Prof. Aleksander Krupkowski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Professor
1930Title of professor
Other
1952Member of Polish Academy of Sciences

Supervision of doctoral theses
1.1974Wierzbiński Stanisław  Badania nad przebiegiem rekrystalizacji prętów z miedzi MOOB i żelaza ARMCO odkształconych przez ściskanie i skręcanie 
2.1973Grabianowski Andrzej  Zagadnienie umocnienia stali miękkiej i miedzi odkształcanej równomiernie dynamicznie i statycznie 
3.1971Litwora Alina  Wpływ prędkości odkształcenia na opór plastyczny metali 
4.1964Ciach Ryszard  Odlewnicze stopy aluminiowo-cynkowe o zawartości cynku od 30% do 70% 
5.1963Misiołek Zdzisław  Analiza rozciągania płaskich próbek wytrzymałościowych metali plastycznych i statyczna ocena ich kształtu 
6.1959Kajoch Władysław  Zagadnienie wysokowytrzymałościowych stopów cynku z manganem i miedzią