Prof. Jarosław Naleszkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Professor
1954Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.1968Roliński Jerzy  Przybliżone wyznaczanie obszarów niestateczności dynamicznej prętów o przekroju kołowym lub pierścieniowym podpartych swobodnie na dwu końcach i obciążonych momentem okresowym i stałą siłą osiową 
2.1962Wianecki Jerzy  Stateczność obrotowej powłoki hiperboloidalnej obciążonej osiowo symetrycznie na brzegach 
3.1962Doroszkiewicz Roman  Wyznaczenie stanu naprężenia ciał znajdujących się pod jednoczesnym działaniem ich ciężaru własnego i parcia hydrostatycznego cieczy 
4.1961Kowalik Janusz  Stateczność dynamiczna pręta obciążonego pulsującym momentem skręcającym 
5.1960Rogoziński Marian  O analogii zachodzącej pomiędzy naprężeniami a odkształceniami 
6.1959Mierzejewski Jerzy  Drgania nieliniowego układu zachowawczego o dwóch stopniach swobody 
7.1957Więckowski Józef  Parametry hydromechaniczne i stereomechaniczne drgań kadłuba statku