Prof. Józef Miastkowski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Doctoral thesis
1967Wpływ historii obciążenia na powierzchnię plastyczności 
supervisor -- Prof. Wojciech Szczepiński, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
125 
Habilitation thesis
1974Kryteria plastycznego płynięcia i hipotezy wzmocnienia metali w świetle badań doświadczalnych 
Professor
1986Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.1990Szczebiot Ryszard  Analiza wzmocnienia stopu aluminium odkształconego plastyczne w warunkach złożonego stanu naprężenia 
2.1983Skrocki Henryk  Pamięć materiału przy obciążeniach wymuszających obrót powierzchni plastyczności 

Recent publications
1.Miastkowski J., Skrocki H., Analiza wytrzymałościowa udarowo rozciąganych osiowo-symetrycznych elementów konstrukcji z karbami prostokątnymi, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.12, pp.1-23, 1993
2.Miastkowski J., Szczebiot R., Analiza nośności granicznej elementów o przekroju kwadratowym z szeregiem wycięć o profilu prostokątnym, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.38, pp.1-36, 1993
3.Szczepiński W., Miastkowski J., On Experimental Studies of Yield Surfaces of Metals; a more general approach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.42, pp.1-29, 1993
4.Miastkowski J., Skrocki H., Analiza wytrzymałościowa udarowo rozciąganych płaskich elementów z karbami kątowymi, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.32, pp.1-16, 1989
5.Miastkowski J., Szczebiot R., Nośność graniczna prętów o przekroju kwadratowym z szeregiem karbów kołowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.55, pp.1-30, 1988
6.Miastkowski J., Szczepiński W., Doświadczalna analiza powierzchni wpływu plastycznego odkształcenia na wytrzymałość zmęczeniową metali, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.6, pp.1-14, 1980
7.Miastkowski J., Mechaniczne własności materiałów przy rozciąganiu i ściskaniu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.43, pp.1-104, 1976
8.Miastkowski J., Własności mechaniczne materiału odkształconego plastycznie przy złożonych wielokrotnych obciążeniach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.53, pp.1-13, 1976
9.Miastkowski J., Kryteria plastycznego płynięcia i hipotezy wzmocnienia metali w świetle badań doświadczalnych (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.41, pp.1-251, 1973
10.Miastkowski J., Doświadczalne badania efektu pamięci wstępnie odkształconego materiału, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.62, pp.1-15, 1972
11.Szczepiński W., Miastkowski J., Plastic Straining of Notched Bars with Intermediate Thickness and Small Shoulder Ratio, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-15, 1967