Prof. Jerzy Litwiniszyn, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Professor
1954Title of professor
Other
1956Corresponding Member of Polish Academy of Sciences
1966Member of Polish Academy of Sciences

Supervision of doctoral theses
1.1959Mączyński Jacek  Powolne przepływy z wymianą ciepła jednorodnego gazu clapeyronowskiego w polu grawitacyjnym