof. IPPT.


 1. prof. dr hab. Zbigniew Kotulski - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
 3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
 4. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
 5. prof. dr hab. Ewa Grabska - zastępca przewodniczącego
 6. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
 7. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
 8. prof. dr hab. Józef Korbicz
 9. dr hab. Krzysztof Marasek
 10. prof. dr hab. Janusz Szczepański - zastępca przewodniczącego
 11. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski


 1. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz, prof. IPPT - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Leszek Jarecki - zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
 4. prof. dr hab. Bogusław Major
 5. prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk
 6. prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
 7. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak
 8. prof. dr hab. Zygmunt Szymański


 1. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. IPPT - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT
 3. prof. dr hab. inż. Witold Gutkowski
 4. prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
 5. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
 6. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
 7. prof. dr hab. Tomasz Lewiński
 8. prof. dr hab. inż. Zenon Mróz
 9. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
 10. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz - zastępca przewodniczącego


 1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Witold Gutkowski
 3. prof. dr hab. Leszek Jarecki
 4. prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki

Rzecznik Dyscyplinarny - dr hab. Michał Basista, prof. IPPT

Komisje ds. Przewodów Doktorskich publikowane są w ogłoszeniach dotyczących doktoratów


Komisje poprzedniej Rady Naukowej:


 1. dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. IPPT - przewodniczący (vice-przewodniczący Rady Naukowej)
 2. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
 3. prof. dr hab. Leszek Jarecki - zastępca przewodniczącego
 4. dr hab. Janusz Szczepański, prof. IPPT (Z-ca Dyrektora ds. Naukowych)
 5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
 6. dr hab. Jerzy Litniewski, prof. IPPT
 7. prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk
 8. dr hab. Eligiusz Wajnryb, prof. IPPT


 1. prof. dr hab. Ryszard Pęcherski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Leszek Jarecki
 3. prof. dr hab. Zbigniew Kotulski
 4. dr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPT