Kazimierz Niewęgłowski, Eng.

telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 440, 441
room: 607, 608
e-mail: kniewegl