Prof. Janusz Groszkowski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Professor
1929Title of professor
Other
1952Member of Polish Academy of Sciences

Supervision of doctoral theses
1.1967Smolarski Andrzej  Metoda drgań swobodnych badania nieliniowej struktury elektrycznej rezonatorów kwarcowych 
2.1965Majewski Zdzisław  Metoda ładunkowa badania właściwości rekombinacyjnych półprzewodników w obszarach przyzłączowych 
3.1964Mroziewicz Bohdan  Pewne zagadnienia optymalizacji parametrów diod tunelowych 
4.1964Wydźga Stanisław  Zastosowanie dwubiegunowych układów współrzędnych do projektowania diodowych generatorów funkcji realizowanych w postaci funktorów nieliniowych w pętli sprzężenia zwrotnego 
5.1963Ambroziak Cezary  Półprzewodnikowy licznik impulsów 
6.1963Klamka Jerzy  Zagadnienie technologii germanowych złącz p-n dla mikrofalowych diod o zmiennej pojemności 
7.1963Świderski Jarosław  Pomiar drogi dyfuzji nadmiarowych nośników prądu metodą spektrofotoelektryczną w półprzewodniku niejednorodnym o dużej prędkości rekombinacji powierzchniowej 
8.1961Kużma Eugeniusz  Wytwarzanie autooscylacji za pomocą termistorów 
9.1960Rosiński Witold  Opór ujemny o sprzężeniu wewnętrznym w tranzystorach stopowodyfuzyjnych 
10.1960Sikorski Stanisław  Objętościowy efekt fotomagnetoelektryczny w półprzewodnikach