Prof. Adam Smoliński, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Professor
1953Title of professor
Other
1962Corresponding Member of Polish Academy of Sciences
1973Member of Polish Academy of Sciences

Supervision of doctoral theses
1.1976Lisowski Bohdan  Impulsowa metoda badania kątowej dyspersji anizotropii w cylindrycznych cienkich warstwach magnetycznych 
2.1976Kaliński Jerzy  Metoda i układ do pomiaru tłumienia fal elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości w warunkach przemysłowych 
3.1973Kraszewski Andrzej  Analiza właściwości pewnych układów mikrofalowych pod kątem ich przydatności do pomiaru parametrów warstw dielektrycznych 
4.1970Rzepecka Maria  Właściwości pewnych rezonatorów hybrydowych 
5.1970Twarowski Jacek  Układy maserowe z podwójnym pompowaniem 
6.1969Krzycki Zenon  Falowód z przesłoną zawierającą ferryt w otworze sprzęgającym 
7.1967Lachowicz Henryk  Procesy przemagnesowania przez ruch ścian Blocha w polikrystalicznych ferromagnetykach o prostokątnej pętli histerezy 
8.1964Kączkowski Zbigniew  Współczynniki piezomagnetyczne magnetostrykcyjnych ferrytów niklowych z domieszką kobaltu i manganu (El) 
9.1960Bragiński Aleksander  Badanie układu Fe304-Mn3O4 w zakresie związków typu ferrytu manganu